KNOWLEDGE HYPERMARKET


Об'єм геометричної фігури. Одиниці об'єму. Прямокутний паралелепіпед.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Об'єм геометричної фігури. Одиниці об'єму. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Формули для обчислення об'ємів прямокутного паралелепіпеда і куба


23. Величини
Довжина, площа, маса, час, швидкість, температура — це величини. їх можна вимірювати. Довжину відрізка і периметр прямокутника вимірюють у міліметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах тощо, а час — у секундах, хвилинах, годинах тощо. Кажуть, що довжина і периметр є величинами одного роду, а довжина і час (периметр і час) — величинами різного роду.


Вимірювання деякої величини полягає в порівнянні її з величиною, яка прийнята за одиницю вимірювання. 1 м — одна з одиниць вимірювання довжини, і якщо ширина будинку в 6 разів більша від 1 м, то кажуть, що ця ширина дорівнює 6 м.


Одиниці вимірювання деяких величин подані в таблиці:
Величина    Основна одиниця    Похідні одиниці
Довжина    метр    дециметр, сантиметр, міліметр, кілометр, ...
Маса    кілограм    грам, центнер, тонна, ...
Час    секунда    хвилина, година, доба, ...


Величини одного роду можна порівнювати. Наприклад: 15см> 9см;                   45с<1год;                    1200г> 1кг.
Величини одного роду можна додавати або віднімати: у результаті отримуємо величину того ж роду. Наприклад:
2 год 5 хв + 1 год 58 хв = 4 год 3 хв;      1 км - 250 м = 750 м.


Величину можна множити або ділити на число, у результаті чого отримуємо величину того ж роду. Наприклад:
5грн.30к. -4 = 21грн.20к.;        1 кг200г : 3 = 400г.


Усно
556.     Які числа потрібно поставити замість крапок, щоб були правильними нерівності:
а) 3 р. = .., міс;              2 доби =

б) 3 дм 5 см =cm;        2 м ЗО cm =


Рівень А 
557.      Що більше:
а) 550 кг чи 55 ц; в) 25 дм чи 2 м 5 см; Обчисли:


558.      а) 5 кг 300 г + 1 кг 800 г; в) 25 см • 20; а) 8 м 3 дм + \ м U0 см; в) 50 хв • 6;


559.1
б) 400 хв чи 6 год;
г) 3 м 5 дм 8 см чи 35 дм?
б) 5 год 32 хв - 3 год 47 хв;
г)7м50см-3.
Ь) \5кт 3.00 т -1 кг 700 г,
г)2год45хв- 4.

560.     Скільки діб тривав рейс теплохода, який вийшов з порту і% серпня, а повернувся 5 вересня того ж року1
Батькові 32 роки 5 місяців, а синові 9 років U місяців. На скільки син молодший від батька?


Довжина прямокутника дорівнює 2 дм 8 см, а його ширина — 220 мм. Знайди периметр прямокутника.
Одну деталь на автоматичному станку виготовляють за 2 хв 15 с. Скільки часу потрібно для виготовлення 8 таких деталей? 564.     Рухаючись по орбіті навколо Сонця, Земля & І с проходить 29 км 800 м. Яку відстань проходить Земля за 10 хв?


Рівень Б
565.      З ділянки площею 40 га зібрали 104 т жита. Скільки жита зібрали з 1 га?


566.      З міста А поїзд вийшов 21 вересня о 18 год ЗОхв і прибув до міста В 23 вересня о 5 год 20 хв. Скільки часу поїзд у дорозі?


567.Перша зерноочисна машина за 6 хв очищає 90 кг зерна, а друга за 5 хв — 100 кг. За який час ці машини, працюючи разом, очистять 7 т зерна?

568.     З ділянки площею 31 га зібрали на 14 т 8 ц пшениці більше, ніж із ділянки площею 27 га. Який урожай зібрали з більшої ділянки, якщо врожайність на обох ділянках однакова?


Здогадайся
569. Є дев'ять рівних квадратиків, з яких три зафарбовано у червоний колір, три — у білий і три — у синій. Скількома способами їх можна розмістити у вигляді квадрата 3x3 так, щоб у кожному рядку та кожному стовпці квадратики були різнокольоровими?


Вправи для повторення
570.      Знайди різницю найменшого чотирицифрового і найбільшого двоцифрового чисел.
571.      Запиши всі двоцифрові числа, у кожному з яких число десятків на 4 більше від числа одиниць.
572.      Запиши всі двоцифрові числа, у кожному з яких сума цифр дорівнює 5.


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з математики, книги та підручники згідно календарного планування математики 5 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.