KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні та спеціальні організації. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Содержание

Тема

 • Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Мета

 • сформувати у учнів поняття про міжнародні організації;
 • ознайомити з функціональним та просторовим розподілом міжнародних організацій;
 • сформувати у учнів поняття про ООН та ЄС та ознайомити з їх напрямками та структурою;
 • сформувати у учнів поняття про НАТО та інші міжнародні організації.

Хід уроку

Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл

Міжнародні організації - об'єднання держав або національних суспільств неурядового характеру для досягнення спільної мети (політичних, економічних, науково-технічних тощо).

Перші постійні міжнародні об'єднання з'явилися в Стародавній Греції в VI ст. до н.е. у вигляді союзів міста та общин. Схожі об'єднання були прооразами майбутніх міжнародних організацій. Сьогодні у світі нараховується близько 500 міжнародних організацій.

Класифікація міжнародних організацій


Класифікація міжнародних організацій


За функціональними особливостями міжнародні організації поділяються на:


 • загальнополітичні

- Організація Об'єднаних Націй (ООН)

- Міжпарламентний союз

- Всесвітня Рада миру

- Рада Європи

- Співдружність Незалежних Держав (СНД)

- Ліга арабських держав


 • економічні

- Всесвітня торгова організація (ВТО)

- Продовольча та сільсько-господарська організація ООН (ФАО)

- Організація країн - експортірів нафти (ОПЕК)

- Європейський Союз (ЄС)

- Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)


 • військово-політичні

- Північно-Атлантичний Альянс (НАТО)

- Ташкентський пакт

- Західноєвропейський союз (ЗЄС)


 • валютно-фінансові

- Міжнародний валютний фонд (МВФ)


- Світовий банк

- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

- Азіатський банк розвитку (АБР)


 • інші

- Організація Об'єднаних Націй в питаннях освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)


- Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК)

- Червоний Хрест

- Співдружність Націй


В територіальних масштабах міжнародні організації поділяються на:


 • міжрегіональні

- Організація Об'єднаних Націй (ООН)

- Міжнародна організація праці

- Всесвітня рада миру

- Міжнародний валютний фонд (МВФ)


 • регіональні

- Організація по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ)

- Північно-Атлантичний Альянс (НАТО)

- Європейський Союз (ЄС)

- Загальний ринок Південного конусу (МЕРКОСУР)


 • субрегіональні

- Арабський Магрибський союз (АМС)

- Західноєвропейський союз (ЗС)

- Чорноморське єкономічне співробітництво (ЧЄС)


Організація Об'єднаних Націй (ООН)

Організація Об'єднаних Націй (ООН) - міжнародна Організація, що об'єднує держави на добровільній основі з метою підтримки та укріплення миру, безпеки та розвитку співробітництва між народами.

ООН була створена в 1945 році за ініціативою провідних країн антигітлеровськоїкоаліції - СРСР, США, Великобританії. Зараз членами ООН являються 189 країн.

Основними напрямками економічної та науково-технічної діяльності ООН є:

 • глобальні економічні та науково-технічні проблеми
 • економічне та науково-технічне співробітництво держав з різними суспільними системами
 • проблеми економічного розвитку звільнених країн
 • проблеми регіонального економічного співробітництва

Структура ООН

Основні структурні одиниці ООН:

 • Рада Безпеки несе відповідальність за підтримку міжнародного миру. В склад входять п'ять постійних членів - США, Великобританія, Россия, Франція, Китай - та десять членів, що обираються щодва роки.
 • Генеральна Асамблея розглядає будь-які питання в рамках Уставу ООН. Складається з представників всіх країн-членів.
 • Міжнародний суд розглядає правові спори між державами. Складається з 15 суддів - громадян різних країн.
 • Економічна та соціальна рада проводить дослідження по міжнародним питанням в області культури, освіти, охорони здоров'я, економіки тощо.


Спеціалізовані організації у складі ООН

  Назва огранізації   Напрямок діяльності    Місцезнаходження штаб-квартири
  Міжнародне агенство с атомної енегетики (МАГАТЕ)

- досягнення більш широкого використання атомної енергії країнами світу з відповідністю всім нормам ядерної безпеки

- контроль за використанням атомної енергії лише в мирних цілях

- вияв допомоги в забезпеченні національних програм з атомної енергії та в випадку радіаційної аварії

 Відень, Австрія,
  Продовольча та сільсько-господарська організація (ФАО)

- допомога в покращенні харчування та підвищенні рівня життя людей

- боротьба з голодом у світі - збільшення продуктивності сільського господарства, удосконалення системи розподілу продовольства та продукції сільського господарства

  Рим, Італія
  Міжнародна організація праці (МОП)

