KNOWLEDGE HYPERMARKET


Не з дієприкметниками. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Українська мова: Не з дієприкметниками. Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова
275. Прочитайте речення. Визначте дієприкметники, з'ясуйте синтаксичну роль кожного. Зверніть увагу на написання дієприкметника з не. -
1. Незакінчене діло покривається снігом. 2. Не закінчене вчасно діло не дає спокійно спати. 3. Не закінчена, а відкладена справа непокоїть душу. 4. Якщо справа не закінчена, не берися за іншу.
• Ознайомтеся з таблицею. Яке з поданих у ній правил пояснює написання не з дієприкметником у кожному реченні?
 Написання не.jpg


276. Прочитайте. Поясніть написання не з дієприкметниками.
1. Незорана земля — не зорана хазяїном земля. 2. Незасіяне поле — не засіяне зерном поле. 3. Невитрачена сила — не витраченаі юнаком сила. 4. Неполиті квіти — не политі дощем квіти. 5. Незакінчений портрет —  не закінчений вчасно портрет. 6. Некований кінь — давно не кований кінь.

277. Поширте дієприкметники залежними словами. Утворені словосполучення запишіть.
Зразок: Непожовклі сторінки - не пожовклі від часу сторінки.
Незавершена робота; невиконане завдання; непомічена помилка; неприкрашена ялинка.
• Підкресліть у словах орфограми «не з дієприкметником» і «н у дієприкметниках на -ний».

278. Перепишіть. Поясніть написання дієприкметників з часткою не.
1. Багато в світі є стежок для тебе, мій герою. Багато є іще книжок, не читаних тобою! (М. Познанська). 2. Нечитані книги! З яким ви докором націлились в мене своїм коленкором! (Л. Первомайський). 3. На важких томах, не оправлених у темну шкіру, виднілися напівстерті назви (Г. Пагутяк). 4. Любили ми поля безмірні і книг незміряні глибини (М. Стельмах). 5. О, непромовлені слова, в яких душа і тоне, й тане! (М. Рильський). 6. Слова, не промовлені серцем раніше, в коштовний не вписані том (М. Бажан).
• В останньому реченні підкресліть усі члени речення.
• Визначте речення, ускладнені звертанням. Поясніть у них розділові знаки.
• Позначте в словах вивчені орфограми.

279. Перепишіть, виділені речення замініть дієприкметниковими зворотами. Поясніть написання не з дієприкметниками.
 Ми визирнули у вікно, яке не затулили фіранками, і побачили старезний дуб, що його досі не спиляли. Дерево розкинуло сухе гілля, яке не вкривало листя. Але могутній стовбур ніби промовляв: «Не нищіть мене! Відродиться навесні моя сила,яку не знищили суховії й завірюхи».
                                                                                                                                                                          Із журналу «Паросток».
• Позначте в словах орфограму «не з дієприкметниками».

280. Перепишіть, знімаючи риски.
І. 1. До нічного пейзажу тулився не/виспаний вітер (Ю. Андрухович). 2. Не/спілі плоди низько понагинали гілля (Панас Мирний). 3. Є на світі плоди і дерева не/знані: помаранчі, цитрини, кокоси, банани (І. Коваленко). 4. А що, як загуркоче не/жданий ураган? (П. Перебийніс). 5. У мойого серця жар багатий, у житті не/ділений ні з ким (А. Малишко). 6. Спасибі Вам, мамо, за вічну любов і щедру, не/зміряну ласку (Д. Луценко). 7. Поля душі ніким не/міряні (Г. Лютий).
II. 1. Пісня несла з собою не/виплакану журбу (В. Винниченко). 2. Навіщо ж пісня? А на те, щоб легше брать усе круте і не/приступне у житті на ще не/звіданій путі (П. Воронько). 3. Усі обернулися лицем до тієї давно вже не/чутої пісні (Олесь Гончар). 4. Співа трава, ніким ще не/зім'ята, і вабить сном солодких таємниць (Є. Маланюк). 5. Я не/залежний і залежний від тебе, світе мій бентежний (А. Кравченко). 6. Не/хиліться! Дивіться далеко у новий, ще не/звіданий світ! (П. Воронько).
• Визначте речення, ускладнені звертаннями, поясніть у них розділові знаки.

281. Завершіть кожне з речень. Поясніть написання не з дієприкметником.
• Улюбленою працею кожен із нас буває не виснажений, а ... .
• Відчуття задоволення часто буває не висловленим, а ... .
• Усвідомлення корисності зробленого робить нас не стомленими, а ... .

282. Перепишіть. Підкресліть у реченнях граматичні основи. Поясніть написання не з дієприкметниками.
1. Шляхи мої не міряні, гори мої не важені, звірі мої не наджені, води мої не ношені, риба в них не ціджена, птахи мої не лякані, діти мої не лічені, щастя моє не злежане... Оце така я в тебе матінка, в руці Господній Україна синьонебая! (Т. Осьмачка). 2. І лежать по всьому світі вздовж і вшир дороги биті, і неїжджені шляхи, і неходжені стежки (Н. Забіла). 3. Біла пляма — невивчений, непізнаний район, край, необжита місцевість (зі словника). 4. Якщо земля любов'ю не зігріта, то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк).

283. Перепишіть. Виділені слова розберіть за будовою. Обґрунтуйте їхнє написання з не.
1. Не рвись в недобачені сни (П. Воронько). 2. Срібна тінь недопитого сну тихо ляже на трави (О. Грот). 3. Степ мовчить, нема одвіту, мов козак той недобитий, він од рани знемагає (І. Манжура). 4. А осока шумить про недовершені походи (В. Кордун). 5. Колише вітер сорочку, що лишилася недошита (В. Беля).


284. Перепишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте написання дієприкметників.
1. І брели безпорадно, незримо з людською юрбою, мов покинуті діти, іще (не) дописані вірші (Д. Луценко). 2. Сльозами акварель розмита на (не) докінченій картині (Р. Братунь). 3. Бережи здоров'я від хліба (не) допеченого і лікаря (не) довченого (Народна творчість).

285. Перепишіть, знімаючи риску та вставляючи пропущені літери.
1. Я — українець, і моя душа ні з ким не/розм..жована довіку (В. Кочевський). 2. Ще ніким не спіймані у світі українс..кі сизі солов'ї (А. Малишко). 3. Он стоїть сторож..ва гора, а під нею грають бандуристи. Дівчинка ч..тає «Кобзаря» про шляхи не/сходжені, т..рнисті (М. Палієнко). 4. Захоч..ш і буд..ш. В людині, затям, лежить не/відгадана сила (Олег Ольжич). 5. Душа пл..ве в не/змірянім просторі і творить знов л..генди і казки (С. Черкасенко). 6. І пала живущо в Парку Слави вічний не/згасаючий вогонь (Д. Луценко).
• Підкресліть у словах орфограми «не з дієприкметником» і «н у дієприкметниках на -ний».

Запитання і завдання для самоконтролю.

Що таке дієприкметник? Чому він не є самостійною частиною мови?
Як відрізнити дієприкметник від прикметника? Як відмінюють дієприкметники?
Яким членом речення може бути дієприкметник?
Наведіть приклади.
Що таке дієприкметниковий зворот? Розкажіть про вживання розділових знаків у реченнях, ускладнених дієприкметниковими зворотами. Відповідь проілюструйте прикладами.
Як утворюють активні дієприкметники? Пасивні?
Що ви знаєте про безособові дієслівні форми на -но, -то?
Як пишуть не з дієприкметником?
Наведіть приклади.
Придумайте лінгвістичний детектив або веселу лінгвістичну казку про «стосунки» частки не з дієприкметником.
Складіть словничок ключових слів до теми «Дієприкметник як особлива форма дієслова».
Уявіть, що з мови зникли дієприкметники.З якими незручностями зіткнуться мовці? Придумайте і розкажіть однокласникам фантастичну історію «У пошуках дієприкметника».
Яку інформацію, отриману на уроках із цієї теми, ви вважаєте найкориснішою? Відповідь обґрунтуйте.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.