KNOWLEDGE HYPERMARKET


Населення і політична карта Південної Америки

План-конспект уроку з теми  “Населення і політична карта Південної Америки”

Мета уроку:
Освітня: актуалізувати поняття «людська раса», «нація», «густота (щільність) населення». Познайомити школярів з расовим та етнічним складом населення Південної Америки, з її заселенням людьми, колоніальним минулим та сучасною політичною картою материка. З’ясувати причини нерівномірності заселення материка. Звернути увагу на зв’язки держав Південної Америки з Україною.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Сприяти вихованню шанобливого ставлення учнів до представників різних рас та націй, поваги до їх мови та культури.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку:
комбінований
Обладнання:
•    політична карта Південної Америки;
•    карта густоти населення Південної Америки (слайд ppt);
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Населення та політична карта Південної Америки»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення:
(Фронтальне усне опитування)
1.    Пригадайте план опису материка. Які пункти плану вже були висвітлені?
2.    Які спостерігаються в Південній Америці загальні закономірності та особливості у зміни природних зон? Порівняйте з Африкою.
3.    Назвіть та покажіть на карті основні природні зони материка.
4.    Як подібні природні зони існують у Південній Америці та Африці? Поясніть чому.   

Б. Числовий диктант «Природні зони Південної Америки» (Фронтальне письмове опитування)
Завдання: Розподіліть названі типи ґрунтів та живих організмів у відповідні комірки таблиці, записавши їх цифрами-кодами.


Природні комплекси
Природні компоненти
ґрунти рослини тварини
Гілеї
Савани та рідколісся
Степи
Напівпустелі
Анди

   
Варіанти відповідей:
1.    Мурахоїд. 24
2.    Анаконда. 23
3.    Вікторія-регія. 22
4.    Віскача. 21
5.    Кондор. 20
6.    Червоно-жовті ферралліти. 19

7.    Акація. 18
8.    Ковила. 17
9.    Нанду. 16
10.    Шиншилаі. 14
11.    Лінивець. 15
12.    Пума. 13

13.    Капібара. 12
14.    Орхідеї. 11
15.    Броненосець. 10
16.    Араукарія. 9
17.    Червоні ферралліти. 8
18.    Очковий ведмідь. 7

19.    Фікус. 6
20.    Колібрі. 5
21.    Фламінго. 4
22.    Червоно-бурі. 3
23.    Червонувато-чорні. 2
24.    Сіро-бурі. 1   
   
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Расовий склад населення Південної Америки.
2.    Розміщення населення на материку.
3.    Політична карта Південної Америки.
4.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Південної Америки.       

1.    Расовий склад населення Південної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з презентацією ppt «Населення та політична карта Південної Америки»)

•    Пригадайте, як відбувалося заселення Південної Америки в стародавні часи? Звідки прийшли корінні жителі материка – індіанці?


     На думку вчених, Південна Америка почала заселятися 15-17 тис. років тому індіанцями з Північної Америки. Вони належать до монголоїдної раси. Тому найбільш вірогідно, що їх предки прийшли в Америку з Азії.

•    Які расові ознаки мають представники монголоїдної раси?

     До прибуття європейців материк заселяли кілька десятків різних народів, які через помилку Христофора Колумба одержали спільну назву “індіанці”. Вони мали різний рівень розвитку. Одні жили за умов первісного ладу. Займалися мисливством, рибальством та збиранням плодів диких рослин. Їх нащадками є нинішні племена індіанців Амазонії. Найбільша група – тіпу-гуарані, яких нараховується близько 150 тис. чол. Вони говорять власними мовами та дотримуються традиційних вірувань. Лісові індіанці прикрашають себе пір'ям птахів, татуюванням тіла. Завдяки індіанцям Амазонії людство дізналося про гамак та сильну отруту кураре, яку одержують з соку рослин. При надходженні у кров кураре має паралітичну дію. Індіанці використовували її для отруєння стріл. Нині кураре використовується у медицині.
     Інші індіанці досягли високого рівня розвитку. Так інки створили в Андах могутню державу з розвинутою цивілізацією ще у Х ст. до н.е. Давня столиця держави інків Тігуанака знаходилася на березі озера Тітікака. В імперії була єдина мова – кечуа, єдина релігія – культ верховного божества Віракоча. Праця чітко планувалася. Жителі країни займалися землеробством, будували дамби, дороги, зрошувальні канали. На голову держави – Верховного Інку – працювали тисячі підданих, віддаючи третину своїх статків, а ще третину храмам бога Сонця Інті. Донині вражають залишки величних храмів інків, їх палаци, мережа водогонів, зрошувальних систем, доріг, головна з яких довжиною у 5250 км була подолана за протяжністю лише на початку ХХ ст. Свої фортеці інки споруджували без цементу з велетенських брил, вагою до 200 тон. Найбільша брила має масу 361 т. Вони підігнані з такою точністю, що й донині не можна знайти жодної щілини між ними.
     Відомі досягнення інків у медицині, астрономії, терасовому землеробстві, а також витвори мистецтва, ткацтва, ювелірної справи, кераміки. Свої знання інки передавали за допомогою “кіпу” – зв’язок кольорових шнурків з вуликами. Для їх розшифрування готувалися спеціальні люди. Історія інків збереглася у піснях, які уславили дії вождів. Інки були хорошими музикантами й танцюристами, вміли складати вірші.
     Нащадками інків є індіанці кечуа, що живуть у Перу, Еквадорі та Болівії. Їх загальна кількість – 15 млн. Мають свою мову – кечуа. Головною їжею кечуа є страви з кукурудзи. Давній народний напій – шоколад. Завдяки індіанцям Америки людству відомі картопля, томати, бавовник, соняшник, натуральний каучук.

•    Пригадайте, якими європейськими країнами здебільшого відбувалося заселення та освоєння Південної Америки після її відкриття Христофором Колумбом?

     Після відкриття материка європейцями на нових землях почали селитися іспанці і португальці. Для роботи на сільськогосподарських плантаціях вони завозили чорношкірих рабів з Африки. Пізніше у Південну Америку почали емігрувати й представники інших європейських та азійських держав. Були серед них і українці, які створили свої діаспори в Аргентині, Бразилії, Чилі.
      Сучасне населення материка складається з представників усіх основних людських рас. Змішані раси утворилися в результаті шлюбів між представниками різних рас. Нащадків від шлюбів білих та індіанців називають метисами, білих і негрів — мулатами, негрів та індіанців —  самбо.
     Основна маса населення континенту спілкується іспанською мовою, в Бразилії — португальською. Оскільки ці дві мови близькі до латині, то Південну Америку і країни Панамського перешийку називають ще Латинською Америкою.
     У деяких країнах Південної Америки індіанці й досі складають значну частку населення. Вони спілкуються своїми мовами.       

2. Розміщення населення на материку. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з картою густоти населення, презентацією ppt «Населення та політична карта Південної Америки»)
     Нині на континенті проживає близько 370 млн. чоловік, що становить 6% населення світу.

•    Знаючи загальну чисельність населення та площу Південної Америки, розрахуйте середню густоту населення материка.

     Середня густота населення невелика – близько 20,2 чол./км2. Розміщується населення дуже нерівномірно, що пов'язано з природними умовами і особливостями колонізації.

•    За картою атласу густоти населення світу визначте райони найбільшої та найменшої густоти населення у Південній Америці.
•    Поясніть чинники, що сприяли такому розміщенню.


     Майже незаселеними є Амазонська сельва, напівпустелі на півдні, пустеля Атакама. Найбільша густота населення (близько 100 чол./км2) спостерігається на Атлантичному узбережжі та в Андах.   

3. Політична карта Південної Америки.
(Пояснення вчителя, робота з політичною картою Південної Америки, презентацією ppt «Населення та політична карта Південної Америки»)
•    Пригадайте, що та у який спосіб показано на політичній карті світу?
     Панування колонізаторів у Південній Америці, яке почалося з часу її відкриття, закінчилося на початку XIX ст. в результаті національно-визвольної боротьби народів материка. Участь в цій боротьбі брали і корінні мешканці — індіанці, і представники змішаних рас, і європейські переселенці. Кордони сучасних держав склалися вже на початку XIX ст.
     Нині на материку налічується 13 незалежних держав. Усі держави умовно можна поділити на дві групи: держави рівнинного сходу, серед яких найбільші — Бразилія та Аргентина, і група Андських держав — наприклад Чилі, Перу, Еквадор, Колумбія.
     Країни Південної Америки належать до таких, що розвиваються, які за рівнем економічного розвитку випереджають країни Африки. З держав Південної Америки вивозиться продукція гірничодобувної промисловості (руди чорних і кольорових металів, селітра) та сільського господарська (кава, банани, зерно, м'ясо).
     Найбільшою країною Південної Америки є Бразилія. За площею території і кількістю населення вона посідає п'яте місце на Землі. Країна багата на природні ресурси: корисні копалини та цінні породи деревини, гідроенергію. Населення дуже строкате. Складається з європеоїдів, негроїдів і монголоїдів, а також груп зі змішаними расовими ознаками. Понад 80 % населення зосереджене на сході, на Атлантичному узбережжі материка на південь від екватора. У Бразилії значна українська діаспора — 500 тис. чоловік. Столиця країни – Бразиліа.
     Аргентина (в перекладі — «срібна») друга за площею та за рівнем економічного розвитку держава Південної Америки. Країна має значні та різноманітні природні ресурси. Найбільше значення мають родючі землі пампи і такі корисні копалини, як нафта, природний газ, цинкові, свинцеві, олов'яні, уранові руди. В країні значні лісові ресурси. На відміну від Бразилії, в Аргентині більшість (85 %) населення становлять європеоїди, оскільки в минулому чорних рабів сюди не завозили — не було плантацій. Близько 70 % аргентинців проживає в пампі. Українська діаспора в Аргентині становить 220 тис. чоловік. Столиця Аргентини – Буенос-Айрес.
     Чилі — «нова індустріальна країна», що порівняно швидко розвивається. Тут видобувають багато корисних копалин: мідь, молібден, селітру, золото, цинк, залізну руду. Чилійці — нація, що сформувалася внаслідок змішання іспанців з місцевими індіанцями. Найбільше місто — Сантьяго — столиця країни.       

Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Південної Америки (Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт)
Мета: позначити основні географічні об’єкти Південної Америки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: політична карта Південної Америки
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Географічні об’єкти Південної Америки

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Політична карта Країни та їх столиці
•    Бразилія (Бразиліа),
•    Перу (Ліма),
•    Аргентина (Буенос-Айрес),
•    Чилі (Сантьяго),
•    Болівія (Ла-Пас),
•    Колумбія (Санта-фе-де-Богота),
•    Венесуела (Каракас)


ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Населення Південної Америки складається з корінного, прийшлого та змішаного. Це пояснюється історією колонізації материка та ввезенням у минулому великої кількості рабів з Африки.
•    Розміщення населення на материку нерівномірне. Найбільше заселене узбережжя Атлантичного океану та прилеглі до нього території. Особливості розміщення населення пояснюються історичними та природними чинниками.
•    На території Південної Америки розміщено 13 незалежних держав. З них найбільші за площею та рівнем економічного розвитку — Бразилія, Аргентина, Чилі.   
   
Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)
1.    Розкажіть, як відбувалося заселення Південної Америки.
2.    Порівняйте расовий склад населення Південної Америки та Африки.
3.    З чим пов’язана нерівномірність густоти населення материка?
4.    Покажіть на політичній карті найбільші за площею країни Південної Америки та назвіть їх столиці.
5.    *Поясніть, чому у Південній Америці переважають за чисельністю представники мішаних рас.
6.    *Підготуйте коротку інформацію про природу та населення однієї з країн Південної Америки.
7.    *Які зв’язки має Україна з країнами Південної Америки?   
   
V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту: найбільші країни Південної Америки та назви їх столиць.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Населення Південної Америки, його склад та розміщення. Політична карта > Населення Південної Америки, його склад та розміщення. Політична карта. Конспект уроку і опорний каркас