KNOWLEDGE HYPERMARKET


Математика 8 клас. Повні уроки

Математика 8 клас  - найкращі  шкільні уроки з алгебри і геометрії, нові знання й навички, котрі допоможуть школярам не лише освоїти математичні науки, а й розивати системне й логічне мислення.  Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів з математики – це все ти знайдеш лише на Гіпермаркеті Знань.

Гіпермаркет Знань>>Математика

Календарно-тематичне планування до уроків Математики


АЛГЕБРА

1. Повторення навчального матеріалу за попередні класи

І. Раціональні вирази
2. Цілі і дробові алгебраїчні вирази. Раціональні дроби. Допустимі значення змінних
3. Основна властивість раціональних дробів. Скорочення раціональних дробів і зведення їх до нового знаменника. Зміна знака чисельника і знаменника раціонального дробу
4. Додавання і віднімання раціональних дробів
5. Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціональних дробів до степеня з натуральним показником
6. Тотожні перетворення раціональних виразів
7. Рівняння зі змінною в знаменнику

II. Степінь з цілим показником
8. Степінь з цілим показником. Властивості степеня з цілим показником
9. Стандартний вигляд числа. Запис чисел у стандартному вигляді. Порядок числа
10. Тотожні перетворення виразів зі степенями

III. Квадратні корені
11. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь
12. Ірраціональні числа. Дійсні числа
13. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Тотожності (√а)2 = а, якщо а > 0 та √а2 = |а|
14. Перетворення виразів, що містять квадратні корені.

15.  Винесення множника з-під знака кореня.
16. Внесення множника під знак кореня. Звільнення від ірраціональності в знаменнику
17.  Звільнення від ірраціональності в знаменнику


IV. Квадратні рівняння
18. Квадратні рівняння
19. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування
20. Формула коренів квадратного рівняння
21. Зведене квадратне рівняння, формула його коренів
22. Теорема Вієта і теорема, обернена до неї
23. Рівняння, що зводяться до квадратних

V. Функції
24. Функція. Аргумент і значення функції. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції
25. Графік функції. Самостійна робота
26. Лінійна функція. Графік лінійної функції, її властивості
27.Функції у = kx , у = , y = kx b
28. Функції  Formula2.jpg ,  Formula1.jpg, Formula3.jpg , їх графіки та властивості


ГЕОМЕТРІЯ


1-2. Повторення навчального матеріалу за попередні класи


І. Чотирикутники
3. Чотирикутник i його елементи       
4-6. Паралелограм. Ознаки паралелограма. Властивості паралелограма       
7. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота       
8. Прямокутник i його властивості       
9. Ромб i його властивості, квадрат i його властивості       
10. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути       
11-12. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота       
13. Тематична контрольна робота №1
14. Резервний урок       
15-16. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника та її властивості       
17-18. Трапеція та її властивості. Середня лінія трапеції       
19-20. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота       
21. Пропорційні відрізки. Побудова четвертого пропорційного відрізка до трьох даних відрізків       
22-23. Розв'язування задач i вправ. Самостійна робота       
24. Тематична контрольна робота №2       

ІІ. Подібність трикутників
25-26. Узагальнена теорема Фалеса       
27-28. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників       
29-31. Розв'язування задач. Самостійна робота       
32. Резервний урок. Семестрове оцінювання
33. Подібність прямокутних трикутників      
34. Середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику      
35. Властивість бісектриси трикутника      
36. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота      
37. Тематична контрольна робота № 3      
38. Резервний урок       
                         


III. Многокутники. Площі многокутників

39. Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники       
40. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані та описані многокутники      
41. Поняття площі многокутника. Основні властивості площ       
42. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника       
43. Площа трапеції       
44. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота        
45. Тематична контрольна робота № 4       
46. Резервний урок      

IV. Розв'язування прямокутних трикутників
47. Теорема Піфагора      
48. Перпендикуляр і похила, їх властивості      
49. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника       
50. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника      
51. Значення тригонометричних функцій кутів 30°, 45°, 60°       
52. Розв'язування прямокутних трикутників       
53. Прикладні задачі       
54. Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота        
55. Тематична контрольна робота № 5
56. Резервний урок      
Повторення і систематизація навчального матеріалу       

57. Паралелограм, прямокутник, ромб, квадрат: властивості, обчислення площ       
58. Трикутник і трапеція: властивості, обчислення площ       
59. Подібність трикутників та її застосування      
60. Розв'язування прямокутних трикутників       
61. Семестрове оцінювання      
62. Річне оцінювання       


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення