KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методичні рекомендаціїі до теми: "Економічні розрахунки в MS Excel"

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Виконання обчислень у середовищі ТП.

Практична робота до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Економічні розрахунки в MS Excel».Розгляд теми: Виконання обчислень у середовищі ТП.
                                                          ТЕМА. “Економічні розрахунки в MS Excel”.


В даній роботі представлені  можливості табличного процесора  під час розв’язання фінансово – економічних задач.

Детально, з використанням численних прикладів, рисунків, таблиць та скріншотів описується технологія вирішення фінансово-економічних завдань обліково-аналітичного характеру.

Розглядаються найбільш вживані фінансові функції Microsoft Excel: БС, БЗРАСПИС, ПС, ЧПС, ЧИСТНЗ, КПЕР, СТАВКА, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ, ПЛТ, ПРПЛТ, ОБЩПЛАТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД; наводяться засоби аналізу даних та приклади їх використання: Подбор параметра, Поиск решения, Таблица подстановки.

Читання лекцій і проведення практичних занять проводиться з використанням мультимедійних технологій. Приведені варіанти двох лекцій, презентації, 4 лабораторних робіт і самостійних завдань для закріплення даного матеріалу. Даний матеріал може бути використаний викладачами, учнями і студентами, а також для самостійного вивчення всіма охочими освоїти дану тему.

Методологічно лабораторні роботи побудовані так, що навчання походить від простого до складного. На початку вивчення передбачається оволодіння загальними принципами роботи з фінансовими функціями MS Excel: визначення напрямку грошових потоків, проведення переразрахунків річної ставки, періоду кредитування в залежності від умов задачі; в процесі навчання йде поглиблення знань при розв’язанні економічних задач: використання засобів аналізу даних для отримання або пошуку потрібних значень.

Лабораторні роботи складені з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог, пов'язаних з дозуванням часу безпосередньої роботи учнів з ПК. У зв'язку з цим і з урахуванням психолого-педагогічних вимог весь теоретичний матеріал частково викладається на лекціях, частково на практичних заняттях, через самостійне опанування презентації або методичних вказівок до лабораторної роботи.

Кожна лабораторна робота починається з викладу теоретичного матеріалу і завершується практичним завданням для виконання, розрахована наближено на дві академічні години. Для кожного завдання в дужках наведені відповіді для перевірки своїх розрахунків.

Виконання лабораторної роботи дозволяє:


• виробити в учнів навики самостійної роботи з наявною початковою інформацією;
• закріпити теоретичні знання з фінансового аналізу
• отримати навики грамотного використання фінансових функцій Microsoft Excel для розв’язання економічних задач.
• реалізовувати придбані теоретичні знання з практикою використання інструментарію вбудованих функцій табличного процесора Microsoft Excel.


                                                                                Зміст випускної роботи


Лекція 1. Аналіз операцій по кредитах і позиках

Лекція 2.  Аналіз даних в MS Excel

Лабораторна робота_1. “Визначення майбутньої вартості на основі постійної та змінної процентної ставки. Використання функцій БС, БЗРАСПИС”

Лабораторна робота_2. “Визначення поточної вартості майбутніх прибутків і витрат. Використання функцій ПС, ЧПС, ЧИСТНЗ”

Лабораторна робота_3. “Визначення терміну платежу і процентної ставки. Розрахунок ефективної і номінальної ставки відсотків. Використання функцій КПЕР), СТАВКА, НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ”

Лабораторна робота_4. “Розрахунок періодичних платежів, пов'язаних з погашенням позик. Використання функцій ПЛТ; ПРПЛТ; ОБЩПЛАТ; ОСПЛТ; ОБЩДОХОД”.

Завдання для контролю.

Презентація “Економічні розрахунки в MS Excel”
 
                                                                               Використана література

1.    Бондарчук Ю.В. та інш. Табличний процесор Microsoft Excel:Метод. Вказівки до викон. лаб. робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка». Ч.2 – К.: МАУП, 2002. – 104с.

2.    Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Золотарюк А.В. Технология экономических расчетов средствами MS Excel. Учебное пособие.–М.: КноРус, 2006.-344 c.

3.    Гобарева Я.Л., Городецкая О.Ю., Кочанова Е.Р. Сборник практических заданий по курсу «Автоматизированные информационные системы в экономике». –М.: Финансовая академия, 2001. -124 с.

4.    Економічні задачі в Excel/ Упоряд. Н.Вовковінська. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 112 с. – (Б-ка «Шкільний світ»).

5.    Коцюбинский А.Ю., Грошев С.В. Excel для менеджера и экономиста в примерах. –М.: Гросс-Медиа, 2004. -300с.

6.    Л.В.Еремин. Таблицы решений в реализации задач финансово-экономического управления. М.: ФА, 2004.

7.    П.В. Круш, О.В. Клименко ЕКОНОМІКА(розрахунки фінансово – інвестиційних операцій в Excel). Нав.посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2006. – 264С.иїв - 2006

8.    Пикуза В., Геращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel. –СПб.: Питер, 2004. -396 с.

9.    С.М. Лавренов. Excel: сборник примеров и задач. М.: Финансы и статистика, 2004.

10.    Саймон Дж, Анализ данных в Excel. /Пер. с англ. – М.: Диалектика, 2004. -516 с.

Надіслала вчитель інформатики Деснянського економіко – правового технікуму при МАУП м. Києва Рябець Людмила Іванівна


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з інформатика, реферати та конспекти уроків з інформатики для 9 класу скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Виконання обчислень у середовищі ТП > Виконання обчислень у середовищі ТП. Методичні рекомендації