KNOWLEDGE HYPERMARKET


Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Конспект уроку

Фізика 7 клас

Тема "Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час"

Конспект уроку до теми "Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час" 


СВІТ, У ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО. МІКРО-, МАКРО- І МЕГАСВІТИ. ПРОСТІР І ЧАС. ПОСЛІДОВНІСТЬ, ТРИВАЛІСТЬ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОДІЙ


Земля і Сонце
Земля, на якій ми живемо, є планетою Сонячної системи. Щосекунди Земля пролітає 30 км, і мандрувала б вона у міжзоряному просторі, якби Сонце не притягувало її до себе. Сила сонячного притягання змушує Землю обертатися навколо Сонця. І на Сонце вона впасти не може, тому що віддаляється від нього, і вирватися з його тісних «обійм» тяжіння їй теж не під силу.
Тому вже мільярди років Земля, як і решта планет, обертається навколо Сонця.

Галактика
На небі неозброєним оком видно приблизно 6 000 зірок, а через телескоп – мільярди. Усі ці зірки складають колосальну систему, яку ми називаємо Галактикою.
Наша Галактика не єдина у Всесвіті. Учені виявили багато інших подібних зоряних скупчень, які теж називають галактиками. Окремі з них ми бачимо в телескоп, як маленькі зорі. Чим потужніший телескоп, тим більше таких скупчень можна побачити поза нашою Галактикою.
Коли мова йде про нашу зоряну систему, слово Галактика пишемо з великої літери, а якщо про інші зоряні системи - з маленької.

Зміни у Всесвіті
Галактики, в тому числі і наша, не є незмінними. У них відбуваються грандіозні вибухи зір, трапляються навіть зіткнення цілих галактик.
У Всесвіті теж постійно відбуваються зміни. Наприклад, іноді зоря вибухає, збільшуючись у розмірах, і її свічення різко зростає.

Атом
Перейдемо від космічних масштабів до найменших тіл у природі. У мікроскоп вчені побачили збільшені в тисячі разів зображення мікробів, вірусів тощо. Однак існують частинки настільки маленькі, що їх неможливо побачити у звичайний мікроскоп. Їх назвали атомами.
Атоми можна розглянути у спеціальних електронних мікроскопах, які дають зображення, збільшені в мільйони разів.

Висновки
Отже, зробимо висновки:
1. Людина вивчає фізичні явища на космічних відстанях, які світло проходить за мільйони і мільярди років;
2. Людина проникла всередину атома, який є настільки малим, що його зображення можна побачити лише в електронному мікроскопі;
3. І в Космосі і в атомі відбуваються фізичні явища, які ми намагаємося пізнати.

Мегасвіт, макросвіт, мікросвіт
Зрозуміло, що закони, які описують явища природи у Всесвіті і в атомі, різні. Тому весь світ навколо нас вчені умовно поділили на три частини.
Усі явища, що відбуваються між галактиками (зближення, взаємодія, їх зіткнення) відносимо до мегасвіту.
Усі явища, що відбуваються в масштабах Галактики відносимо до макросвіту.
Явища, що відбуваються в атомі відносимо до мікросвіту.

Мегасвіт охоплює цілі галактики Макросвіт охоплює окремі галактики Мікросвіт – це світ усередині атома

Простір
У фізиці є поняття, яким не можна дати означення. Їх потрібно розуміти і пам’ятати. До них належать простір і час.
Усі тіла існують та рухаються у просторі. Кожне тіло займає частину простору, в якій не може бути інше тіло.
Жахливі аварії, які часто трапляються на дорогах, є результатом того, що два автомобілі намагаються одночасно зайняти одну і ту ж частину простору.

Правила дорожнього руху чітко регламентують поведінку учасників руху, щоб уникнути зіткнень.

Час
Усі події відбуваються у часі, тобто розпочинаються у певний час і тривають також упродовж певного часу.
Вік Землі біля 4,5 мільярдів років, а тривалість блискавки долі секунди. Вік Сонця – біля п’яти мільярдів років, упродовж такого ж часу воно ще зігріватиме Землю.
Час тече лише в одному напрямку, і нам ніколи не вдасться повернутися у вчорашній день.
Кожне явище відбувається в часі. Воно починається в певний момент часу і колись закінчується.
Різниця в часі між кінцем і початком явища – його тривалість.

Послідовність явищ. Причина і наслідок
Багато явищ у природі відбуваються незалежно одне від одного, хоча можуть співпадати в часі, або слідувати одне за одним. Є явища, які відбуваються в певній послідовності - коли одне з них є причиною іншого.
Наприклад, блискавка є причиною потужного звуку – грому, тому його можна почути лише після сліпучого спалаху блискавки.

Явище-причина завжди відбувається раніше явища-наслідку.

Повторюваність і періодичність
Окремі явища в природі періодично повторюються. Земля обертається навколо своєї осі, тому чергуються день і ніч. Унаслідок обертання Землі навколо Сонця відбувається зміна пір року.
Кожні одинадцять років на Сонці спостерігаються грандіозні спалахи. Це рік активного Сонця. Ці спалахи впливають на життя на Землі. Повторюються також затемнення Місяця і Сонця.
Учені, вивчивши рухи планет, навчилися точно передбачати початок цих затемнень.

Зміна дня і ночі є наслідком обертання Землі навколо осі.

Нові поняття
Атом – найменша частина речовини
a) Галактика – Зоряна система, в якій знаходиться Сонце;
б) Галактика - інша зоряна система
Електронний мікроскоп – пристрій, за допомогою якого можна одержати зображення атомів
Макросвіт – світ всередині галактик
Мегасвіт – світ, що охоплює кілька галактик
Мікросвіт – світ, розмір якого сумірний з розміром атома
Мікроскоп – оптичний пристрій для отримання збільшених зображень малих об’єктів
Простір. У просторі перебувають усі тіла Всесвіту
Телескоп – оптичний пристрій для дослідження Сонця, Місяця, планет, зір та інших космічних об’єктів
Час. Усі події відбуваються в певний час, тіла теж існують у певний час і упродовж певного часу


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд

Предмети > Фізика і астрономія > Фізика 7 клас > Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час > Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Конспект уроку