KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мова як засіб спілкування між людьми. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 2 клас. Повні уроки>> Українська мова: Мова як засіб спілкування між людьми. Повні уроки

Тема:Уявлення про мову як засіб спілкування між людьми

Мета: Сприймання і осмислення, узагальнення і систематизація учнями  знань з нової теми.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Перш за все, визначимо ключові слова-поняття, які є якравою характеристикою терміну  « Мова».  Мова — сукупність всіх слів народу і вірне їх поєднання, для передачі  своїх думок .
Мова —певна система знаків, придатна для того, щоб служити засобом спілкування між людьми.
Мова є засобом розвитку мислення, передачі від покоління до покоління культурно-історичних традицій і тому подібне.
Отже, всі визначення представників різних епох, країн і шкіл сходяться в головному: мова — це засіб спілкування, засіб вираження думок. Зрозуміло, у нього є і інші функції, але ці дві — найосновніші.
Мова будь-якого народу – це його історична пам'ять, втілена в слові. Тисячолітня духовна  культура,  життя  народу  своєрідно  і  неповторно відбиваються  в  мові,  в  його  усній  і  письмовій  формах,  в  пам'ятниках різних жанрі. Ось послухайте як передано чарівність рідної мови в пісні:


І, значить, культура мови, культура  слова  з'являється  як нерозривний зв'язок багато і багатьох поколінь.
Рідна мова –  душа нації,  первинна  і  найбільш  очевидна  її ознака.

T9rm1.jpeg

У мові і через  мову  виявляються  такі  найважливіші  особливості  і межі, як національна психологія, характер  народу,  склад  його  мислення, самобутня   неповторність   художньої    творчості,    етичний стан і духовність.
Мову можна  визначити  як  систему  діяльності яка здійснюється за допомогою  звуків і символів, значення яких мають  певну структуру, але умовні .
Мова  це явище  дуже соціальне.  Мовою неможливо оволодіти   не без  спілкування   з   іншими   людьми.   Хоча   процес спілкування значною мірою  заснований  на    жестах  -  кивках, манері посміхатися і хмуритися, -  мова  є найголовнішим засобом  передачі культури. Ось давайте відпочинемо переглядаючи мультфільм і спробуємо описати процес спілкування героїв:

Доведено що   рідною мовою  практично неможливо розучитися  говорити,  якщо  його  основний  словарний запас, глибоко засвоєні в віці восьми  або  десяти  років, хоч багато інших аспектів досвіду людини можуть бути повністю  забуті.  Це свідчить про щільну   пристосовнність  мови  до  потреб людини; без  мови  спілкування  між  людьми  обмежилось набором примітивних жестів чи ще чогось.
Мова передбачає в собі низку правил. З цього випливає що є мова  правильна і  неправильна  мова.  У мові існує багато правил, які передбачають і  формально,  визначають способи поєднання слів для вираження потрібного  значення.  Але паралельно з вищезгаданим  часто спостерігаються відхилення від граматичних правил,  що пов'язане  з  характерними рисами різних життєвих ситуацій  і діалектів.
Коли ми користуємось   мовою   необхідно   дотримуватись   її основних граматичних правил.

Umt8r.jpeg

Мова  формує досвід  людей.  Тому,  як і  вся культура  в цілому,  вона  визначає   загальноприйняті  значення.  Комунікація можлива  тільки   за наявності   значень,   які   приймаються, використовуються її учасниками і зрозумілі їм. У повсякденному житті, насправді, спілкуючись між собою ми впевненні  що  розуміємо один одного.
Основні  функції  мови  усвідомлюються  його  носіями  на  інтуїтивному рівні. Мовний досвід, мовна практика дають знання про  мову,  правила  його використання, закони його функціонування в мові.


Базовими функціями мови є  спілкування,  пізнання  і  дія. Мова завжди хороша, поганою може бути не мова а носій мови,  що створює  з хорошої мови погану мову. Будь-яка мова, акумулюючи досвід народного  життя  у всій її різноманітності, є  і  дійсною  його  свідомістю.
Кожне нове покоління, кожен представник  конкретного  етносу,  освоюючи мову, залучається через нього до колективного досвіду, колективного знання  про навколишню дійсність, загальноприйнятих норм поведінки, відкиданим  або таким, що приймається народом оцінкам, соціальним цінностям. 

Sp.jpeg

З цього виходить, що мова не може  не  впливати  на  досвід  конкретного  індивіда,  його  поведінку, культуру. Під  явною  або  неявною  дією  літературної  мови,  його встановлень, традицій знаходяться всі сфери життєдіяльності людини, і  її успішність неабиякою мірою  залежить  від  того,  в  якому  мовному  середовищі проходить  життя людини, як він засвоїв рідну мову.
Мовна   здатність   людини  розглядається в  психолінгвістиці  як  механізм,  що забезпечує  мовну діяльність. Мовна діяльність, пов’язана  з використанням  мови,  одна з найважливіших в житті людини  мислячої,  думаючої таку, яка пізнає, спілкується, міркує, пояснює, сперечається, переконує.
Сила дії слова,  не залежить безпосередньо  від  сили його  звучання.   Дієвість   і   результативність   слова   визначаються доцільністю. Мовні  комунікативні  уміння,  що забезпечують  доцільний, комунікативно-мотивований  вибір  слів,   співвіднесені,   як   показує аналіз, з життєвою позицією, взаємозв'язані з формою поведінки.

Sp2.jpeg


Людина яка гарно володіє мовою, має можливість   не створювати щоразу нову формулу, а може використати  одніу із можливих для взаємопорозуміння.  Етикет українців вироблявся витончувався впродовж тисячоліть. Окремі вислови етноетикету сягають ще до християнського періоду.
В суспільстві життя людини регламентоване системою різних правил, законів: звичаєво-традиційних, культурних, політичних, юридичних, економічних, тощо.
Запам’ятаємо вислови ввічливості: „дякую”, „добрий день”, „побачення” 

T99.jpeg

Загальна культура людей вимагає, від них,  дотримання  норм етикету  це пов'язане із, її самоусвідомлення та необхідністю ґречного ставлення до співрозмовників їз самоповагою. Тому діти завжди  необхідно намагатися пізнати навколишній світ і себе в ньому. Це дуже важлива і не проста справа . Адже не кожний з нас може поглянути на себе збоку, відверто оцінити свої здібності й можливості, наміри  й,  бажання ставлення й вчинки до навколишніх та до свого „я". Дітки, скажіть будьласка, які слова порібно вживати щоб стати вічливим хлопчиком герою наступного мультфільму:


Так, наприклад, в українській мові для ситуації вітання є одиниці:
Добрий ранок! Доброго ранку!
Добрий день!
Добрий вечір!
Моє шанування!
Вітаю!
Привіт!
Здоровенькі були!
Здраствуй (те) !
Мовленнєвий етикет - це використання  мовного етикету в певних ситуаціях людського спілкування. Необхідно розрізняти такі поняття як:  мовний етикет це  набір засобів вираження, і мовленнєвий етикет - це вибір цих засобів, засоби в реалізації.

Список використаних джерел:

Урок на тему : Мова якою спілкуються люди Вонсич Л.Н. вчителя української мови, м. Бар, сш №4
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (авт. Ребрик Н.Й., Українська мова Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.) видавництво "Світ";
Українська мова: енциклопедія.Автор: Коллектив Видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана.

Буквар (підручник)Прищепа К.С.,Колесниченко В.І.Видавництво: Форум, Генеза 2007р.
Рідна мова (підручник) Білецька М.А.,Вашуленко М.С.Видавництво:Освіта 2004р.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.
----

Над уроком працювали

Пилипенко В.В.

Вонсич Л.Н.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас