KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 3 клас. Повні уроки

  Математика 3 клас - це повне зібранння  навчальних матеріалів, необхідних для якісного вивення математики онлайн. Діти навчаться не лише основним математичним діям, а й логічно і системно мислити, що знадобиться їм протягом наступного навчання й життя зокрема.
Працюючи з поданими на Гіпермаркеті знань матеріалами, учні мають змогу навчатися ніби в інтерактивній школі й  полiпшувати свої знання й практичнi вмiння в режимі он-лайн!

Гіпермаркет Знань>>Математика

Календарно-тематичне планування уроків з предмету Математика 3 клас


Повторення матеріалу 2-го класу
Тема 1.  Усна і письмова нумерація чисел першої сотні   

Тема 2.  Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток   

Тема 3.  Буквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток   

Тема 4.  Зв'язок дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого від'ємника та задачі на дві дії   

Тема 5.  Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка   

Тема 6.  Ознайомлення з оберненою задачею. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого доданка   

Тема 7.  Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 - 8 

Тема 8.  Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом   

Тема 9.  Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел   

Тема 10.  Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Повторення   

Тема 11.  Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток   

Тема 12.  Таблиці множення чисел 2 і 3 

Тема 13.  Знаходження значення виразів, що містять дії різного ступеня. Табель-календар   

Тема 14.  Задачі на ділення. Назви чисел при діленні   

Тема 15.  Таблиці ділення на 2 і 3   

Тема 16.  Таблиці множення числа 4 і ділення на 4   

Тема 17.  Таблиці множення числа 5 і ділення на 5   


Табличне множення і ділення (продовження)
Тема 18.  Таблиця множення числа 6 

Тема 19.  Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником   

Тема 20.  Визначення часу за годинником. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6   

Тема 21.  Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6   

Тема 22.  Таблиця ділення на 6   

Тема 23.   Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид)   

Тема 24.  Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці   

Тема 25.  Кратне порівняння чисел   

Тема 26. Задачі на кратне порівняння та на спосіб зведення до одиниці   

Тема 27.  Таблиця множення числа 7   

Тема 28.   Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7. Рівняння на знаходження невідомого від'ємника  

Тема 29.  Задачі з буквеними даними   

Тема 30.   Розв'язування задач на застосування таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними   

Тема 31.   Таблиця ділення на 7   

Тема 32.    Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7   

Тема 33.   Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення і ділення   

Тема 34.   Складання і розв'язування рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення і ділення. Прямокутні, гострокутні, тупокутні трикутники   

Тема 35.  Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення   

Тема 36.  Таблиця множення числа 8   

Тема 37.  Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Рівносторонні, рівнобедрені трикутники   

Тема 39.  Задачі на зведення до одиниці (другий вид). Розпізнавання трикутників різних видів   

Тема 40.  Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці   

Тема 41.  Таблиця ділення на 8   

Тема 42.  Засвоєння таблиці ділення на 8   

Тема 43.  Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівняння   

Тема 44.  Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними   

Тема 45  Таблиця множення числа 9   

Тема 46.  Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9   

Тема 47.  Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника   

Тема 48.   Засвоєння таблиць множення і ділення. Складання задач за поданим виразом. Елементи куба (грань, ребро, вершина)

Тема 49.   Таблиця ділення на 9   

Тема 50.   Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9. Розв'язання задачі двома способами   

Тема 51.   Розв'язання рівнянь. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Розпізнавання об'ємних геометричних фігур   

Тема 52.   Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей   

Тема 53.  Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до поданого  

Тема 54.   Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду   

Тема 55.   Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел   

Тема 56.   Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел   

Тема 57.    Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Елементи куба   

Тема 58.    Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел   

Тема 59.   Визначення числа сотень і десятків у трициф-ровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел   

Тема 60.   Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини   

Тема 61.   Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин   

Тема 62.   Міри маси. Грам

Тема 63.   Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з переходом через десяток.     Формувати знання про прийоми додавання віднімання круглих сотень та круглих десятків; повторити поняття прямого кута; провести творчу роботу за умовою задачі

Тема 64.   Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.     Формувати вміння виконувати додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків; проаналізувати розв'язання задач на три дії

Тема 65.   Додавання виду 520 + 50.     Пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вказаного виду; розв'язати задачу на три дії з опорою на короткий запис

Тема 66.  Усне віднімання виду 670 - 420.     Пояснити спосіб обчислення прикладу на віднімання вказаного виду; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

Тема 67.  Додавання і віднімання виду 430 + 50, 200 + 640, 20 + 640, 760 - 400, 760 - 40.     Пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання і віднімання вказаного виду; опрацювати складену задачу

Тема 68.  Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел.     Розглянути різні способи додавання круглих трицифрових чисел; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці

Тема 69.  Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел.     Розглянути різні способи віднімання круглих трицифрові чисел; опрацювати розширену задачу на знаходження трі тього доданка

Тема 70. Додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з величинами.     Ознайомити з вказаними прийомами додавання і відніманн удосконалювати вміння виконувати дії з величинами

Тема 71.  Розв'язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій.     Повторити прийоми додавання і віднімання; опрацюваї розв'язання задачі на спосіб зведення до одиниці (друг* вид, розширена)

Тема 72.   Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

Тема 73.  Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд.     Ознайомити з прийомом додавання круглих трицифроаи чисел з переходом через розряд; опрацювати розширеи задачу на спосіб зведення до одиниці

Тема 74.  Віднімання виду 420 - 70.     Вправляти в обчисленні виразів на вивчені випадки дода вання і віднімання; опрацювати розширену задачу на епосі зведення до одиниці (другий вид)

Тема 75.  Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд.     Ознайомити з прийомом віднімання круглих трицифроеи чисел з переходом через розряд; вправляти в розв'язувам ні задач на три дії

Тема 76.  Віднімання виду 600 - 270.     Пояснити прийом віднімання; опрацювати складені задач які містять знаходження невідомого доданка

Тема 77.  Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.     Пояснити прийом письмового додавання трицифрових чи сел без переходу через десяток; розглянути прості задачі які розв'язуються дією додавання; учити складати та розв'я зувати рівняння

Тема 78.  Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд.     Пояснити прийом письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд; розглянути прості задачі які розв'язуються дією віднімання; опрацювати задачу, яа містить суми трьох і двох доданків

Тема 79.  Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.     Пояснити прийоми додавання; вправляти в додаванні і ш німанні іменованих чисел; опрацювати задачу з буквеними даними

Тема 80.   Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.     З'ясувати особливість письмового віднімання; провести творчу роботу над задачею

Тема 81.   Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток .    Пояснити прийом додавання трицифрових чисел з переходом через десяток; опрацювати складання задачі за коротким записом

Тема 82.  Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд.     Пояснити прийом віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд; опрацювати задачу на три дії

Тема 83.  Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи).     Пояснити особливості додавання з двома переходами через розряд; формувати вміння складати обернену задачу на дві дії; розглянути розв'язання нерівностей способом випробування

Тема 84.  Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи).     З'ясувати особливість письмового віднімання трицифрових чисел з двома переходами через розряд; опрацювати ускладнену задачу на знаходження невідомого доданка; виконати практично завдання на побудову квадрата і прямокутника з однаковим периметром

Тема 85.   Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Формувати вміння виконувати письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків та правильно формулювати відповідні записи доданків; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

Тема 86.   Письмове додавання і віднімання (сумісні дії). Проказати зразки записів сумісних дій; опрацювати розв'язання задачі двома способами


Множення і ділення у межах 1 000
Тема 87.  Множення чисел 0 і 1 . Множення на 0 і 1

Тема 88.  Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел

Тема 89.  Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль

Тема 90.  Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

Тема 91.  Множення і ділення на 10 і 100. Розв'язання задачі на три дії

Тема 92.  Ділення виду 80 : 8, 700 : 7

Тема 93. Множення і ділення розрядних чисел на од-ноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне

Тема 94.  Ділення числа на добуток

Тема 95.  Ділення виду 80 : 20, 600 : ЗО, 600 : 300

Тема 96. Множення суми на число

Тема 97.  Множення двоцифрового числа на одно-цифрове

Тема 98.  Множення числа на суму

Тема 99.  Множення одноцифрового числа на двоцифрове

Тема 100.  Множення одноцифрового числа на двоцифрове з опорою на правило множення числа на суму

Тема 101.  Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних

Тема 102.  Множення виду 320 • 2

Тема 103.  Закріплення вивчених випадків множення і ділення

Тема 104.  Ділення суми на число

Тема 105.  Ділення двоцифрового числа на одноцифро-ве виду 39 : 3

Тема 106. Ділення двоцифрового числа на одноцифро-ве виду 72 : 3

Тема 107.  Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове

Тема 108.  Перевірка ділення множенням

Тема 109.  Перевірка дії множення дією ділення

Тема 110.  Ділення виду 360 : 3

Тема 111.  Ділення виду 64 : 16

Тема 112.  Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові

Тема 113.  Позначення частин числа цифрами

Тема 114.  Розв'язування задач на час

Тема 115.  Ділення трицифрових чисел на двоцифрові

Тема 116.  Ділення з остачею (ознайомлення)

Тема 117.  Ділення з остачею

Тема 118.    Знаходження числа за його частиною

Повторення вивченого за рік
Тема 119.  Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число

Тема 120.  Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутників різних видів

Тема 121.  Нумерація трицифрових чисел. Розпізнавання об'ємних і плоских геометричних фігур

Тема 122.   Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове

Тема 123.   Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число

Тема 124.   Позатабличне множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число. Елементи куба

Тема 125.    Позатабличне множення і ділення. Письмове ділення на одноцифрове число

Тема 126.    Підсумковий урок за другий семестр (проводиться шляхом повторного розв'язування попередніх задач і математичних завдань)


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, біологія, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення