KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методична розробка уроку «Вуглеводи: глюкоза. Молекулярна формула, поширення в природі»

Методична розробка уроку з хімії 9 класу
Тема: Вуглеводи: глюкоза. Молекулярна формула, поширення в природі

Мета уроку:
поглибити знання учнів про вуглеводи,набуті на уроках біології розкрити їх хімічну суть,визначити структуру та властивості глюкози як представника речовин з подвійними функціями. Розглянути особливі властивості глюкози та її роль в організмі.

Тип уроку: коригування і засвоєння нових знань.          
                  
Форми роботи
: розповідь, реферати учнів.       

Обладнання до уроку
: таблиці, хімічний дослід               
                            
  
План уроку
1. Походження терміну та класифікація вуглеводнів.
2. Знаходження у природі.
3. Фізичні та хімічні властивості.
4. Застосування та біологічне значення глюкози.
        
Him9-9.jpg
                        
Хід уроку

     Вступне слово вчителя про походження терміну "вуглеводи", яке ще у 1844 р. було запропоновано проф.Тартуського університету Л. Шмідтом.Тоді такий підхід був цілком слушний, бо найпростіші преставники цього класу мали співвідношення між Н та О 2:1, а третім елементом був Карбон, який тоді називали Вуглецем. Згодом знайшли інші співвідношення, але незважаючи на це, назва вуглеводи залишається загальновживаною.


Him9-10.jpg               
                       
                              
Учень готує повідомлення про харчові продукти, багаті на вуглеводи.
 
Вчитель знайомить учнів з фізичними та хімічними властивостями глюкози.
Вказує на наявніть двох фунціональних груп,які можна довести відповідними дослідами та реакціями:взаємодія з Купрум (ІІ) гідроксидом, що характерне для багатоатомних спиртів (подібно до гліцерину).

Реакція фотосинтезу:
6 СО2 +6 Н2 О= С6Н12О6 +6 О2

Реакції бродіння.
Це – такий вид хімічної взаємодії, що відбувається під впливом каталізаторів- ферментів.Спиртове бродіння:
С6Н12О6 = 2 С2Н5 ОН + 2СО2
       
Застосування її в медицині для підтримання життєдіяльності ослабленого організму, як джерело енергії, що виділяється внаслідок окиснення глюкози в клітинах.
                   С6Н12О6 + 6 О2 =6СО2 + Н2О

Завдання для самоконтролю
1. Виберіть оксигеновмісну речовину, формула якої формально відповідає загальній формулі вуглеводів:
а) етанол;
б) гліцерин;
в) оцтова кислота;
г) олеїнова кислота.

2. У чому полягає подібність глюкози та гліцерину?

3. Яке, на твою думку, значення мають процеси бродіння глюкози?
             
4. Виберіть кількість гідроксильних груп у молекулі глюкози:
а) 1;
б) 3;
в) 5;
г) 6

5. Виберіть реактив, який доводить,що глюкоза виявляє властивості багатоатомного спирту:
а)  хлоридна кислота;
б)  купрум (ІІ) гідроксид;
в)  бромна вода;
г)  розчин калій перманганату
                           
Тлумачний словничок
Бродіння – хімічний процес перетворення глюкози, що відбувається під впливом мікроорганізмів,точніше, природніх каталізаторів (ферментів).

Фотосинтез – реакція,яка відбувається в рослинах під дією зеленого пігменту хлорофілу,що вбирає сонячну енергію.

Тема реферата – «Харчові продукти, багаті на вуглеводи»      
                      
Висновки
•    Глюкоза належить до класу вуглеводів.
•    Глюкоза – поширена у природі спорлука,утворюється в рослинах у результаті реакції фотосинтезу.
•    Як багатоатомний спирт вона взаємодіє з Купрум (ІІ) гідроксидом. Важливою реакцією є бродіння.
•    Глюкоза – біологічно активна речовина.
                  
Література

 1. Н.М.Буринська Хімія, 9 кл. - К.: Перун, 2009.
 2. Г.А.Лашевська Хімія. 9 кл. - К.: Генеза, 2009.
 3. М.М.Савчин. Діагностично-тренувальні вправ.- Л.:Класика, 2004.
 4. Н.С.Ахметов Неорганическая химия. - М., 2008.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Клунник Л.О.

Предмети > Хімія > Хімія 9 клас > Вуглеводи: глюкоза. Молекулярна формула, поширення в природі > Вуглеводи: глюкоза. Молекулярна формула, поширення в природі. Конспект уроку і опорний каркас