KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методична розробка уроку з образотворчого мистецтва з теми:“Жанри живопису”


Методична розробка уроку з образотворчого мистецтва  для 5 класу з теми  “Жанри живопису”


Мета уроку

Навчальна:
-учні навчаються розпізнавати та характеризувати жанри живопису та їх особливості;
- учні навчаються розпізнавати та характеризувати різновиди портретного жанру;
- учні навчаються аналізувати композиційні прийоми, колористичну гаму, настрій твору, власні почуття під час сприймання живопису;
- учні навчаються створювати начерки з натури та по-пам’яті знайомих людей;
- учні навчаються малювати автопортрет, портрет мами, друга з передачею характерних особливостей портретованих.

Виховна:
-сприяти розвитку чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу;
- сприяти розвитку асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, вміння виділяти основне в явищах і формах;


Розвиваюча:
-залучення учнів до системного пізнання, опанування техніками та прийомами образного виявлення як художньої основи для особистого самовираження;
-вивчення зразків світового та національного мистецтва з творчим переосмисленням і використанням власного досвіду в практичній творчій діяльності учнів.


Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання уроку:
Матеріали:1. Акварель, гуаш.                   
2. Авторська презентація ppt «Жанри живопису».
Техніка: Малюнок.План уроку
1. Вступне слово вчителя «Жанри живопису».
2. Розпізнавання та характеристика учнями жанрів живопису.
3. Розпізнавання та характеристика різновидів портретного жанру.
4. Аналізувати учнями композиційних прийомів, колористичної гами, настрою твору, власних почуттів під час сприймання живопису.
5. Практична робота. Вправи з зображення дитини, дорослої людини.
6. Творче завдання. Створення автопортрета, портрета матусі або друга (на вибір).
                                   


                                                    Хід уроку
1.  Вступне слово вчителя «Жанри живопису».  Учитель називає жанри (натюрморт, пейзаж, портрет, анімалістичний, батальний, міфологічний). Підкреслює, що дуже цікавим в водночас найбільш складним є малювання людини. Люди, маючи однакову загальну побудову дуже відрізняються один від одного віковими, пропорціональними особливостями, індивідуальними якостями, що зумовлено фізичними та психологічними їх особливостями.
2. Учні  розпізнають та характеризують кожен жанр живопису та його особливості;
3. Учні характеризують різновиди портретного жанру, відрізняють камерний, парадний, парний, груповий, автопортрет.
4. Учні аналізують композиційні прийоми, колористичну гаму портретів, настрій твору,  розповідають про власні почуття під час сприймання живопису.
5. Учні виконують практичну роботу. Вправи з зображення дитини, дорослої людини.
6. Учні виконують творче завдання. Створення автопортрета, портрета матусі або друга (на вибір).

      
                                 Підведення підсумків.
Вчитель робить висновки разом з учнями , обговорює окремі виступи та повідомлення учнів. Підкреслює, що з початку навчання треба створювати не портрети, а узагальнені образи людей, звертаючи увагу як на загальні риси в побудові, звичках, рухах, одязі людей, так і на їх особливості. Виставляються оцінки за відповіді учнів.

 
 
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"  Гладченко Ольгою АнатоліївноюПредмети > Малювання > Малювання 5 клас > Жанри живопису – натюрморт, пейзаж, портрет, анімалістичний, батальний, міфологічний > Жанри живопису – натюрморт, пейзаж, портрет, анімалістичний, батальний, міфологічний. Конспект уроку і опорний каркас