KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 1 клас

Математика 1 клас познайомить школярів з новим цікавим предметом.  Математика 1 клас надасть прекрасну можливість познайомитись з основними математичними категоріями цікаво, а також здобути навички вирішення прикладів та розв’язування задач за предметними малюнками Подані конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси допоможуть вчителеві підготувати цікавий урок з математики для першокласників, а вони в свою чергу зможуть вивчати цю цікаву науку разом з батьками і режимі он-лайн.


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 1 клас

Календарне планування 2010–2011 року 

Властивості предметів. Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини

1. Лічба предметів. Поняття „лівий-правий”, „верхній-нижній”,”довгий-короткий”, „однакової довжини”.

2. Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Підготовчі вправи до написання цифр.

3. Порядкова лічба. Поняття „зліва-направо”, „справо-наліво”, „один”, „всі”, „решта!, „кожний”, „вищий-нижчий”. Підготовка до написання цифр.

4. Лічба предметів. Поняття „стільки само”. Поняття „великий – малий”, „найбільший – найменший”.

5. Лічба предметів. Співвіднесення цифри і числа. Поняття „багато”, „один”.

6. Лічба предметів. Поняття „довгий, короткий”. Число і цифра 1. Написання цифри 1.

7. Число і цифра 2 . Написання цифри 2. Монети 1к. і 2 к.

8. Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки „більше”, „менше”, „дорівнює”.

9. Число і цифра 3 .  Порівняння чисел в межах 3.Написання цифри 3.

10. Число і цифра 4 .  Порівняння чисел в межах 4.Написання цифри 4.

11. Склад числа 4.Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.

12. Порівняння чисел у межах 5. Монети ( 1к., 2к., 5к.)Склад числа 5.

13. Склад числа  5. Порівняння чисел в межах 5. Порівняння чисел на числовому відрізку. Порівняння висоти предметів.

14. Ознайомлення з дією додавання. Знак „плюс”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками.

15. Складання прикладів на додавання за малюнками монет. Порівняння чисел. Порівняння за віком.

16. Число і цифра 6. Написання цифри 6. Порівняння чисел в межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками.

17. Склад числа 6. П’ятикутник і шестикутник. Поняття „зліва”, „справа”.

18. Число і цифра 7. Написання цифри 7. Порівняння чисел у межах 7. Складання і розв’язування прикладів.

19. Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Дні тижня.

20. Перетин прямих. Точка. відрізок. Порівняння відрізків за довжиною.

21. Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел у межах 8. Додавання у випадку трьох доданків.

22. Склад числа 8. Вправи на знаходження пропущених чисел.

23. Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння  чисел в межах 9.

24. Склад числа 9. Вимірювання довжини відрізків.

25. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізнавання многокутників.

26. Число 10. Запис числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.

27. Склад числа 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел.

28. Ознайомлення з термінами „доданок”, „сума”. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

29. Повторення складу чисел 5 і 6. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

30. Ознайомлення з дією віднімання. Знак "-". Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

31. Дія віднімання. Складання, запис і розв’язування прикладів на віднімання і додавання.

32. Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Складання прикладів на додавання за числовим відрізком, за малюнком.

33. Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Розв’язування прикладів на додавання і віднімання 1.

34. Послідовність чисел від 0 до 10. Написання цифри 0. Віднімання рівних чисел. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання.

35. Додавання і віднімання нуля. Додавання і віднімання 1. Порівняння чисел.

36. Ознайомлення з поняттям і терміном „задача”. Складання і розв’язування задачі на знаходження суми і остачі. Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання і віднімання.

37. Складання таблиці додавання і віднімання 1. Розв’язування прикладів виду 7 1 1, 7-1-1.Складання і розв’язування прикладів і задач.

38. Складання таблиці додавання і віднімання 2. Розв’язування прикладів виду 8 1 1, 8-1-1.

39. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа.

40. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Поняття „умова задачі”, „запитання задачі”, „відповідь задачі”.

41. Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

42. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3. Розв’язування  задач на знаходження суми.

43. Складання задачі, яка містить поняття „стільки само”. Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 3.

44. Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4.Побудова відрізка заданої довжини.

45. Задачі на знаходження суми і остачі. Кругові приклади.

46. Складання таблиць додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

47. Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 5.

48. Розв’язування задач, які містять поняття „стільки само”. Побудова відрізка.

49. Складання таблиць додавання і віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння.

50. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування і порівняння   задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць.

51. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові приклади.

52. Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми і остачі.

53. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння значень числових виразів.

54. Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі і вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків.

55. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

56. Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел.

57. Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми, остачі, невідомого доданка.

58. Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць.

59. Кілограм. Поняття про вік людини. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Ламана.

60. Додавання і віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на знаходження невідомого доданка.

61. Перевірна робота за семестр.

62. Додавання і віднімання чисел частинами. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць. Додавання і віднімання
в межах 10
.

63. Вправи на застосування переставної властивості додавання. Задачі на знаходження невідомого доданка, на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць.


Числа 11-20. Величини

64. Десяток. Утворення і назви чисел другого десятка. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання в межах 10

65. Лічба предметів у межах 20.порівняння чисел. Вправи на знаходження невідомого доданка. Задачі на визначення віку дітей. Побудова відрізків

66. Лічба в межах 20. вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. вимірювання і побудова відрізків

67. Дециметр. Вимірювання відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання

68. Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізків. Задачі на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць

69. Утворення чисел другого десятка з десятка і одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10

70. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць

71. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на знаходження невідомого доданка. Порівняння чисел

72. Назви чисел при відніманні. Додавання й віднімання  виду 10+3, 14-4, 15-10. Задачі  на знаходження суми й остачі

73. Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання й віднімання виду 16+1, 17-1. Розв’язування задач

74. Вправи й задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Нумерація чисел другого десятка. Задачі на знаходження невідомого доданка

75. Розв’язування задач на додавання й віднімання. Знаходження значень виразів. Вимірювання й порівняння довжини відрізків

76. Лічба в межах 20. Розв’язування задач на віднімання. Розпізнавання трикутників

77. Доповнення до 10. Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10

78. Додавання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка

79. Віднімання числа частинами. Задачі на різницеве порівняння

80. Додавання й віднімання числа частинами. Лічба в межах 20. Задачі на  різницеве порівняння

81. Ознайомлення з таблицями додавання й віднімання за межами десятка. Таблиця додавання числа 2   з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел

82. Таблиця додавання числа 2   з переходом через десяток. Задачі на різницеве порівняння чисел

83. Таблиця віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач на одну дію

84. Таблиця додавання числа 3   з переходом через десяток. Порівняння чисел. Задачі на знаходження невідомого доданка й суми

85. Таблиця віднімання числа 3 з переходом через десяток. Розв’язування вправ і  задач. Ознайомлення із задачами на дві дії 

86. Таблиця додавання числа 4   з переходом через десяток.  Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та різницеве порівняння чисел 

87. Таблиця віднімання числа 4 з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Розпізнавання многокутників

88. Таблиця додавання числа 5   з переходом через десяток. Розв’язування прикладів за шкалою лінійки. Складання і  розв’язування  задачі за малюнком. Підготовча робота до розв’язування  задач і прикладів на дві дії 

89. Таблиця віднімання числа 5 з переходом через десяток. Підготовча робота до розв’язування  задач і прикладів на дві дії. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

90. Таблиця додавання числа 6   з переходом через десяток.  Задача, до якої поставлено два запитання

91. Таблиця віднімання числа 6 з переходом через десяток.  Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

92. Таблиця додавання числа 7   з переходом через десяток. Попереднє ознайомлення із задачею на  знаходження невідомого від’ємника. Розв’язування  задач на збільшення числа на кілька одиниць 

93. Таблиця віднімання числа 7 з переходом через десяток. Розв’язування  задач на зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел

94. Таблиця додавання числа 8  з переходом через десяток.  Задача, до якої поставлено два запитання. Задача на знаходження  суми

95. Таблиця віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування  простих задач. Складання і  розв’язування  задач за малюнками.

96. Таблиця додавання числа 9   з переходом через десяток. Розв’язування  простих задач

97. Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів

98. Таблиця віднімання числа 9 з переходом через десяток.

99. Прості задачі на додавання й віднімання. Порівняння виразів-2

100. Повторення вивченого.  Числа 11-20. Розв’язування прикладів.

101. Повторення вивченого. Числа 11-20.  Розв’язування прикладів-2.

102. Повторення вивченого.  Нумерація чисел 11-20. Складання і  розв’язування  задач.

103. Повторення вивченого.  Нумерація чисел 11-20. Складання і  розв’язування  задач-2.

104. Повторення вивченого.  Утворення наступного числа. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.

105. Повторення вивченого.  Утворення попереднього числа. Розв’язування прикладів. Дециметр.

106. Повторення вивченого. Різницеве порівняння чисел. Розв’язування прикладів.