- покращення умов життя та праці людей, допомога в економічній та соціальній стабільності

- розробка міжнародних конвенцій з питань заробітньої плати, довготи робочого дня, соціального страхування та умов праці

  Женева, Швейцарія
  Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО)

- боротьба з безграмотністю, підтримка та планування освіти, створення центрів з підготовки інженерно-технічних кадрів в країнах, що розвиваються

- забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі науки

- дослідження в області прав людини та з проблем укріплення миру

  Париж, Франція
  Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

- організація боротьби з особливо небезпечними хворобами, їх ліквідація; вияв допомоги країнам у боротьбі з інфекційними та іншими хворобами

- проведення міжнародних акцій з карантину та епідеміологічних спостережень, контроль за якістю лікарських засобів

  Женева, Швейцарія
 

Всесвітня метеорологічна Організація (ВМО)

- забезпечення Міжнародного співробітництва в галузі створення мережі метеостанцій та розробки єдиних норм для метеорологічних спостережень, систем швидкого обміну інформацією

- допомога в використанні досліджень метеорології в авіації, морській навігації, водокористуванні, сільському господарстві

- створення Всесвітньої служби погоди

  Женева, Швейцарія
  Міжнародний валютний фонд (МВФ) - допомога в міжнародному співробітництві країн, координування валютно-фінансової політики країн-членів, надання кредитів  

Вашингтон, СШАЄвропейський Союз (ЄС)

Європейський Союз (ЄС) - найбільш потужне інтеграційне утворення в Європі, що об'єднує риси міжнародних організацій та федеративної країни.

Європейський Союз


Основною метою ЄС є:

 • створення умов для гармонічного розвитку країн-членів
 • інтеграція єкономічної політики
 • збільшення рівня життя
 • більш тісні багатосторонні зв'язки між країн-членами


Головними напрямками діяльності ЄС є:

 • загальна митна політика
 • ведення єдиної документації з вантажних перевезень; руху особ, послуг та капіталу
 • ведення спільної господарської та соціальної політики
 • забезпечення вільної конкуренції
 • уніфікація законодавства
 • єдина валютно-фінансова політика

Головними органами ЄС є:

 • Європейська рада - вищий орган
 • Рада європейських міністрів
 • Європейська комісія - виконавчий орган
 • Європейський парламент - представницький орган
 • Європейський суд
 • Європейський Центральний банк


Європейський Союз


Члени ЄС

Країни-члени Європейського Союзу

Країни-члени Європейського Союзу — країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1958 року. Спершу Європейський Союз був заснований шістьма країнами, але після 1958 року відбулось п'ять етапів послідовного розширення ЄС. 1 травня 2004 року до ЄС приєднались 10 нових членів, що стало найбільшим розширенням Союзу за всю його історію. Після входження у 2007 році Болгарії та Румунії ЄС нараховує 27 країн-учасників.

Схема, що показує відношення між різними багатонаціональними Європейськими організаціями

Схема, що показує відношення між різними багатонаціональними Європейськими організаціями.


Північно-Атлантичний Альянс (НАТО)

Північно-Атлантичний Альянс (НАТО, від англ. North Atlantic Treaty Organization) - міжнародна військово-політична організація, що була створена в 1949 році, зі штаб-квартирою в Брюселі, Бельгія.


Процес формування НАТО

Процес формування НАТО


Основними задачами НАТО є:

 • гарантія безпеки країн-членів
 • об'єднання зусиль, що направлені на організацію колективної оборони
 • підтримка стабільності в зоні Північної Атлантики
 • боротьба зі світовим тероризмом

Вищими керуючими органами НАТО є:

 • Північноатлантична Рада - вищий орган організації
 • Комітет оборонного планування
 • Комітет ядерного планування
 • Міжнародний секретаріат
 • Військовий Комітет
 • Міжнародний військовий штаб
 • об'єднане військове командування

Україна була першою пострадянською країною, що приєдналася в 1992 році до програми співробітництва з НАТО "Партнерство заради миру".


Інші міжнародні організації

СНД

СНД (Співдружність незалежних держав, утворена в 1991 p. зі штаб-квартирою в Мінську, Білорусь) - це об'єднання незалежних держав, що мають на меті зберегти історичну спільність народів і сформовані між ними зв'язки шляхом координації політики, рівноправного і взаємовигідного співробітництва. СНД заснована трьома державами - Бєларуссю, Росією, Україною. Згодом до них приєдналися дев'ять країн - Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

СНД здійснює діяльність через спільні координуючі органи: Раду глав держав. Раду глав урядів, Раду міністрів закордонних справ. Координаційно-консультативний комітет. Головне командування об'єднаних збройних сил, Раду командувачів прикордонними військами, Економічний суд. Комісію з прав людини, а також через інститути. Серед інститутів Співдружності значне місце посідає Міжпарламентська Асамблея, яка складається з парламентських делегацій - учасників Угоди про Міжпарламентську Асамблею (підписана 27 березня 1992 p.). Рішення Міжпарламентської Асамблеї мають форму актів: заяв, звернень, рекомендацій, пропозицій. До її компетенції входить розробка рекомендаційних законодавчих актів (модельних) із питань, що знаходяться у сфері спільних інтересів держав Співдружності.

Відносини між державами в Співдружності будуються на основі норм і принципів міжнародного права, оскільки вона не є держава і не є державне утворення. Правову основу СНД складають низка угод і інших документів (Угода про створення Співдружності Незалежних Держав і Протокол до неї, Алма-атинська декларація від 21 грудня 1991 p., Угода з військових питань, Статут СНД від 22 січня 1993 p. та ін.). Разом із членством у СНД передбачена така форма, як асоційоване членство. Встановлено право виходу з СНД.


ОПЕК
ОПЕК (Організація країн - експортерів нафти) - це об'єднання, створене в 1960 році, зі штаб-квартирою у Відну, Австрія, має на меті контроль за цінами на нафту та нафтовими ресурсами в інтересах економічного розвитку країн-членів. До складу входять Алжир, Венесуела, Індонезія, Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.


АСЕАН
АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії) - це об'єднання, створене в 1967 році, зі штаб-квартирою у Джакарті, Індонезія, має на меті виявляти допомогу економічному, соціальному та культурному розвитку країн-членів. До складу входять Індонезія, Малайзія, Сингапур, Тайланд, Філіпіни, Бруней, Вьєтнам, Камбоджа, Лаос.


НАФТА
НАФТА (Північно-американська асоціація вільної торгівлі) - це Об'єднання, створене 1992 році, зі штаб-квартирою у Вашингтоні, США, має на меті створення цілісного ринкового простору, лібералізацію інвестицій та забезпечення "прозорості" кордонів. До складу входять США, Канада та Мексика.


Цікаві факти

Консультації та співпраця між Україною та НАТО охоплюють широке коло питань, які були визначені Хартією від 1997 року та Планом дій від 2002 року. Заходами керує Комісія Україна — НАТО (КУН), яку було засновано відповідно до Хартії і яка має на меті розвивати відносини Україна — НАТО та забезпечувати належне виконання положень Хартії.

Наукова співпраця з Україною розпочалася у 1991 році. Відтоді за рівнем участі у Науковій програмі НАТО Україна поступається лише Росії. її розвиткові також сприяло створення Спільної робочої групи з питань наукової співпраці та у галузі охорони довкілля. НАТО співфінансувало кілька проектів з метою забезпечення українських науково-дослідницьких колективів мінімально необхідною інфраструктурою комп'ютерних мереж та доступом до Інтернету. Окрім застосування наукових розробок у галузі захисту від тероризму та нових загроз -відповідно до нового спрямування Наукової програми НАТО — Україна визначила для себе такі пріоритети співпраці у науковій галузі на 2004 рік: інформаційні технології, біологія клітини та біотехнології, нові матеріали, захист довкілля і раціональне використання природних ресурсів. Співпрацю у галузі довкілля переважно зосереджено на екологічних проблемах, спричинених оборонною діяльністю.

Результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці липня 2012 р., свідчать, що останнім часом ставлення громадян до вступу України в НАТО погіршилось: з 24% - в січні 2011-го до 20% - в лютому 2012 року, і до 17% - в липні 2012 року. Не підтримують вступ України до НАТО 70% опитаних. Ще 13% - не визначилися. Яскраво вираженою є підтримка приєднання України до Північноатлантичного Альянсу тільки на Заході країни.

65% опитаних з 10 по 15 серпня фондом "Демократичні ініціативи" українців проти вступу України до НАТО. При цьому 13,3% опитаних позитивно ставляться до такого кроку, 21,8% - не змогли відповісти.


Домашне завдання

1. Відмітьте на контурній карті країни-члени ООН.

2. Відмітьте на контурній карті країни-члени НАТО.

3. Відмітьте на контурній карті країни-члени СНД.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття міжнародна організація.

2. Які ви знаєте види міжнародних організацій за функціональними особливостями? Наведіть приклади

3. Які ви знаєте види міжнародних організацій за просторовим розподілом? Наведіть приклади

4. Дайте визначення ООН, НАТО, СНД, ЄС.

5. Яка основна мета діяльності ООН? НАТО? СНД? ЄС?

6. Перерахуйте основні напрямки діяльності ООН, НАТО та ЄС.


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас