KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 3 клас>>Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини

526. Відстані вимірюють різними одиницями довжини: великі відстані — більшими одиницями, а невеликі — меншими.
Метр — основна одиниця довжини.
Дециметр — десята частина метра.
Сантиметр — десята частина дециметра, або сота частина метра.
Міліметр — десята частина сантиметра, або тисячна частина метра.


Лінійка


Покажи на лінійці: 1 дм, 1 см, 1 мм, 5 мм, 10 мм, 2 см 5 мм.

527. Накресли відрізки завдовжки 7 мм, 5 см 5 мм, 1 дм 2 см.

528.5 см 8 мм =   мм      7 дм 4 см =   см
      8 м 8 дм =   дм       7 м 2 см =   см
В і з ь м и   д о   у в а г и. 7 м 2 см можна записати так: 7 м 02 см.

529. Виміряй і запиши довжину кожного відрізка.
 Виміряй і запиши довжину
530. 80 - 64 : 8      7 • (10 - 1)      45 : (17-8)      41-19
       (80 - 64) : 8    81 : 9 • 5        48 : (12 - 4)    82 - 44

531. У  товарному потязі  було  30  великих  вагонів і 24 малих, а в пасажирському — 9 вагонів. На скільки більше вагонів у товарному потязі, ніж у пасажирському?


У скільки разів у пасажирському потязі менше вагонів, ніж у товарному?


532. Старший брат зрізав 27 головок капусти, а молодший — у 3 рази менше. Усю капусту вони склали у кошики, по 9 головок у кожний. Скільки потрібно було кошиків? (Розглянь записи і поясни розв'язання.)


Р о з в ' я з а н н я
27 : 3 — зрізав молодший брат;
(27 + 27: 3) — усього зрізали головок капусти;
(27 + 27 : 3) : 9 — потрібно кошиків.
(27 + 27 : 3) : 9 = 4 (к.)


В і д п о в і д ь: потрібно 4 кошики.

533*. У двох акваріумах 18 рибок. В одному з них на 2 рибки більше, ніж у другому. Скільки рибок у кожному акваріумі?

534°. Виміряй і запиши довжину найбільшого і найменшого відрізків ламаної лінії.

Виміряй і запиши довжину
535°. 1) За 3 рейси автомобіль перевіз 12 контейнерів. За скільки рейсів цим автомобілем можна перевезти 36 контейнерів?
2) Склади і розв'яжи обернену задачу, в якій потрібно дістати число 36.


536. Виміряй і порівняй довжину відрізків АВ і СD.
Виміряй і запиши довжину 2


Математика. Підручник для 3 класу. М. В. Богданович

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з математики, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з математики 3 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.