107. Повторення вивченого.  Задачі на різницеве порівняння чисел. Додавання і віднімання в межах 10.

108. Повторення вивченого.  Порівняння чисел.

109. Повторення вивченого. Десятковий склад чисел. Розв’язування прикладів. Геометричний матеріал.

110. Повторення вивченого. Усні обчислення: додавання одноцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування прикладів.

111. Повторення вивченого.  Усні обчислення: віднімання одноцифрових чисел із переходом через десяток.

112. Повторення вивченого.  Обчислення виразів.

113. Повторення вивченого.  Складання і  розв’язування  задач за малюнками. Задачі із зайвими даними

114. Повторення вивченого.  Склад чисел 11-18 із двох одноцифрових чисел. Підсумок за рік

Календарне планування 2012–2013 року

 1. Ознайомлення з предметом «Математика», підручником, зошитом, приладдям. Розміщення предметів у просторі. Лічба. Робота в зошиті
 2. Розміщення предметів у просторі. Лічба. Робота в зошиті
 3. Об’єднання предметів у групи за спільними ознаками. Множина. Робота в зошиті
 4. Кількість елементів множини. Число 0. Робота в зошиті
 5. Порядкова лічба. Ознаки предметів, пов’язані з поняттям величини. Робота в зошиті
 6. Число 1. Цифра 1. Робота в зошиті
 7. Геометричні фігури: точка, пряма, крива, ламана. Замкнені і незамкнені лінії. Множини. Робота в зошиті
 8. Число і цифра 2. Робота в зошиті
 9. Промінь. Кут. Робота в зошиті
 10. Відрізок. Ламана, ланки ламаної. Робота в зошиті
 11. Число і цифра 3. Наступнє і попереднє числа. Множини. Робота в зошиті
 12. Трикутник і його елементи. Робота в зошиті
 13. Склад числа 3. Об’єднання предметів у групу за спільними ознаками. Робота в зошиті
 14. Порівняння предметних множин за кількістю їх елементів. Знаки порівняння. Робота в зошиті
 15. Додавання як знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетинаються. Віднімання як знаходження кількості елементів  множин, які зменшилися після вилучення її елементів. Знаки дій додавання і віднімання. Робота в зошиті
 16. Ознаки предметів, пов’язані з поняттям величини. Робота в зошиті
 17. Число і цифра 4. Робота в зошиті
 18. Склад числа 4. Робота в зошиті
 19. Чотирикутник і його елементи. Додавання і віднімання на основі складу чисел 2, 3, 4. Робота в зошиті
 20. Число і цифра 5. Робота в зошиті
 21. Склад числа 5. Порівняння чисел. П’ятикутник і його елементи. Робота в зошиті
 22. Склад числа 5. Додавання і віднімання на основі складу чисел. Робота в зошиті
 23. Число і цифра 6. Склад числа 6. Робота в зошиті
 24. Склад числа 6. Додавання і віднімання на основі складу чисел. Шестикутник і його елементи. Числовий промінь. Робота в зошиті
 25. Відповідність числа кількості об’єктів сукупності та кількості об’єктів сукупності числу. Додавання чисел за допомогою числового променя. Робота в зошиті
 26. Число і цифра 7. Порівняння предметних множин за кількістю елементів. Додавання чисел за допомогою числового променя. Робота в зошиті
 27. Склад числа 7. Робота в зошиті
 28. Перетин прямих. Позначення точок і відрізків буквами. Порівняння довжин відрізків. Робота в зошиті
 29. Число і цифра 8. Склад числа 8. Додавання чисел за допомогою числового променя. Робота в зошиті
 30. Склад числа 8. Додавання і віднімання на основі складу чисел. Робота в зошиті
 31. Число і цифра 9. Рівність. Нерівність. Робота в зошиті
 32. Склад числа 9. Порівняння чисел. Робота в зошиті
 33. Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками. Многокутники та їх види. Робота в зошиті
 34. Число і цифра 0. Цифри. Одноцифрові числа. Порівняння чисел. Робота в зошиті
 35. Додавання і віднімання чисел. Віднімання рівних чисел. Круг. Робота в зошиті
 36. Число 10. Натуральні числа. Робота в зошиті
 37. Склад числа 10. Порівняння чисел. Робота в зошиті
 38. Одиниця вимірювання довжини — сантиметр. Вимірювання довжин відрізків. Робота в зошиті
 39. Перевір свої знання
 40. Компоненти дії додавання. Читання рівностей, що містять дію додавання. Робота в зошиті
 41. Складання прикладів на додавання за малюнками. Робота в зошиті
 42. Компоненти дії віднімання. Читання рівностей, що містять дію додавання. Робота в зошиті
 43. Складання прикладів на віднімання за малюнками. Рівні відрізки. Робота в зошиті
 44. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Знаходження невідомого доданка. Робота в зошиті
 45. Складання прикладів на віднімання і додавання за малюнками. Робота в зошиті
 46. Поняття задачі. Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження суми. Робота в зошиті
 47. Структурні елементи задачі. Задачі на знаходження різниці двох чисел. Робота в зошиті
 48. Знаходження невідомого доданка. Задачі, що містять поняття «стільки ж». Робота в зошиті
 49. Перевір свої знання
 50. Таблиці додавання і віднімання числа 1. Робота в зошиті
 51. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 52. Таблиці додавання і віднімання числа 1. Робота в зошиті
 53. Порівняння числа та значення числового виразу. Складання задач за малюнками. Рівності. Робота в зошиті
 54. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 55. Закріплення вивчених табличних випадків додавання і віднімання. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання геометричних фігур. Робота в зошиті
 56. Таблиці додавання і віднімання числа 3. Робота в зошиті
 57. Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому. Робота в зошиті
 58. Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 59. Побудова відрізка заданої довжини. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 3. Робота в зошиті
 60. Таблиці додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження різниці двох чисел. Робота в зошиті
 61. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 4. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Побудова відрізка заданої довжини. Робота в зошиті
 62. Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику, від зміни від’ємника при сталому зменшуваному. Робота в зошиті
 63. Таблиці додавання і віднімання числа 5. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій мові. Побудова відрізків заданої довжини. Робота в зошиті
 64. Різницеве порівняння чисел. Закріплення таблиць додавання і віднімання числа 5. Робота в зошиті
 65. Перевір свої знання
 66. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Різницеве порівняння чисел. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання. Робота в зошиті
 67. Закріплення вивчених табличних випадків додавання і віднімання. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої довжини. Робота в зошиті
 68. Закріплення вивчених табличних випадків додавання і віднімання. Побудова многокутників за зразком. Задачі на конструювання геометричних фігур. Робота в зошиті
 69. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Задачі на знаходження невідомого доданка. Робота в зошиті
 70. Закріплення вивчених табличних випадків додавання і віднімання. Залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Задачі на знаходження суми трьох доданків. Робота в зошиті
 71. Таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій мові. Побудова відрізків заданої довжини. Робота в зошиті
 72. Закріплення вивчених табличних випадків додавання і віднімання. Побудова відрізків заданої довжини. Істинні та хибні висловлювання. Розпізнавання відрізків і променів. Робота в зошиті
 73. Одиниця вимірювання місткості — 1 літр. Задачі на різницеве порівняння. Взаємозв’язок додавання і віднімання. Робота в зошиті
 74. Одиниця вимірювання маси — 1 кілограм. Зважування і відважування предметів. Задачі на знаходження різниці двох чисел. Взаємозв’язок додавання і віднімання. Робота в зошиті
 75. Додавання і віднімання числа частинами. Побудова многокутників за зразком. Задачі на конструювання геометричних фігур. Робота в зошиті
 76. Закріплення прийомів додавання і віднімання числа на основі порядку слідування в натуральному ряді. Переставний закон додавання. Робота в зошиті
 77. Переставний закон додавання. Складання рівностей та нерівностей. Робота в зошиті
 78. Переставний закон додавання. Складання істинних рівностей. Робота в зошиті
 79. Перевір свої знання
 80. Усна і письмова нумерація чисел 11–20. Робота в зошиті
 81. Усна і письмова нумерація чисел 11–20. Порівняння чисел у межах 20. Робота в зошиті
 82. Усна і письмова нумерація чисел 11–20. Повторення табличних випадків додавання і віднімання.  Вимірювання довжин відрізків. Запис і порівняння результатів вимірювання довжин відрізків. Робота в зошиті
 83. 1 дм — одиниця вимірювання довжини. Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини. Робота в зошиті
 84. Додавання і віднімання числа на основі порядку слідування в натуральному ряді. Порівняння значення виразу і числа. Множини. Робота в зошиті
 85. Розряд десятків. Розряд одиниць. Співвідношення між сантиметрами і дециметрами. Порівняння довжин відрізків за результатами їх вимірювання
 86. Просторові фігури: куб, куля, циліндр. Повторення табличних випадків додавання і віднімання в межах 20.  Робота в зошиті
 87. Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 88. Розряд десятків. Розряд одиниць. Задачі на знаходження різниці двох чисел, збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 89. Числовий вираз і його значення. Робота в зошиті
 90. Додавання і віднімання числа 1 у межах 20. Порівняння чисел у межах 20. Робота в зошиті
 91. Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику. Додавання і віднімання числа 1 у межах 20. Задачі на знаходження суми і різниці двох чисел. Робота в зошиті
 92. Додавання і віднімання у межах 20 на основі розрядного складу числа. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 93. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового та віднімання одноцифрового числа від двоцифрового у межах 20. Задачі з двома запитаннями. Робота в зошиті
 94. Додавання і віднімання чисел у межах 20. Пряма і обернена задачі. Побудова відрізка заданої довжини. Робота в зошиті
 95. Додавання і віднімання чисел у межах 20. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка заданої довжини. Робота в зошиті
 96. Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого від’ємника, зменшуваного. Розпізнавання плоских і просторових геометричних фігур. Робота в зошиті
 97. Перевір свої знання
 98. Лічильна одиниця — десяток, її утворення. Назви і послідовність чисел від 20 до 39. Робота в зошиті
 99. Утворення чисел 5 десятка. Читання і запис чисел від 1 до 100. Робота в зошиті
 100. Читання і запис чисел від 1 до 100. Порівняння чисел у межах 100. Робота в зошиті
 101. Заміна більших одиниць вимірювання величин меншими. Додавання і віднімання розрядних чисел. Задачі на знаходження суми, невідомого доданка. Робота в зошиті
 102. Одноцифрові і двоцифрові числа. Позиційний принцип будови числа. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій мові. Робота в зошиті
 103. Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Нумераційна таблиця. Пряма і обернена задачі. Робота в зошиті
 104. Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Задачі з двома запитаннями. Робота в зошиті
 105. Читання і запис чисел у межах 100. Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Додавання і віднімання числа 1 у межах 100. Робота в зошиті
 106. Одиниця вимірювання довжини — 1 метр. Вимірювання довжин відрізків. Робота в зошиті
 107. Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у прямій і  непрямій формі. Співвідношення між одиницями довжини. Робота в зошиті
 108. Додавання і віднімання числа 1. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка. Робота в зошиті
 109. Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 110. Розрядні числа. Додавання і віднімання розрядних чисел — десятків. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Побудова відрізка заданої довжини. Робота в зошиті
 111. Додавання і віднімання в межах 100 на основі десяткового складу числа. Одиниці вартості — копійка, гривня. Співвідношення між одиницями вартості. Задачі, що містять вивчені величини. Робота в зошиті
 112. Розрядний склад числа. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Одиниці вартості. Робота в зошиті
 113. Розрядний склад числа. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Робота в зошиті
 114. Позиційний принцип будови числа. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Розпізнавання геометричних фігур. Робота в зошиті
 115. Додавання розрядного числа до двоцифрового. Задачі з двома запитаннями. Робота в зошиті
 116. Додавання розрядного числа до двоцифрового. Задачі на знаходження суми двох чисел. Робота в зошиті
 117. Віднімання розрядного числа від двоцифрового. Розв'язування простих задач різних видів. Робота в зошиті
 118. Віднімання розрядного числа від двоцифрового. Порівняння значення виразу і числа. Знайомство зі складеною задачею. Робота в зошиті
 119. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Порівняння числа і значення числового виразу, двох числових виразів. Робота в зошиті
 120. Додавання одноцифрового числа до двоцифрового. Задачі на знаходження суми трьох чисел. Множини. Робота в зошиті
 121. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Задачі на знаходження невідомого доданка, від'ємника. Робота в зошиті
 122. Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового. Робота в зошиті
 123. Одиниці вимірювання часу — година, хвилина. Робота в зошиті
 124. Одиниці вимірювання часу — хвилина, година, доба, тиждень. Порівняння одиниць часу. Співвідношення між одиницями часу. Робота в зошиті
 125. Визначення часу за годинником. Робота в зошиті
 126. Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання іменованих чисел.  Задачі, що містять вивчені одиниці часу. Робота в зошиті
 127. Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Порівняння числа і значення числового виразу, двох числових варазів. Робота в зошиті
 128. Порозрядне додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох чисел. Задачі з двома запитаннями. Розпізнавання многокутників. Робота в зошиті
 129. Порозрядне віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Побудова відрізка заданої довжини. Робота в зошиті
 130. Додавання і віднімання у межах 100 без переходу через розряд. Задачі на знаходження суми трьох чисел. Робота в зошиті
 131. Перевір свої знання


Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.