KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методична розробка уроку з теми “ Композиція у скульптурі – статика, динаміка, ритм, ракурс круглої форми ”


Методична розробка  уроку з образотворчого мистецтва для 5 класу з теми: “ Композиція у скульптурі – статика, динаміка, ритм, ракурс круглої форми. Фактура та плановість у рельєфі ”


Мета уроку


Навчальна:
-учні навчаються розпізнавати та характеризувати твори об’ємної пластики (круглу скульптуру, рельєф);
- учні навчаються порівнювати матеріал для створення об’ємної форми, рельєфу;
- учні навчаються порівнювати основні види рельєфу;
- учні навчаються створювати об’ємну форму на площині;
- учні навчаються використовувати різні інструменти та матеріали для передачі фактури і створення художнього образу.


Виховна:
-сприяти розвитку чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу;
- сприяти розвитку асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, вміння виділяти основне в явищах і формах;


Розвиваюча:
-залучення учнів до системного пізнання, опанування техніками та прийомами образного виявлення як художньої основи для особистого самовираження;
-вивчення зразків світового та національного мистецтва з творчим переосмисленням і використанням власного досвіду в практичній творчій діяльності учнів.


Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання уроку:
Матеріали:1. Глина, солоне тісто пластилін.
Папір, ножиці, ножі для паперу.
                     2. Авторська презентація ppt «Композиція у скульптурі – статика, динаміка, ритм, ракурс круглої форми. Фактура та плановість у рельєфі».
Техніка: Пластика, паперопластика.План уроку
1. Вступне слово вчителя «Композиція у скульптурі – статика, динаміка, ритм, ракурс круглої форми. Фактура та плановість у рельєфі».
2. Розпізнавання та характеристика творів об’ємної пластики (круглої скульптури, рельєфа).
3. Способи створення об’ємної форми на площині.
4. Використовувати різних інструментів та матеріалів для передачі фактури і створення художнього образу.
5. Виконання вправ на створення рельєфу та ескізу казкового будинку (фактура даху, стін, вікон).
6. Практична робота. Створення рельєфної композиції на тему «Будинок у місті майстрів».
7. Творче завдання (колективна робота) – створення казкового міста майстрів з  вулицями гончарів, бондарів, пекарів, ковалів, шевців (рельєф, кругла форма за вибором).


                                     Хід уроку
1.  Вступне слово вчителя «Композиція у скульптурі – статика, динаміка, ритм, ракурс круглої форми. Фактура та плановість у рельєфі». Учитель знайомить учнів з основними композиційними засобами скульптурних витворів (статика, динамика, ритм). Розповідає про важливість ракурсу для повноцінного огляду круглої скульптури. З’ясовує особливості рел’єфа, ролі плановості та фактури.
2. Учні розпізнають та характеризують твори об’ємної пластики (круглої скульптури, рельєфа).
3. Учні розповідають про способи створення об’ємної форми на площині.
4. Учитель розповідає про різні матеріали та інструменти, що використовуються у скульптурі та їх роль в  передачі фактури і створенні художнього образу.
5. Учні виконують вправи на створення рельєфу та ескізу казкового будинку ( передаючи фактуру даху, стін, вікон).
6. Учні виконують практичну роботу. Створюють рельєфну композицію на тему «Будинок у місті майстрів».
7. Учні виконують творче завдання (колективну роботу).  Створюють казкове місто майстрів з  вулицями гончарів, бондарів, пекарів, ковалів, шевців (рельєф, паперопластика, кругла форма за вибором).


      
                                 Підведення підсумків.
Вчитель робить висновки разом з учнями , обговорює окремі виступи та повідомлення учнів. Підкреслює, що в витворах декоративної скульптури найважливішою стає многогранна характеристика об’єкта. Виставляються оцінки за відповіді учнів.


Запитання та завдання для самоконтролю:
  1. Які види об’ємної пластики ви знаєте?
  2. Які види рельєфу ви знаєте?
  3. Які матеріали використовуються у станковій та декоративній скульптурі?
 Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Гладченко Ольгою Анатоліївною

 Предмети > Малювання > Малювання 5 клас > Композиція у скульптурі. Фактура та плановість у рельєфі > Композиція у скульптурі. Фактура та плановість у рельєфі. Конспект уроку і опорний каркас