KNOWLEDGE HYPERMARKET


Методичні рекомендації по створенню документів в Open Office.

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас>> Інформатика: Створення типових документів.

Методичні рекомендації до предмету Інформатика 11 клас.

Тема «Методичні рекомендації по створенню документів в Open Office.».Розгляд теми: Створення типових документів.


                                            Методичні рекомендації по створенню документів в Open Office.  


Введення.

У методичних вказівках розміщено відомості про роботу з текстових редактором Writer офісного пакету OpenOffice по створенню та роботі з текстовими документами.

У роботі наведено зміст теми, список літератури, питання для самоперевірки, завдання для закріплення, тексти, що використовуються в завданнях для закріплення.

В даній роботі розглядались питання:

-    Короткий огляд можливостей текстового редактора Writer офісного пакету OpenOffice;
-    Вказівки по створенню документу в текстовому редакторі Writer офісного пакету OpenOffice;
-    Що стосовно дій з документом в текстовому редакторі Writer, то в розробці наведено : перегляд документу, переміщення по документі, виділення тексту документу, абзацне вирівнювання, форматування шрифту, списки.

Передбачається що дану розробку можуть виконувати учні, що вже знайомі з середовищем текстового редактора Writer офісного пакету OpenOffice, як то інтерфейс, а також знають основні елементи вікна додатку, вміють виконувати основні дії в операційній системі (знаходити потрібні файли, зберігати файли в потрібному місці і таке інше). Якщо учні цього не вміють, то потрібно вчителю допомагати учням виконати потрібне.

Методична розробка може використовуватись вчителями при викладенні теми «текстовий редактор» та учнями, при самостійній підготовці до уроків.

                                          Урок 1. Обробка текстової інформації в Writer

Для обробки текстової інформації на комп'ютері використовуються додатки загального призначення - текстові редактори. Текстові редактори дозволяють створювати, редагувати, форматувати, зберігати й роздруковувати документи. Термін «документ» використовується тут не як поняття «юридичний документ», а як більше складний об'єкт, ніж простий текст.

Текстовий редактор Writer офісного пакета програм OpenOffice.org - один з найбільш потужних засобів, призначених для створення, перегляду, модифікації й печатки документів. З його допомогою можна швидко й з високою якістю підготувати будь-який документ - від простої записки до оригінал-макета складного видання.

Чому використовується  саме Writer?
По-перше, Writer дає можливість виконувати все без винятку операції над текстом, передбачені в сучасній комп'ютерній технології.
По-друге, Writer (як і весь пакет програм OpenOffice.org) є безкоштовним для використання. При цьому, опанувавши принципами роботи в Writer, ви з легкістю можете користуватися іншими текстовими процесорами.
По-третє, OpenOffice.org працює під усіма найбільш популярними на сьогоднішній день операційними системами: Microsoft Windows, Linux, Sun.
По-четверте, в Writer можна виконувати багато операцій верстки й готовити повноцінні оригінал-макети для наступного тиражування в друкарні.
В-П'ятих, Writer може перетворити нудну й кропітку роботу з обробки тексту в захоплююче заняття. Допоможуть у цьому готові шаблони й стилі оформлення, інструмент копіювання формату, користувальницькі панелі інструментів і багато чого іншого.


Основні можливості текстового редактора Writer:

❖    набір тексту;
❖    редагування тексту (вставка й видалення символів, слів, рядків);
❖    використання колонтитулів і автоматична нумерація сторінок;
❖    завдання параметрів сторінки;
❖    збереження тексту у вигляді файлу і його друк;
❖    шрифтове форматування (зміна розміру й накреслення шрифту, вибір шрифту (гарнітури), колір шрифту і т.д.);
❖    форматування абзаців  (вирівнювання абзаців, завдання нового рядка, границь абзацу, міжрядкового інтервалу і т.д.);
❖    копіювання   й   перенос   фрагментів   тексту,   настроювання   за зразком, одночасна робота з декількома документами;
❖    перевірка орфографії, розміщення переносів;
❖    оформлення абзаців і списків;
❖    автозаміна;
❖    форматування тексту в стовпчики;
❖    пошук і заміна елементів тексту;
❖    написання математичних формул;
❖    оформлення тексту графічними об'єктами;
❖    зв'язок документів гіперпосиланнями й установка закладок; і багато чого іншого.


Вся описана технологія роботи орієнтована на версію Writer зі складу Professional OpenOffice.org 2.2. Якщо використовується інша версія програми, то відмінності будуть незначні. А при бажанні ви можете скачати необхідний пакет програм OpenOffice.org з офіційного сайту за адресою http:/ua.sun.com.

Питання для самоперевірки:

1. До якого виду програмного забезпечення відносяться текстові редактори?
2. До складу якого офісного пакету входить текстовий редактор Writer?
3. Які особливості має текстовий редактор Writer?
4. Назвіть можливості текстового редактора Writer.

                                      Урок 2. Створення, збереження й робота з документом


Створення й збереження документа

Створення документу.

Звичайно новий документ починається з порожнього аркуша. Але при необхідності можна скористатися шаблонами стандартних документів, тобто готової порожньої заготівлі документа певного призначення (звичайний документ, візитна картка, резюме й інші). Шаблони задають структуру документа, що користувач заповнює певним змістом. Ви також можете створювати шаблони для своїх часто використовуваних документів.

Для створення документів зі складною структурою використовуються Майстри (пункт меню Файл — Майстер). Наприклад, доцільно використовувати Майстер при створенні факсів, тому що загальноприйнята форма факсів повинна містити обов'язковий набір правильно розміщених на сторінці полів (Кому, Від кого, Дата й ін.).

Треба пам’ятати, що при роботі з документом треба дотримуватись основних правил уведення тексту:

•    Як правило, у текстових редакторах перехід на новий рядок здійснюється автоматично. Перехід на новий абзац виконується натисканням клавіші <Enter>. Якщо установлений режим переносу слів, то він буде виконуватися автоматично.
•    За правилами, після розділових знаків потрібно ставити пробіл, перед розділовим знаком пробіл не ставиться, крім тирі. Тире обрамляється із двох сторін пробілами. Ні перед, ні після дефіса пробіл не ставиться. Слова, укладені в лапки або дужки, не повинні відділятися від них пробілами. Для уведення римських цифр використовуються прописні букви латинського алфавіту.

Збереження документу.

Для збереження документу треба перебувати у вікні Writer документа, який потрібно зберегти й вибрати пункт меню Файл — Зберегти як, або нажати на Панелі Інструментів кнопку з намальованою дискетою/(звичайно вона третя ліворуч). З'явиться діалогове вікно, у якому можна вибрати папку для збереження файлу. Унизу діалогового вікна у віконці «Ім'я файлу» треба написати ім’я файлу, ще нижче, у віконці «Тип файлу» повинне бути написане «Текстовий документ OpenDocument (.odt)» (якщо це не так, то можна знайти відповідний напис у списку, що розкривається), потім натиснути кнопку «Зберегти». Автоматично ім'я буде доповнене расширенням «.odt», що говорить про те, що файл є текстовим документом формату OpenDocument - стандартного формату Writer.

Робота з готовим документом

Робота з готовим документом передбачає такі дії:

•    Перегляд документу;
•    Редагування тексту документу;
•    Форматування тексту документу;
•    Зберігання документу;
•    Видалення документу.


Перегляд документа.

В Writer є два режими перегляду й редагування документа. Вибір цих режимів здійснюється в меню Вид.

«Розмітка печатки» - основний режим, що показує документ у тім виді, у якому він буде після роздруківки на принтері.

«Режим веб-сторінки» - відображає документ у тім виді, у якому він буде відкритий браузером (програмою перегляду Інтернет-Сторінок).

Для переміщення по документу можна, як у всіх вікнах Windows і віконних менеджерах Linux, користуватися смугами прокручування. При переміщенні бігунка з'являється спливаюча підказка, що відображає номер сторінки й назва глави, якщо воно є. Можна переміщуватись по документу за допомогою клавіш Page Up, Page Down клавіатури або за допомогою кнопок «Попередня сторінка», «Наступна сторінка», «Навігація». Ці кнопки розташовані під смугою прокручування в правому нижньому куті вікна.

Виділення тексту кольором.

Щоб привернути увагу до якої-небудь частини тексту, можна виділити її кольором. Це виглядає так само, як виділення маркером на паперовій сторінці тексту. Вибирається інструмент «Виділення кольором»/на Панелі інструментів. Натисканням на трикутник праворуч, відкривається палітра квітів. Інструмент міняє форму мишки на зображення банки з фарбою. Тепер цією «банкою» можна «провести»  по тексту.  Той же ефект можна  одержати виділивши спочатку необхідний текст, а потім вибравши колір в інструменті «Виділення кольором». Текст із заданим виділенням можна надрукувати на кольоровому принтері. Для відключення кольору необхідно виділити текст мишкою й нажати «Без заливання» у палітрі кольорів маркеру виділення.

Привернути увагу до тексту можна іншим способом - змінивши колір шрифту. Це робиться аналогічно    виділенню маркером, тільки використовується інструмент «Колір шрифту», що і визначає новий колір, наприклад, синій або зелений. Повернути шрифт до звичайного кольору можна вибравши в палітрі квітів «Автоматично».

Редагування тексту

До функції редагування тексту відносять такі операції: набір, видалення, виправлення помилок, зміна розташування елементів тексту (речення, слово тощо).
При редагуванні тексту рекомендовано користуватись кнопкою панелі інструментів «скасування дій»23.06-4.jpg , яка відміняє попередню дію. Відміну дії можна виконувати до попереднього зберігання документу.


Видалення символів

Для видалення символів використовуються дві клавіші: <Delete> і <BackSpace>. При натисканні на клавішу <Delete> буде вилучений один символ, що розташовано праворуч від курсору, при натисканні на клавішу <BackSpace> віддаляється символ ліворуч від курсору. Щоб видалити групу символів, їх варто виділити й нажати будь-яку із цих двох клавіш.

Для виділення символів варто користуватись таблицею:


Виділення елементів тексту

  Виділений елемент     Як виділити:
  Фрагмент довільної довжини     Ставимо курсор у початок виділюваного фрагмента. Натискаємо ліву кнопку миші й тягнемо курсор по тексту до кінця виділюваної області.
  Слово     Подвійне клацання лівою кнопкою миші усередині виділюваного слова
  Речення     Потрійне клацання лівою кнопкою миші усередині пропозиції
  Абзац     Чотири клацання лівою кнопкою миші усередині абзацу.


Перевірка помилок

Граматичні помилки розпізнаються автоматично. Слова з помилками підкреслені хвилястою червоною лінією. Виправляти їх можна вручну або використовуючи підказку. Щоб виконати виправлення вручну, треба клавішами<Delete> або <BackSpace> видалити неправильні букви й написати правильні.

Інший спосіб - поставити мишку на підкреслене слово й нажати праву кнопку миші. З'явиться спливаюче віконце, у якому буде запропоновано на вибір слова зі словника, які близькі за написанням до слова з помилкою. Із запропонованих слів можна вибрати вірно написане й нажати на нього. Воно автоматично замінить у тексті помилкове.

Питання для самоперевірки:

1.    Перерахуйте функції редагування тексту.
2.    Які клавіші використовуються для видалення тексту в документі.
3.    Опишіть як виділити в тексті слово, речення, будь-яку частину тексту.
4.    Опишіть способи перевірки помилок в тексті.
5.    Як створити новий документ в текстовому редакторі Writer?
6.    Як зберегти створений документ в текстовому редакторі Writer?
7.    Назвіть основні правила написання тексту в текстовому редакторі Writer?
8.    Якій інструмент текстового редактора Writer бажано застосовувати при створенні складних документів?
9.    Які дії з готовим документом передбачає текстовий редактор Writer?
10.    Які режими перегляду документу існують в текстовому редакторі Writer?
11.    Назвіть три способи переміщення по документу.
12.    Як виділити текст кольором?

Завдання для закріплення:

Завдання 1. Запустіть Writer на вашім комп'ютері.

Якщо після запуску не відкрився чистий аркуш для роботи, виконайте Файл — Створити — Текстовий документ або на Панелі Інструментів натисніть на кнопку Створити/(вона ліворуч сама крайня);

На чистому аркуші наберіть текст улюбленої загадки, задачки, головоломки (або декількох). Збережіть цей документ під ім'ям «Загадка.odt».
Закрийте документ із ім'ям «Загадка». Для цього виконаєте Файл — Вихід або натисніть на кнопку закриття вікна документу у правому верхньому куті вікна документу.

Завдання 2

1.    Відкрийте документ із ім'ям «Анкета.odt». Для цього потрібно вибрати пункт меню Файл —> Відкрити або нажати на Панелі Інструментів на кнопку 23.06-5.jpg , вона друга ліворуч. Знайдіть та виберіть файл «Анкета.odt» (розширення файлу «.odt» може бути не видно). Натисніть кнопку Відкрити.
2.    У вікні, що відкрилося, треба відповісти на питання анкети. Для цього поруч із кожним питанням  поставте курсор, клавішею пробіл зруштеся на одну позицію вправо й наберіть  свою відповідь.
3.    Збережіть файл під ім'ям «Моя анкета.odt». Для цього виберіть пункт меню  Файл — Зберегти як. У діалоговому вікні у віконці «Ім'я файлу» треба написати  «Моя анкета», потім нажати кнопку «Зберегти».

Результатом роботи повинні стати два документи: «Загадка.odt» і «Моя анкета.odt».


Завдання 3. Редагування тексту

1.    Відкрийте файл « Васько-Літак.odt». Для цього виберіть пункт меню Файл — Відкрити або натисніть на Панелі Інструментів на кнопку  23.06-5.jpg Виберіть файл « Васько-Літак.odt». Натисніть кнопку Відкрити.
2.    Виправте граматичні помилки в тексті.
3.    Збережіть файл із тим же ім'ям.

                                                     Урок 3 Абзаци й шрифти


Абзацне вирівнювання

Коли текст набраний, треба його оформити. Оформлення починають із абзаців.

Формальне слово «абзац» означає відступ нового рядка в тексті. Як поняття української мови «абзац» - це закінчена за змістом частина літературного твору. У текстовому редакторі абзац - послідовність символів, що закінчується символом (маркером) кінця абзацу, що вводиться натисканням клавіші <Enter>. Якщо включити режим показу знаків, що не друкуються, то кінець кожного абзацу буде позначений символом:  23.06-6.jpg

Ширина тексту на сторінці визначається положенням кнопок «Відступ ліворуч», «Відступ праворуч», «Відступ першого рядка» і «Виступ», розташованих на Горизонтальній Лінійці. Пересуваючи кнопки відступів, можна задати ширину абзацу на ширині сторінки. Ці дії можна виконувати як до початку уведення тексту, так і після. Відступи будуть застосовуватися до всьому вводитися тексту, що, доти, поки установки не будуть змінені.

23.06-7.jpg
 
Для абзацу можна задати інтервали перед і після абзацу, використовуючи пункт меню Формат  -  Абзац. Так звичайно виділяють заголовки, роблячи проміжки між текстом заголовка й основним текстом. Завдання міжрядкового інтервалу виконується в діалоговому вікні, що також викликається через пункт меню Формат  - Абзац.

23.06-8.jpg

Вирівнювання абзаців - це розташування тексту на друкованій сторінці щодо її меж. Найчастіше це горизонтальне вирівнювання тексту, тобто розташування його між лівим і правим полями сторінки, але можна також задати й вертикальне вирівнювання. Існує чотири способи вирівнювання тексту:

•    При вирівнюванні по лівому краю всі рядки абзацу починаються з однієї й тої ж позиції. Закінчується кожний рядок у своїй позиції. Таке вирівнювання є стандартом англомовного документа.
•    При вирівнюванні по правому краї рядок може починатися в будь-якій позиції, але закінчуються всі вони в крайній правій позиції. Так можна вирівнювати текст тої частини бланка заяви, де пишеться обіг «кому», «від кого».
•    При вирівнюванні по центру тексту симетричний щодо середини сторінки. Так вирівнюють заголовки текстів.
•    При вирівнюванні по ширині обоє краю зовсім рівні. Це досягається за рахунок збільшення кількості пробілів між словами. Так оформляють документи російською мовою й у друкованих виданнях.


Вирівнювання тексту здійснюється кнопками панелі інструментів   23.06-9.jpg  або відповідними пунктами у вікні меню Формат     Абзац.

Зміна гарнітури й розміру шрифту

Основна графічна одиниця тексту - символ. Символ має наступні параметри:
•    гарнітура - вид шрифту;
•    кегль (розмір);
•    колір.
Форматування шрифту - це зміна його параметрів. Виконати форматування можна за допомогою Панелі форматування й за допомогою діалогового вікна ->Формат     Символи. Розглянемо Панель форматування шрифту:

Якщо змінити формат шрифту під час уведення тексту, то ця команда буде діяти до її скасування. Якщо потрібно переформатувати символ після його уведення, то його треба виділити. Крім цих способів форматування, за допомогою Панелі форматування шрифту можна змінити колір шрифту, виділити його кольором 23.06-10.jpg (аналогічно виділенню маркером на папері) і зробити кольорове тло для якийсь частина тексту.

23.06-11.jpg
 
Щоб потрапити в діалогове вікно форматування шрифту, необхідно виконати Формат ->  Символи або клацнути правою кнопкою миші на потрібнім слові або виділеному фрагменті. У діалоговому вікні, що відкрилося, на вкладці Шрифт можна задати вид шрифту (гарнітуру), розмір (кегль), накреслення (звичайний, напівжирний, курсив).

23.06-12.jpg
 
На вкладці Ефекти шрифту можна задати різні види підкреслення, закреслювання тексту, рельєфи, контури, миготіння, колір. На вкладці Положення можна вибрати орієнтацію шрифту, інтервал між символами, масштаб шрифту.

Обрамлення й тло абзацу

Спробуємо різноманітити текст, застосовуючи обрамлення (усілякі рамки) і кольорові заливання абзаців. До поточного абзацу можна застосувати обрамлення й заливання: Формат    Абзац. На вкладці Обрамлення можна вибрати тип рамки, тип лінії, її колір і ширину. Вкладка Тло дозволяє вибрати колір заливання, а також призначити як тло який-небудь графічний файл.
У пункті меню Формат -> Сторінка можна вибрати ті ж варіанти оформлення, що й для абзацу, але ставитися вони будуть до всієї сторінки.
От приклад оформлення абзацу:

23.06-13.jpg
 
Питання для перевірки:

1.    Яка різниця між поняттям «абзац» в українській мові та в середовищі текстового редактора?
2.    Який пункт меню Формат використовується для встановлення відступів та інтервалів?
3.    Яким пунктом меню треба скористуватись для встановлення накреслення шрифту?
4.    Як змінити колір тла тексту?

                                       Завдання для закріплення

Завдання 1

1    Відкрийте файл «Записка.odt» у новому вікні.
2    Частину тексту до слів «Пояснювальна записка» зробіть розміром 14, розмістите по правому краю. Виділіть прізвище, ім'я та по батькові директора напівжирним курсивом.
3     Слова «Пояснювальна записка» зробіть розміром 18, напівжирним підкресленим, розмістіть по центру.
4    Основний текст розташуйте по ширині, з розміщенням переносів, розміром 14, курсивом.
5    Дату поставте по лівому краю, розміром 12.
6    Збережіть файл під тим же ім'ям.


Завдання 2

1.    Відкрийте файл «Новий рік .odt».
2.    Слова «Новорічна пісенька» розмістіть по центру, змініть ліву й праву межі цього абзацу, задайте йому обрамлення подвійною лінією з тінню. Заливання ясно-зелене.
3.    Виділите куплети пісеньки. Зруште ліву границю на позначку 5 см, праву на 12 см. Задайте тексту обрамлення ліворуч і праворуч подвійною лінією, колір ліній виберіть самі. Заливка ясно-зелена.
4.    Збережете файл під тим же ім'ям.


Завдання 3.

1.    Відкрийте файл «Анекдоти.odt».
2.    Виконаєте оформлення тексту в такий спосіб:
•    Доберіть заголовок «Комп'ютерні анекдоти», розташуєте його по центру, розмір 18, напівжирний курсив.
•    Основний текст: шрифт 12, вирівнювання по ширині. Текст кожного анекдоту розташуєте на сторінці приблизно так:

23.06-14.jpg
 
•    Задайте кожному анекдоту обрамлення в рамку. Залийте абзаци різними квітами.
•    Збережете документ під тим же ім'ям.
 
                                               Урок 4. Створення списків


Оформлення списків

Упорядковану інформацію зручно представляти у вигляді списків. Відкриємо яку-небудь інструкцію. Вона являє собою текст, організований певним чином. Це покроковий запис дій для досягнення якої-небудь мети, де кожний крок пронумерований. Таке оформлення тексту називається нумерованим списком. Аналогічно виглядає збірник завдань, список предметів, каталог наявних товарів тощо. Номер при цьому має кожний абзац. Абзаци нумеруються арабськими, римськими цифрами або буквами. Виглядає це, наприклад, так:
Найбільшими автомобільними компаніями миру є:

1.    Ford                    a) Ford    про Ford
2.    Nissan                 b) Nissan    про Nissan
3.    Toyota                 c) Toyota    про Toyota
4.    BMV                    d) BMV    про BMV

5.    Mercedes           e) Mercedes    про Mercedes


Елементи списку можна позначити спеціальними символами - маркерами, тоді ми одержимо маркований список. Вид маркера й інших настроювань задаються командою меню Формат  -  Маркери й нумерація. Маркірований список може виглядати, наприклад, так:
Найбільшими компаніями миру є:

>    Ford
>    Nissan
>    Toyota
>    BMV
>    Mercedes

Writer має можливість оформлення складних, багаторівневих списків. Багаторівневі списки можуть бути як маркірованими, так і нумерованими.


Технологія утворення списків:

1. Оформлення маркованим списком. Для утворення списку потрібно виконати наступні дії:

1.1.Поставте курсор у рядок заголовка першої групи.

Виберіть пункт меню Формат - Маркери й нумерація, у вікні, що з'явилося, на вкладці Маркери виберіть варіант маркера, що сподобався вам, на вкладці Положення поставте галочку на пункті «Відносно» і встановите значення Відступ та значення Відстань до тексту. Інші настроювання залишіть зі значеннями за замовчуванням.
У результаті цих дій заголовок першої групи одержите обраний маркер. Установимо маркери усередині кожної групи елементів.
Аналогічний результат можна одержати й іншим способом, наприклад, використовуючи кнопку панелі інструментів
В цьому випадку маркери й відступи будуть розставлені так, як це задано у вашій версії програми за замовчуванням.


2.  Оформлення нумерованим списком Для створення нумерованого списку треба виконати наступні дії:

1.    Виділіть потрібні елементи списку.
2.2.    На панелі інструментів натисніть кнопку «Нумерований список». або натисніть на кнопку  панелі інструментів «Нумерований список» номер 2     
. Щоб явно показати вкладення елементів, зруште їх вправо. Це можна зробити за допомогою кнопки «Збільшити відступ»/або пересунувши вправо маркери, що перебувають на горизонтальній лінійці.


3.  Оформлення багаторівневим нумерованим списком

Нумерований багаторівневий список - це те, що ви бачите зараз, так пронумеровані пункти Завдання.

У нумерованому багаторівневому списку пронумеровані кожний пункт, підпункти першого рівня вкладення мають подвійну нумерацію, що випливає рівень - потрійну й так далі. Глибина вкладення може бути як завгодно великий. Отже:

3.1.    Виділите всі елементи майбутнього багаторівневого списку.
3.2.    Виберіть пункт меню Формат - Маркери й нумерація й на вкладці Структура виберіть підходящий вид нумерації багаторівневого списку.
3.3.    Виділите елементи першої групи, які повинні мати нумерацію другого рівня. Натисніть кнопку «Понизити на один рівень разом з підпунктами»/(ця кнопка з'являється на спливаючій панелі, призначеної для полегшення роботи зі списками).

Питання для самоперевірки:

1.    Які види списків можуть бути утворені у текстовому редакторі Write?
2.    Як утворити нумерований список?
3.    Як утворити багаторівневий список?
4.    Як утворити маркований список?

Завдання для закріплення

Завдання 1

Відкрийте файл «Перелік.odt». Виконайте систематизацію об’єктів. Скопіюйте текст та вставте його ще два рази.
1.    Створіть нумерований список для першої групи
2.    Створіть маркований список для другої групи.
3.    Створіть багаторівневий список.
4.    Збережіть результати роботи.
 
                                                                       Висновки.

OpenOffice.org — це міжнародний проект з відкритими вихідними кодами, створений для того, щоб розробити універсальний офісний пакет, що працює на різних операційних платформах, і має відкритий API і формат файлів, оснований на XML.

OpenOffice – відкритий, вільнопоширюваний офісний пакет програм для операційних систем Linux і Microsoft Windows, розроблений у рамках проекту OpenOffice.org.

Робота з базовими функціями Writer - введення тексту, переміщення по тексту, виділення блоку, його вирізання, копіювання і вставка – практично аналогічна роботі в будь-якому з відомих текстових процесорів з графічним інтерфейсом (наприклад, для Windows чи Macintosh). У OpenOffice Writer передбачено два режими перегляду і редагування тексту на екрані – розмітка сторінки і розмітка online. Writer як і Word дозволяє встановити масштаб перегляду тексту у відсотках, перевіряти орфографію як під час набору тексту (підкреслює слово з помилками), так і при виклику функції перевірки.

В роботі представлено теоретичний матеріал по створенню документів в текстовому редакторі Writer, питання для самоперевірки та вправи для закріплення вивченого.
 
                                                                 Література.

1.    http:/ru.openoffice.org
2.    В.А. Костромин OpenOffice.org – открытый офис для Linux и Windows. – СПб.: БХВ–Петербург, 2002. – 546 с.
3.    http:/ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
4.    http:/www.intuit.ru/department/office/openofficebasics/
5.    http:/www.e-learning.nd.ru/Catalog.aspx?t=Y291cnNl0&i=MTky0&p=MTAsNDMs0&d=Mg2
6.    Литвинова А. В. Создание и редактирование текстов в бреде OpenOffice.org (ПО для создания и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с.

Надіслала вчитель інформатики СЗШ № 281 Святошинського району м. Києва Барвінченко Світлана Анатоліївна

Шкільна бібліотека онлайн, підручники та книги по всім предметам, Інформатика 11 клас скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Створення типових документів > Створення типових документів. Методичні рекомендації