KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мета, завдання, особливості курсу


Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>>Правознавство: Мета, завдання, особливості курсу. Повні уроки

 Вступ
Zakon.jpg 

Я пропоную записати і придумати епіграф до нашого першого уроку.
Запропонувати учням згадати цитати в яких згадується право. Запропонувати деякі свої
«Ми повинні стати рабами законів, щоб стати вільними.»Цицерон
«Тисячами невидимих ниток оточує тебе закон. Розірвеш одну -злочинець, дві- смертник, три- Бог» Перумов
«Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані» Сенека
Ми з вами бачимо, що права і закони наші супутники. Запропонуйте пригадати які закони і права знають учні.
А які права захищає наша держава?
А де і чим закріплені права, свободи, обов*язки?
Ці питання доречно обговорювати у вигляді бесіди, так учитель має змогу оцінити початковий рівень знань.
Також,  потрібно акцентувати увагу учнів, що заняття цього курсу допоможуть їм узнати їх права, правильно і законно поводитися у різних життєвих ситуаціях і відстоювати свою точку зору правомірно. Un big.jpg

Історія.
Запропонуйте учням згадати які правові документи вони знають. Які були в минулому? Які є зараз? (напр.. Конституція Пилипа Орлика)
  Ще в стародавні часи, у первісних людей існували деякі обряди і звичаї, котрі зараз вважають першими проявами закону. Наприклад табу - заборона на щось, під страхом кари.
  У часи середньовіччя держава доля людини і держави вважалася підвладна Богу. Закони також були з оглядом на Божу кару, але жорстокі у своєму прояві. Згадайте святу інквізицію.
Закони сходу відрізняються особливою жорстокістю.
А за рабовласницьких часів про права людини, взагалі не було мови.
В епоху відродження почали згадувати про моральні цінності, права людини і її свободи.
У сучасному світі у більшості країн права і свободи людини, а також добре продумана законна база -  ознака  розвиненої країни. Україна сьогодні веде шлях до демократичного суспільства з його вільною та соціально захищеною людиною.
Існує багато теорій права
* Теологічна теорія. Закони існують вічно, бо є Божественним даром. Вони визначають порядок життя у відповідності з ідеалами добра і справедливості, даровану Богом.
* Теорія природного права. Людина від народження і природи має невід'ємними природними правами (право на життя, свободу, рівність), які не можна скасувати, змінити. Закони відповідають моральним настановам людей і не можуть існувати без них.
* Психологічна теорія. Право є результат людських переживань. Закони держави залежать від психології людей.
* Історична школа. Потреби вирішити протиріччя життя призводять до появи права, здатного залагодити конфлікт і встановити порядок у поведінці людей. Право спочатку виникає у свідомості людини, а потім фіксується в законах. Правові норми здатні змінюватися, тому що змінюється саме життя, яке вони регулюють.
* Нормативистская теорія. Держава диктує людям модель поведінки. Право виходить від держави і є системою норм, побудованих у вигляді піраміди.
* Позітівісткая теорія. Право породжене суперечностями життя, конфліктами, в результаті яких перемогу здобула найсильніший. Він диктує свої правила «гри» і встановлює свій порядок. Йому підкоряються переможені.
* Марксистська теорія. Право пов'язане з державою і залежить від соціально-економічних чинників суспільства.


J106162 1246174685.jpg                                                                                        R32 1.gif

Терміни
Далі постарайтеся розкрити поняття. Попросіть учнів занотувати це в зошиті.
  Закон – це нормативно-правовий акт, який ухвалюється законодавчим органом держави, має вищу юридичну силу і регулює найважливіші суспільні відносини.
  Право – система загальнообов’язкових соціальних норм, які встановлюються та охороняються державою. У суспільстві право забезпечується системою законів, обов'язкових для виконання всіма членами суспільства.
  Свобода людини – це відсутністьбудь-яких обмежень, утисків у будь-чому (діяльності, поведінці), прямо не пов'язаних із суспільними правами й нормами.
1173238 w640 h640 tsk na ukr pe.jpg
  Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992\2001 затверджено Національну програму правової освіти населення. Вона передбачає створення необхідних умов для набуття  громадянами правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу до джерел правової інформації. Для молоді розуміння і реалізація прав людини – це складові підготовки до життя в демократичному суспільстві.
  Тобто, на сьогоднішній день правова освіта молоді є дуже важливою для нашої суверенної, незалежної демократичної держави.

T2o86qy17p.jpg.gif

Узагальнення знань
Здайте учням такі питання.
1)    Для чого потрібні права і закони?
2)    Для чого потрібно їх вивчати?
3)    Що ви хочете винести і зрозуміти з цього курсу?
Запропонуйте класу розділитися на невеликі  групи по 5-7 чоловік. І дайте кожній з груп завдання. Підготувати невелику розповідь про:
1)    Те з якими правилами і законами ви стикаєтесь щодня (правила дорожнього руху, право на навчання, тощо)  намагайтеся придумати як найбільше прикладів. Щоб ваша розповідь виглядала приблизно так «Я встав, почистив зуби пастою, за якість якої регулюються нормативними актами, пішов до школи, користуючись правилами дорожнього руху і т.п.»
2)    Ситуацію коли знання закону сталося б в нагоді.

Підсумок заняття.
Задайте учням питання
Що ви винесли з сьогоднішнього уроку?
Чи доцільно вивчати правознавство.
Запропонуйте дома написати своє розуміння тез «Закон суровий, але це закон»

 Наровлянський О.Д. «Правознавство»
Загальна декларація прав людини
Конституція України

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас