KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас. Повні уроки>> Правознавство: Мета, завдання, особливості курсу. Як працювати на уроках курсу. Як користуватись підручником. Повні уроки


Содержание

Тип уроку

Урок-лекція.

Мета та завдання уроку

Формування системних знань учнів про правознавство, завдання курсу та його мету.

Терміни

Право – це важливе досягнення людської цивілізації, яке виникло ще в давнину і протягом тривалого часу впливає і впливатиме на життя суспільства в цілому й кожної людини зокрема. Право завжди було і є найбільш ефективним регулятором суспільних відносин та засобом розв’язання соціальних конфліктів і протиріч.

Jurisprudence 9 1 1.jpg

Більшість звичних форм нашої повсякденної поведінки передбачені й регламентовані правом, хоча ми і не сприймаємо їх як такі. Сучасне українське суспільство потребує від громадянина високої правової культури. Цю мету може забезпечити правова освіта, яка спрямована на отримання знань, навичок, ціннісних орієнтацій, необхідних людині для реалізації життєвих завдань. Знання та свідоме застосування правових норм робить життя людини ефективним, безпечним, комфортним, а отже — щасливішим.

Вивчення права та його сутності неможливе без виявлення цілого комплексу причин та передумов, що викликали його появу. Для повного розуміння суті та мети права необхідно вивчати не лише право як науку, але й інші науки та предмети. Адже лише в поєднанні зі знанням історії, філософії, психології, мовознавства, етнографії, релігієзнавства можливе справжнє розуміння права та його значення для людства.

Jurisprudence 9 1 2z.jpg

Право — це система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою з метою упорядкування суспільних відносин.

Особливостями правових норм порівняно з іншими соціальними нормами є те, що вони виникають в період формування держави; встановлюються або санкціонуються державою; виражають волю всього суспільства; формулюють правила поведінки у вигляді прав і обов’язків.

Термін «правознавство» складається з двох частин «право» і «знати», а отже зміст уроків буде пов’язаний із знанням права як системи загальнообов’язкових норм, що регулюють поведінку людей.

Jurisprudence 9 1 3.jpg

Основною вимогою до права є його відповідність соціальним, економічним, політичним та іншим факторам і реаліям суспільного життя. Активна роль права у житті суспільства проявляється через його функції. Риси права, проявляються в відображенні особливостей культурного, соціально-економічного і державного розвитку країни, тобто є джерелом права.

Jurisprudence 9 1 5.jpg

Джерела права

Джерела права — це способи зовнішнього вираження і закріплення юридичних норм.

До джерел права відносять:

 • правовий звичай;
 • судовий чи адміністративний прецедент;
 • нормативний договір;
 • нормативно-правовий акт.

Ознайомившись із підручником «Правознавство» та працюючи з ним на уроках, ви навчитеся правильно діяти в різноманітних життєвих ситуаціях, знаходити вихід із складних обставин, у яких не обійтися без допомоги закону, держави, її органів. Вивчаючи цей курс ви ознайомитесь із правилами, законами, їх дією в повсякденному житті. Дізнаєтеся у чому полягає зміст ваших прав і обов’язків як людини і як громадянина. Як будувати стосунки з іншими людьми, та які їхні права та обов'язки. Якими правилами і нормами врегульовується поведінка неповнолітніх. Як виходити з багатьох складних та конфліктних життєвих ситуацій, та хто і яким чином зможе допомогти вам у цьому, а також:

 • вивчити та усвідомити найважливіші поняття і терміни юридичної науки;
 • сприяти формуванню демократичних цінностей та активній громадянській позиції;
 • пояснювати, що таке право і яка його роль у житті суспільства;
 • аналізувати, оцінювати і розв’язувати життєві ситуації, спираючись на знання положень законів;
 • використовувати, застосовувати і дотримуватись правових норм у своїй поведінці;
 • правильно оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими людьми, спілкуватись, дискутувати, колективно розв’язувати проблеми;
 • застосовувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз, давати оцінку;
 • визначити власне ставлення до законів, їх місця й ролі в нашому житті.

Головна мета поданих матеріалів — не спонукати вас вчити лише певні поняття, завчити норми правових актів, а навчити діяти в різних життєвих ситуаціях, приймати правомірні рішення та реалізовувати їх.

Розділи права

Вивчаючи курс, ви познайомитеся з наступними розділами:

 • Правила і закони у суспільстві та твоєму житті;
 • Ти — людина, значить маєш права;
 • Ти і цивільно-правові відносини;
 • Закони в житті твоєї сім’ї;
 • Твої права у трудових відносинах;
 • Твої орієнтири в адміністративному та кримінальному праві;
 • Твоя подорож у світ юридичних професій.

Для того щоб виконати завдання навчального курсу, вам необхідно навчитися працювати на уроках та правильно використовувати інформацію. Уроки мають допомогти вам оволодіти знаннями та вміннями. Вивчення даного предмета допоможе розвинути багато корисних умінь і навичок, які знадобляться вам не тільки в подальшому житті, а й сьогодні, адже ви вже достатньо самостійні й відповідальні. Ви зможете по-новому подивитися на проблеми політичного, державного і громадського життя.

Jurisprudence 9 1 4.jpg

Для кращого візуального сприйняття тексту в уроках використовуватимуться курсив та напівжирний шрифт. Правила та правові визначення виділятимуться курсивом. Розділи уроку, запитання, додаткова інформація, цікаві факти та джерела інформаціїї позначатимуться напівжирним шрифтом.

Сподіваємося, що уроки з правознавства стануть вашим помічником у різних життєвих ситуаціях і допожуть розумною порадою та корисною інформацією.

Бажаємо успіхів у навчанні!

Список використаних джерел

1. Наровлянський О.Д. Правознавство. Підручник для 9 класу.
2. Пометун О.І. Ремех Т.О. Правознавство (практичний курс). Підручник для 9 класу.
3. Сутковий В.Л. Філіпенко Т.М. Правознавство (практичний курс). Підручник для 9 класу.
4. Котюк В.О. Основи держави і права. Навчальний посібник.
5. Урок на тему „Ти - людина, значить маєш права і свободи” вчителя Данилович М.І.


Над уроком працювали

Стократюк С.В.
Данилович М.І.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.