KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 8 клас

Математика 8 клас  містить велику кількість цікавої  й корисної інформації з алгебри та геометрії. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.    Готуйся до контрольних, ЗНО та вступних екзаменів разом з Гіпермаркетом Знань!


Гіпермаркет знань>>Математика>>Математика 8 клас


Алгебра
1. Повторення навчального матеріалу за попередні класи

І. Раціональні вирази
2. Цілі і дробові алгебраїчні вирази. Раціональні дроби. Допустимі значення змінних
3. Основна властивість раціональних дробів. Скорочення раціональних дробів і зведення їх до нового знаменника. Зміна знака чисельника і знаменника раціонального дробу
4. Додавання і віднімання раціональних дробів
5. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціональних дробів до степеня з натуральним показником
6. Тотожні перетворення раціональних виразів
7. Рівняння зі змінною в знаменнику

II. Степінь з цілим показником

8. Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником
9. Стандартний вигляд числа. Запис чисел у стандартному вигляді. Порядок числа
10. Тотожні перетворення виразів зі степенями

III. Квадратні корені

11. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
12. Ірраціональні числа. Дійсні числа
13. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Тотожності (√а)2 = а, якщо а > 0 та а2 = |а|
14. Перетворення виразів, що містять квадратні корені.
15. Винесення множника з-під знака кореня.
16. Внесення множника під знак кореня. Звільнення від ірраціональності в знаменнику
17. Звільнення від ірраціональності в знаменнику

IV. Квадратні рівняння

18. Квадратні рівняння
19. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування
20. Формула коренів квадратного рівняння
21. Зведене квадратне рівняння, формула його коренів
22. Теорема Вієта і теорема, обернена до неї
23. Рівняння, що зводяться до квадратних

V. Функції
24. Функція. Аргумент і значення функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції
25. Графік функції. Самостійна робота
26. Лінійна функція. Графік лінійної функції, її властивості
27. Функції у = kx , у = , y = kx b
28. Функції  Formula2.jpgFormula1.jpgFormula3.jpg , їх графіки та властивості

Геометрія

1-2. Повторення навчального матеріалу за попередні класи


І. Чотирикутники

3. Чотирикутник i його елементи        
4-6. Паралелограм. Ознаки паралелограма. Властивості паралелограма        
7. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота        
8. Прямокутник i його властивості        
9. Ромб i його властивості, квадрат i його властивості        
10. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути        
11-12. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота        
13. Тематична контрольна робота №1
14. Резервний урок        
15-16. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника та її властивості        
17-18. Трапеція та її властивості. Середня лінія трапеції        
19-20. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота        
21. Пропорційні відрізки. Побудова четвертого пропорційного відрізка до трьох даних відрізків        
22-23. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота        
24. Тематична контрольна робота №2        

ІІ. Подібність трикутників
25-26. Узагальнена теорема Фалеса        
27-28. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників        
29-31. Розв'язування задач. Самостійна робота        
32. Резервний урок. Семестрове оцінювання
33. Подібність прямокутних трикутників       
34. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику       
35. Властивість бісектриси трикутника       
36. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота       
37. Тематична контрольна робота № 3       
38. Резервний урок                              


III. Многокутники. Площі многокутників
39. Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники        
40. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані та описані многокутники       
41. Поняття площі многокутника. Основні властивості площ        
42. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника        
43. Площа трапеції        
44. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота         
45. Тематична контрольна робота № 4        
46. Резервний урок       

IV. Розв'язування прямокутних трикутників

47. Теорема Піфагора       
48. Перпендикуляр і похила, їх властивості       
49. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника        
50. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника       
51. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°        
52. Розв'язування прямокутних трикутників        
53. Прикладні задачі        
54. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота         
55. Тематична контрольна робота № 5
56. Резервний урок       


Повторення і систематизація навчального матеріалу       
57. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ        
58. Трикутник і трапеція: властивості, обчислення площ        
59. Подібність трикутників та її застосування       
60. Розв'язування прямокутних трикутників        
61. Семестрове оцінювання       
62. Річне оцінювання       


Уроки математика онлайн, методичні розробки математика, усі уроки, уроки онлайн

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.