KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 10 клас. Повні уроки

Математика 10 клас - зібрання найкращих матеріалів з математики для десятикласників. Учні продовжить знайомитися з тим, що вони вивчали раніше, а й допоможе здобути нові , ґрунтовні знання щодо степеневої й тригонометричної функції, планіметрії, стереометрії й ін. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.
 Разом з Гіпермаркетом знань вивчай математику в режимі он-лайн!

Гіпермаркет Знань>>Математика
                                                          

Календарно-тематичне планування з предмету математика


АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

І. Множини. Повторення і розширення відомостей про функцію

ІІ. Степенева функція

12. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня.Перетворення коренів.Дії над коренями
13. Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи
14. Степінь з раціональним показником та його властивості
15. Степенева функція, її графік і властивості
16. Показникова і логарифмічна функції
17. Показникова функція, її графік і властивості
18. Показникові рівняння, нерівності та їх системи
19. Логарифм числа. Основна логарифмічна тотожність. Властивості логарифмів
20. Логарифмічна функція, її властивості і графік
21. Логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи

ІІІ. Тригонометричні функції
2. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції
3. Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень
4. Тригонометричні функції кута. Радіанна міра кутів і дуг
5. Тригонометричні функції числового аргументу. Періодичність тригонометричних функцій. Графіки і властивості тригонометричних функцій
6. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу
7. Тригонометричні тотожності. Тотожні перетворення тригонометричних виразів

ІV. Тригонометричні рівняння і нерівності
8. Обернена функція. Обернені тригонометричні функції, їх графіки і властивості
9. Розв’язування найпростіших тригонометричних рівнянь
10. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь і систем рівнянь.
11. Розв’язування найпростіших тригонометричних нерівностей


Логарифмічні рівняння


ГЕОМЕТРІЯ

1. Повторення навчального матеріалу за основну школу

І. Вступ до стереометрії
2. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них

ІІ. Паралельність прямих і площин
3. Розміщення двох прямих у просторі. Ознака паралельності прямих
4. Розміщення прямої та площини в просторі. Ознака паралельності прямої та площини
5. Розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності площин
6. Існування площин, паралельної даній площині. Властивості паралельних площин
 7. Паралельне проектування, його властивості. Зображення просторових фігур на площині

ІІІ. Перпендикулярність прямих і площин

8. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини. Ознака перпендикулярності прямої та площини
9. Побудова прямої та площини, перпендикулярних між собою
10. Властивості прямої та площини, перпендикулярних між собою
11. Перпендикуляр і похила. Відстань від прямої до паралельної площини
12.Теорема про три перпендикуляри
13. Перпендикулярність площин. Ознака перпендикулярністі площин. Відстань між мимобіжними прямими та між фігурами
14. Ортогональне проектування, його застосування в технічному кресленні
                 
ІV. Координати і вектори в просторі
15. Прямокутна система координат у просторі. Координати точки. Відстань між точками. Координати середини відрізка
16. Рух у просторі та його властивості. Подібність і гомотетія просторових фігур
17. Кути в просторі. Кут між мимобіжними прямими
18. Кут між прямою і площиною. Кут між площинами. Площа ортогональної проекції многокутника
19. Вектори в просторі. Рівність, колінеарність і компланарність векторів
20. Дії над векторами та їх властивості. Скалярний добуток векторів


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення