KNOWLEDGE HYPERMARKET


Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Повний урок

Содержание

Тип уроку

Комбінований

Мета

Встановити хронологічні рамки історії України, зокрема Нової доби, досконало оволодіти новим матеріалом

Форми роботи

Евристична бесіда, групова, розповідь вчителя, самостійна, робота з дидактичним матеріалом.

Завдання

  • повторення вивченого;
  • мотивація до вивчення теми;
  • удосконалення навичок роботи з історичною картою;
  • ознайомлення зі структурою підручника для подальшого раціонального його використання.

Хід уроку

Привітання вчителя та оголошення теми

Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми розпочинаємо вивчення курсу історії України за 8 клас. Що вам найбільше запам"яталося з минулого року?

Мотивація, перевірка домашнього завдання

Девіз уроку:

Скажи мені — я забуду,
покажи мені — я запам’ятаю,
залучи мене — я навчуся.
                Східна приказка

Актуалізація опорних знань учнів

1 Що вивчає історія України?
2. На які періоди ділиться історія України?
3. Який з них вивчають у 7-му класі? Які його хронологічні рамки?
4. Хто з історичних діячів вам найбільше запам′ятався і чому?
5. Чим завершився курс вивчення історії у 7 класі?


У восьмому класі ми з вами продовжимо вивчення курсу історії Украіни. Одна із задач – роздивитися, яким же був розвиток суспільства, його особливі риси на території українських земель. Ми почнемо вивчати подальшу історію нашого народу, розглянемо його боротьбу за незалежність від інших країн. Цікавими є пов'язані з цією боротьбою подвиги, тріумфи та трагедії. Вивчення їх важливе, щоб уникнути майбутніх помилок на шляху до благоденства українського народу.

Пригадаймо, що історія України поділяється на певну кількість історичних періодів – це етапи її розвитку: політичного, культурного і громадського. Вони вирізняються подіями, процесами та явищами чималого значення. У 6 та 7 класах ми займалися вивченням давньої і середньовічної історії України.

Періодізація історіі Україні

Назва періоду Хронологічні рамки
Давня історія Близько 1 млн років тому - IV ст. н. е.
Середньовічна історія V ст. н. н.е. - кінець XV ст.
Нова історія XVI-XIX ст.
Новітня історія ХХ - початок ХХІ ст.


Робота з класом: розвиваючі ігри

Історична гра „Вгадай період”. Учні діляться на дві команди. Кожна по-черзі називає подію, що має відношення до якогось із вивчених періодів історії України. Інша команда має вгадати, який саме це період і назвати дату, коли сталася подія (якщо учні погано згадують точні дати, можна обмежитися століттям).

Гра розвичаюча "Символ доби". Поміркуймо разом? Що для вас є символом кожної історичної доби?

Методичні примітки: приклади символів подані нижче, але не обов"язково повинні співпадати з думкою учнів та учителя.


Трипільська піч - символ давної історії України

Трипільська піч - символ давної історії України

Фортеці - символ середньовічної історії України

Фортеці - символ середньовічної історії України


Січ - символ нової історії України

Січ - символ нової історії України


Січові стрільці - символ новітньої історії України

Січові стрільці - символ новітньої історії України


Цього року ми розпочинаємо вивчення нової історії України і познайомимося із подіями, що мали місце на українських землях XVI-XVIII століття. Історія Україна – це складова частинка історії всесвітньої. В ній нова історія має такий поділ: Ранній Новий час, який ще зветься ранньомодерною добою (хронологічні рамки: кін. XV - перша пол.XVII століття), і Новий час, який має назву модерна доба (хронологічні рамки: друга пол. XVII-XIX століття).


Історія України, яку ми вивчимо у восьмому класі, дозволить ознайомитись із епохою Раннього Нового часу і розпочати вивчення історії Нового часу, яка висвітлює події, що сталися на території України. Події, що сталися у згаданий піреод в Україні, є наслідками економічних та соціальних процесів, що стосуються всесвітньої історії Нового часу, але вони все ж мають свої специфічні особливості, які виникли внаслідок розвитку суспільства на українських землях.

Робота з картою на пригадування

1. Показати межі Київської Русі Х ст.
2. Показати межі Галицько-Волинської держави ХІІ ст.
3. Показати приблизні межі Волині, Чернігівщини, Київщини.


карта


Підручник, за яким ми будемо вивчати історію цього року, стане у пригоді, щоб дізнатися багато цікавого щодо історії України. Період Нового часу, який ми будемо розглядати, називається козацька доба. Українське козацтво мало визначальну роль у суспільному розвитку тих часів.

Виникнення Української козацької держави, що зветься Гетьманщиною, було одним з основних досягнень цього історичного періоду. Гетьманщина що утворилася як наслідок Національно-визвольної боротьби нашого народу, яка відбулася у середині XVII ст. Ми матимемо змогу ознайомитися з важливими історичними особистостями того часу – це козацькі ватажки, діячі церкви, вчені, митцяі та інші не менш важливі персоналії. Всі вони творили історію України періоду, що буде вивчений нами. Варто дізнатися про їх діяльність, щоб переконатися: вони дуже багато зробили для України. В ті часи продовжила формуватися українська державність.


Нас запрошено ознайомитися із наступним періодом історії нашої держави. Дуже сподіваюся, що він стане для усього класу захоплюючим і цікавим, якими були і попередні.

Що відбувалося із політичним становищем України в 1-й пол. XVI століття? Яким воно було? Під кінець XV та у 1-й пол. XVI століття наші землі були поділені між іншими державами, не становили собою цілісності. Значна частина, до якої відносилося Східне Поділля (Брацлавщина), Волинь, Підляшшя та Київська земля були частиною Великого князівства Литовского. Белзщина, Галичина, Холмська земля та Західне Поділля входили до складу Польського королевства.

Із сер.XIV ст. земля Буковини стала належати князівству Молдавському. У 1514 році Молдавське князівство стало підданним Османській імперії. Ця доля, ясна річ, спіткала і українські землі. Влада імперії свіддала наказ створити на Буковині Хотинську райю – військово-адміністративну одиницю.

Над Закарпаттям починаючи із XIII ст. мало владу Угорське королівство. У 1526 році сталася поразка від турків під містом Могачем. Внаслідок цієї події Венгрія перестала бути незалежною державою, а Закарпаття розділили між собою Австрійські Габсбурги (їм належала Західна частина) і Трансильванське (Семиградське) князівство (загарбало східну частину).

У Криму і на частині Пн. Причорномор'я із середини XV століття існувало Кримське ханство (держава татарського народу). Із1478 року воно було вассалом (підданим) Османської імперії. Московсько-литовські війни мали місце у кінці XV – на початку XVI ст. Чернігово-Сіверщина внаслідок них стала частиною Великого князівства Московського.


Подільське воєводство

Підручник – важливе джерело знань.


Успішну роботу вдома і у школі гарантують навички роботи з підручником по історії. Перш за все доцільно оглянути зміст підручника. У ньому міститься кілька тем, які ми вивчимо протягом року, теми поділяються на параграфи, а параграфи – на підпункти. Звертайте увагу на дати – їх слід записати у хронологічний словничок. Його потрібно завести вдома або продовжити старий, який ви розпочали у п′ятому класі і вели у сьомому. Для історичних персоналій слід відвести окремий словничок. У ньому записи доцільно вести так: прізвище, ім′я, по-батькові діяча, роки життя/правління, ким він був, основний внесок. Така характеристика має займати кілька рядочків словника. У нього також вписуєте термінологію, з якою ви не знайомі.


підручник


Обидва словнички будуть перевірені учителем в кінці кожної теми, а також у кінці року. Вони впливають на оцінку, яку кожен учень отримує в кінці кожної теми та на загальну річну оцінку.

Питання в кінці параграфу створені перш за все не для вчителя, а для вас. За ними слід проводити самоперевірку після того, як прочитали параграф і заповнили словнички.

Ми з вами будемо вчитися працювати з історичними картами, атласами та заповнювати контурні карти. Це потрібно для того, щоб мати системне і просторове уявлення про матеріал, який ви вивчаєте, історичні події, розташування деяких земель і областей, хід війн і битв. Документи, які також включені до тексту параграфу, дають більше глибоке розуміння теми, дозволяють заглибитися у минувщину. Схеми дозволяють краще запам′ятати матеріал та систематизувати уявлення про певні події, явища тощо.

контурна карта

Самостійна робота учнів

Висновки уроку учні формують самі у письмовому вигляді та здають учителю на перевірку.

Домашнє завдання

1. Опрацювати вивчений матеріал за підручником.
2. Ознайомитися зі структурою підручника.Методичні примітки: відеоматеріал учитель коментує та використовує для зацікавлення учнів історією, а також для повторення матеріалу, вивченого у сьомому класі.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему "Час в історії. Періодизація нового часу" Шевченко Т. І., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область

2. Урок на тему "Вступний урок до історії України 8 класу" Пальнікової Н. Л., учителя історії, середня загальноосвітня школа 1-3 ступенів №3 міста Ірпеня

3. О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус Історія України 8 клас, 2008

4. Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. - К.: Генеза, 2005


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

Пальнікова Н. Л.

Шевченко Т. І.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас