KNOWLEDGE HYPERMARKET


Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. Конспект уроку

Фізика 7 клас

Тема "Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ"

Конспект уроку до теми "Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ" 


ФІЗИЧНІ ТІЛА І ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. МЕХАНІЧНІ, ТЕПЛОВІ, ЕЛЕКТРИЧНІ, МАГНІТНІ ТА ОПТИЧНІ ЯВИЩА. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ І ЕКСПЕРИМЕНТ

Явища природи
У природі відбуваються різні зміни - після ночі наступає день.
За літом приходить осінь.
У безмежному просторі рухаються планети, зорі.
Дорогами мчать автомобілі.
Ви теж зазнаєте змін, про що свідчить, наприклад, збільшення вашого зросту.
Усі зміни, що відбуваються в природі, називають явищами.

Фізичні явища
Фізика вивчає не всі явища, що відбуваються в природі. Рослинний і тваринний світи вивчає біологія, частину явищ вивчають хімія, географія, астрономія.
Явища природи, які вивчає фізика, називають фізичними явищами.
До фізичних явищ ми відносимо лише частину явищ природи.

Механічні явища
До фізичних явищ відносять: механічні явища, тобто зміну положення одних тіл відносно інших (рух літаків, автомобілів та інших тіл, коливання маятників, рух рідин і газів по трубах, обертання Землі навколо Сонця тощо).
Механічні явища викликані зміною положення одних тіл відносно інших.

Електричні явища
Електричні явища (притягання і відштовхування наелектризованих тіл, електричний струм тощо).

Магнітні явища
Магнітні явища (взаємодія магнітів, вплив Землі на стрілку компаса, магнітна взаємодія струмів тощо).
Вивчення електричних і магнітних явищ дало можливість широко впровадити електричну енергію в побут, використовувати її на заводах і фабриках.

Оптичні явища
Оптичні явища (свічення різних джерел, поширення світла в різних середовищах, відбивання світла тощо).
Вивчення оптичних явищ сприяло виготовленню і вдосконаленню різних оптичних приладів: мікроскопів, телескопів, фотоапаратів, відеокамер тощо.

Теплові явища
Теплові явища (нагрівання тіл, танення льоду, кипіння рідин, утворення снігу).
Вивчення теплових явищ дало можливість створити теплові двигуни для автомобілів, тепловозів, кораблів, розрахувати різні теплотраси, опалювати ваші квартири.

Атомні та ядерні явища
Усі речовини складаються з найменших частинок – атомів і молекул.
Явища, що відбуваються всередині атома, називають атомними.
В атомі є дуже мала частинка, яка у 100000 разів менша від нього. Її називають ядром.
Явища, що відбуваються в ядрі, називають ядерними.
Вивчення атомних і ядерних явищ дало змогу створити атомні електростанції.

Дослідження фізичних явищ. Спостереження
Людина постійно вивчає явища природи і результати вивчення використовує у повсякденному житті. Вивчення явищ відбувається, як правило, в такій послідовності. 1 етап: спостереження, тобто споглядання за перебігом явища. Побачивши певне явище, людина намагається його пояснити. Для цього потрібно повторити спостереження. Можливо, падає лише це яблуко, а інші падати не будуть?

Дослідження фізичних явищ. Дослід (експеримент)
Намагаючись дати відповідь на поставлене питання, людина зриває інше яблуко і випускає його з руки. Це другий етап вивчення – дослід, або експеримент.
Досліди, проведені з багатьма іншими предметами, привели до певних висновків.

Дослідження фізичних явищ. Гіпотеза (висновки)
Висновки з досліду: тіла, якщо їх не утримувати, падають на землю. Цей висновок змушує зробити припущення, що Земля притягує до себе всі тіла.
III етап вивчення явища – гіпотеза, тобто припущення про причини явища.
Пускаючи мушкетну кулю і ядро з Пізанської вежі, Галілей довів, що вони падають однаково.

Дослідження фізичних явищ. Теорія явища
А чи лише Земля притягує до себе різні тіла?
Вивчивши обертання Місяця навколо Землі, Землі та інших планет навколо Сонця, провівши багато дослідів, вчені довели, що всі тіла у природі взаємодіють (притягуються), тобто взаємне тяжіння є всесвітнім. Зокрема англійський вчений Кавендіш експериментально довів що дві кулі притягаються між собою.
Завершальним етапом вивчення явища є розробка теорії, яка пояснює його.
Закон – це математично виражений (за допомогою формули) результат вивчення того чи іншого явища.


Явища природи та науки
Вивчивши явище, людина використовує його в своїй практичній діяльності.
Встановлення закону всесвітнього тяжіння дало можливість пояснити рух планет, тіл біля Землі, створити і запустити штучні супутники Землі, космічні станції.
Вивчення блискавки вказало шлях захисту від неї – встановлення блискавковідводів.

Підсумок
Процес вивчення фізичного явища можна представити так:
спостереження явища – експеримент – гіпотеза – теорія явища – закон – використання явища.

Фізичні тіла
Повернімось до дослідів, проведених при вивченні явища падіння. Для досліду використовувались яблука. Але можна було взяти і будь-які інші тіла. Тому в фізиці використовують поняття “фізичне тіло”.
Фізичним тілом називатимемо будь-яке тіло, що існує в природі.
Тому результат узагальнення: всі фізичні тіла притягуються одне до одного

Нові поняття
Атом – найменша частинка речовини, яка зберігає її властивості (більш точне визначення буде дано на наступних уроках)
Гіпотеза – висновки зі спостережень
Дослід (експеримент) – цілеспрямовані дії, проведені з метою вивчення явища
Закон – установлений зв’язок між фізичними величинами, може бути виражений математично
Спостереження (споглядання) – мимовільне споглядання явища
Теорія явища – обґрунтовані висновки, що пояснюють явище
Фізичне тіло – будь-яке тіло, що існує в природі
Фізичні явища (механічні, електричні, магнітні, оптичні, теплові, атомні та ядерні) – явища природи, які вивчає фізика
Явища природи – зміни, що відбуваються в природі
Ядро атома – центральна частина атома. Складається з протонів і нейронів


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика і астрономія 7 клас > Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ > Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичнi явища. Методи дослiдження фiзичних явищ. Конспект уроку