KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мозковий штурм та тести

«Мозковий штурм»
1. На що вказує числівник ?   …
2.На які питання відповідає числівник?   …
3.Розряди числівників за значенням …
4.Види кількісних числівників …
5. Граматичні категорії порядкових числівників  …
6.Групи числівників за будовою  …


Тести

1.    Числівник — це самостійна частина мови, яка вказує на :
А) дію або стан;
Б) ознаку предмета;
В) предмет чи особу;
Г) число, кількість предметів, їх порядок при лічбі.


2.Числівники за значенням поділяються на :
А) прості й складні;
Б) збірні й дробові;
В) кількісні  й порядкові;
Г) кількісні й складені.


3. Числівники за будовою поділяються на:
А) прості  й дробові;
Б) складні й кількісні;
В) прості, складні й складені;
Г) складні й складені.


4. Порядкові числівники змінюються за:
А) родами і числами;
Б) родами, числами і відмінками;
В) відмінками;
Г) родами і відмінками.


5. У якому рядку всі числівники — кількісні?
А) перший, другий,чотири, третій;
Б) десятеро, сьомий, двадцять, вісім;
В) одна п’ята, десять, троє, сорок;
Г) двохсотий, триста один, дев’ятий, чотириста.


6. У якому рядку всі числівники вжито в родовому відмінку?
А) одного, одної восьмої, одної, одних;
Б) семи, одній сьомій, сімом, шістьом;
В) дев’яноста, сорока, ста, двом;
Г) п’ятдесяти, десятьох, двомстам, трьома.


7. У якому рядку всі числівники  за будовою складні?
А) тридцять, одинадцять, вісім, сорок два;
Б) двадцять, сто три, п’ятсот, сімсот один ;
В) сімдесят чотири, триста, дванадцять, дев’ять;
Г)п’ятдесят, п’ятсот, сімдесятий, дев’ятнадцять.


8. Вкажіть речення, в якому вжито числівник.
А) Четвірка друзів вирушила в мандри.
Б) У цьому місті я живу п’ятнадцятий рік.
В) Юрко отримав за контрольну роботу шістку.
Г) На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.


9. Вкажіть ряд числівників, у кожному з яких пишеться -ь-:
А) тр..ох, десят..ма, п’ят..ом;
Б) дев’ятнадцят.., чотир..мастами, шістдесят..;
В) вісім..сот, п’ятнадцят..ма, дев’ят..мастами;
Г) п’ят.., вос..мому,вісім..


10.  Вкажіть, який порядковий числівник відмінюється, як прикметник м’якої групи.
А) другий;
Б) третій;
В) п’ятий;
Г) четвертий.


11. У якому рядку всі числівники —  збірні?
А) двісті, троє, шістдесят;
Б) четверо, сорок, дві восьмих;
В) п’ятеро, троє, десятеро;
Г) п'ятнадцять, сім других, сьомий.


12. У якому рядку всі  слова  —  числівники?
А) п’ять, семеро, сто сорок один;
Б) троє, вдвоє, потроїти;
В) одна третя, восьмисотий, двоповерховий;
Г) двадцятий, тридцять п’ять, по-перше.

Предмети > Українська мова > Українська мова 4 клас > Відмінювання числівників > Відмінювання числівників. Задачі та вправи,самоперевірка