KNOWLEDGE HYPERMARKET


Історія України 8 клас. Повні уроки

Історія України 8 клас продовжиться вивчення курсу історії Украіни. Одна із задач – роздивитися, яким же був розвиток суспільства, його особливі риси на території українських земель в період Нового часу. Школярі почнуть вивчати подальшу історію українського народу, розглянуть його боротьбу за незалежність від інших країн. Цікавими є пов'язані з цією боротьбою подвиги, тріумфи та трагедії. Конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів - все, що потрібно для інтерактивного вивчення історії України  он-лайн.  

Гіпермаркет знань>>Історія України>>Історія України 8 клас

Знайомство з історією
Вступ
Тема 1. Нова доба в історії України: хронологічні рамки. Становище українських земель у складі різних держав у ХVІ ст.

Українські землі ХVІ ст.
Тема 2.  Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.
Тема 3.  Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.
Тема 4.  Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.
Тема 5.  Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.
Тема 6.  Виникнення Запорізької Січі.
Тема 7.  Наростання національно-визвольної боротьби.
Тема 8.  Культура України. Розвиток освіти і книгодрукування.
Тема 9.  Розвиток мистецтва.
Тема 10. Урок узагальнення.
Тема 11. Тематичне оцінювання.

Українські землі у першій половині ХVІІ ст.
Тема 12.  Соціально-економічне становище.
Тема 13.  Церковне життя наприкінці XVI- першій половині XVII ст.  
Тема 14.  Українське козацтво в першій чверті XVII ст.
Тема 15.  Національно-визвольні повстання українського народу.  
Тема 16.  Культура України.Розвиток  освіти і літератури.  
Тема 17   Розвиток мистецтва.  
Тема 18.  Урок узагальнення.  
Тема 19.  Тематичне оцінювання.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.
Тема 20. Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.
Тема 21. Початок Національно-визвольної війни.
Тема 22. Розгортання Національно-визвольної боротьби у 1648-1651 рр.
Тема 23. Заснування української козацької держави – Війська Запорізького
Тема 24. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.
Тема 25. Українська держава- Гетьманщина в системі міжнародних відносин.
Тема 26. Україно-московський договір 1654р.
Тема 27. Урок узагальнення.
Тема 28. Тематичне оцінювання.  

Українські землі в 60–80-ті роки XVII ст.
Тема 29.  Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1656-1657 рр.
Тема 30.  Україна в роки правління гетьмана І.Виговського.
Тема 31.  Порушення територіальної цілісності Української держави-Гетьманщини.
Тема 32.  Правобережна Україна в 60-80-х рр. XVII cт  
Тема 33.  Лівобережна Гетьманщина та Слобідська Україна в другій половині XVII cт.  
Тема 34.  Запорізька Січ у другій половині XVII cт.  
Тема 35.  Господарське, культурне та церковне життя в українських землях.  
Тема 36.  Урок узагальнення.
Тема 37.  Тематичне оцінювання.  

Українські землі в XVII — у першій половині XVIIІ cт.
Тема 38.  Гетьманщина наприкінці XVII – на початку XVIIІ cт.  
Тема 39.  Україна в подіях Північної війни.Повстання гетьмана І.Мазепи.  
Тема 40.  Україна після Полтавської битви.  
Тема 41.  Культура України в другій половині XVII –першій половині XVIІI cт.  
Тема 42.  Урок узагальнення.  
Тема 43.  Тематичне оцінювання.

Українські землі у другій половині XVIIІ cт.
Тема 44.  Лівобережна та Слобідська Україна.Ліквідація Гетьманщини.  
Тема 45.  Правобережна Україна. Національно-визвольна боротьба.  
Тема 46.  Західноукраїнські землі. Поділ Речі Посполитої  
Тема 47.  Ліквідація Запорізької Січі. Південна Україна.  
Тема 48.  Культура України в другій половині XVIIІ cт  
Тема 49.  Розвиток мистецтва  
Тема 50.  Урок узагальнення  
Тема 51.  Тематичне оцінювання  
Тема 52.  Підсумкове узагальнення  

Уроки історії України онлайн, методичні розробки історія, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.