KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 6 клас. Повні уроки

Математика 6 клас містить багато нові і цікаві шкільні уроки з математики.   Гіпермаркет Знань  - джерело необхідних матеріалів з математики:  велика кількість конспектів уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів та багато інших цікавих матеріалів. Тут є все, що потрібно для інтерактивного вивчення математики он-лайн.                                           

Гіпермаркет Знань>>Математика

Календарно-тематичне планування уроків математика


§ 1. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

1. Дільники натурального числа

2. Ознаки подільності на 2, 5 і 10

3. Ознаки подільності на 9 і на 3

4. Прості й складені числа

5. Розкладання натуральних чисел на прості множники

6. Найбільший спільний дільник

7. Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне


 II. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

§2. ДОДАВАННЯ 1 ВІДНІМАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

8. Основна властивість дробу

9. Застосування основної властивості дробу

10. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів

11. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками


§3. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ

12. Множення звичайних дробів

13. Задачі на множення дробів

14. Взаємно обернені числа

15. Ділення звичайних дробів

16. Задачі на ділення дробів

17. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби

18. Вправи на всі дії зі звичайними дробами

19. Текстові задачі


ІІІ. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

§4. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

20. Відношення. Основна властивість відношення.

21. Випадкові події

22. Імовірність випадкової події

23. Пропорція

24. Пряма пропорційна залежність

25. Відсоткове відношення

26. Відсоткові розрахунки

27. Коло. Довжина кола

28. Круг. Площа круга

29. Стовпчасті та кругові діаграми


 IV. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ


§5. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

30. Додатні та від'ємні числа. Число 0

31. Координатна пряма. Раціональні числа

32. Модуль числа

33. Порівняння чисел

34. Додавання від'ємних раціональних чисел

35. Додавання двох чисел з різними знаками

36. Віднімання раціональних чисел

37. Розкриття дужок


§6. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

38. Множення раціональних чисел

39. Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

40. Розподільна властивість множення. Зведення подібних доданків

41. Ділення раціональних чисел

42. Розв'язування рівнянь

43. Розв'язування задач за допомогою рівнянь

44. Паралельні та перпендикулярні прямі

45. Координатна площина

46. Приклади графіків залежностей між величинами

47. Підсумкове оцінювання
Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення