KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 5 клас. Повні уроки

Математика 5 клас продовжить занайомство з даною наукою. Математика 5 клас містить велику кількість ексклюзивних уроків, важливих фактів, понять та термінів, що сприятимуть швидкому засвоєнню знань з математики. Діти навчаться додавати і віднімати, множити і ділити  натуральні числа, визначати площі і об'єми геометричних фігур. Надзвичайно цікавим буде вивчення звичайних й десяткових дробів. Школярі познайомляться з такою новою  темою як відсотки й  навчаться знаходити відсотки від даного числа й число за його відсотком.                      

Гіпермаркет Знань>>Математика

Календарно-тематичне планування уроків 5 клас математика:


І. Натуральні числа
1. Натуральний ряд чисел. Читання і запис натуральних чисел, більших за мільйон. Число 0
2. Точка, пряма, площина. Промінь. Відрізок
3. Вимірювання і побудова відрізків
4. Координатний промінь. Шкала, види шкал, їх практичне застосування
5. Порівняння натуральних чисел за допомогою координатного променя

II. Додавання і віднімання натуральних чисел
6. Додавання натуральних чисел. Переставна і сполучна властивості додавання
7. Віднімання натуральних чисел. Властивості віднімання
8. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Транспортир. Види кутів. Бісектриса кута
9. Прямокутник, квадрат, їх периметри
10. Трикутник, периметр трикутника. Види трикутників
11. Рівні фігури. Властивість рівних фігур
12. Величина. Числові і буквені вирази, їх числове значення. Формули
13. Рівняння.
  
ІІІ. Множення і ділення натуральних чисел
14. Множення натуральних чисел. Квадрат і куб числа
15. Ділення натуральних чисел. Перевірка результатів дій множення і ділення
16. Множення і ділення натуральних чисел на розрядну одиницю
17. Властивості множення
18. Ділення з остачею. Залежність між компонентами ділення з остачею

IV. Площі і об'єми геометричних фігур
19. Площі геометричних фігур. Одиниці вимірювання площ, залежності між ними
20. Площа прямокутника і квадрата. Розв'язування задач і прав. Самостійна робота
21. Об'єм геометричної фігури. Одиниці об'єму. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Формули для обчислення об'ємів прямокутного паралелепіпеда і куба
22. Об'єм прямокутного паралелепіпеда, куба. Практична робота.

V. Звичайні дроби
23. Дробові числа. Звичайні дроби.
24. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.
25. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.
26. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

VI. Десяткові дроби
27. Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів.
28. Порівняння десяткових дробів.
29. Округлення десяткових дробів. Самостійна робота.
30. Додавання і віднімання десяткових дробів.
31. Множення десяткових дробів.
32. Множення десяткових дробів на розрядну одиницю.
33. Десятковий дріб як частка натуральних чисел.
34. Ділення десяткових дробів на натуральне число. Самостійна робота.  
35. Ділення на десятковий дріб.
36. Ділення десяткових дробів на розрядну одиницю.
      
VII.Відсотки
 37. Відсотки.
 38. Знаходження відсотка від даного числа.
 39. Знаходження числа за його відсотком.

VIII.Практичні обчислення
Тема 40. Масштаб і його використання.
Тема 41. Середнє арифметичне, його використання для розв”язування задач практичного змісту. Середнє значення величини.

Тема 42. Підсумкове оцінювання.


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення