KNOWLEDGE HYPERMARKET


Органи кровообігу. Будова серця..

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Органи кровообігу. Будова серця.


Органи кровообігу. Будова серця.


Пригадайте які типи кровоносної системи розрізняють у хребетних тварин; особливості будови серцевого м'яза.
Навчіться розпізнавати органи кровообігу на малюнках; характеризувати будову серця, властивості серцевого м'яза та його особливості.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: кровообіг, міокард, перикард, півмісяцеві клапани, стулкові клапани, коронарні артерії.

Яке значення кровообігу?

Рух крові по судинах називають кровообігом. Система органів кровообігу складається із серця і різноманітних за діаметром, будовою і функціями кровоносних судин (мал.1).


Кровоносна система людини


Мал.1. Кровоносна система людини


Свої основні функції (транспортну, регуляторну та захисну) кров виконує завдяки постійному рухові по кровоносних судинах. Цей рух забезпечується ритмічними скороченнями серця, яке працює як насос, перекачуючи кров по кровоносній системі, і тиском крові. Припинення руху крові, навіть короткочасне, смертельно небезпечне для організму. Клітини організму, особливо нервові, навіть кілька хвилин не можуть функціонувати без кисню і поживних речовин, які переносить кров.

Яка будова серця?

Серце людини розташоване посередині між правою і лівою легенями і трохи зміщене ліворуч. Маса серця людини становить 250-360 г. Це порожнистий м'язовий орган. Стінка серця утворена трьома шарами: внутрішнім - ендотеліальним, середнім м'язовим - міокардом (від грец. міо - м'яз ікард - серце) і зовнішнім - сполучнотканинним. Ззовні серце оточене еластичною навколосерцевою сумкою - перикардом (від грец. перикардіо - навколосерцевий), який оберігає його від перерозтягнення під час наповнення кров'ю. Внутрішні стінки навколосерцевої сумки виділяють рідину, що зволожує серце і зменшує його тертя об стінки перикарду під час скорочень.

Як і в інших ссавців, серце людини чотирикамерне: складається з двох передсердь (верхня частина серця) і двох шлуночків (нижня частина серця) (мал.2).


Будова серця (1). Будова серцевого м'яза (2)


Мал.2. Будова серця (1). Будова серцевого м'яза (2)


Передсердя- це відділи серця, в які кров збирається із вен. Шлуночки - це відділи серця, з яких кров надходить у артерії. Ліва і права частини серця розділені суцільною перегородкою (мал.2). Серце має чотири клапани: два стулкові і два півмісяцеві. Стулкові містяться між передсердями і шлуночками. У лівій частині серця клапан має дві стулки (двостулковий), у правій - три стулки (тристулковий) (мал.2,1). При скороченні передсердь під тиском крові клапани відкриваються і пропускають її у шлуночки. При скороченні шлуночків клапани рухом крові закриваються і не пропускають кров назад до передсердя. Таким чином, кров у серці рухається тільки в одному напрямку - від передсердь до шлуночків.

Півмісяцеві (кишенькові) клапани (мал.2,1) розташовані один - на виході аорти (з лівого шлуночка), а другий на виході легеневої артерії (з правого шлуночка). Ці клапани не пропускають кров назад із судин після розслаблення шлуночків. Отже, кров рухається в одному напрямку.

Які властивості серцевого м’яза?

Як було зазначено вище, середня оболонка серця - міокард - складається з особливої м'язової тканини (мал.2,2).
Серцевий м'яз завдяки особливості своєї будови має фізіологічні властивості - збудливість, скоротливість, провідність, автоматія. Так, він здатний сприймати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища і відповідати на них збудженням. Збудження серцевого м'яза, як і скелетних м'язів, супроводжується скороченням. Збудження, яке виникає в певній ділянці серця, поширюється по всьому серцю завдяки провідності серцевого м'яза. Тому серце скорочується як єдине ціле з чіткою послідовністю: спочатку передсердя, а потім - шлуночки.

У серцевому м'язі містяться спеціальні клітини, в яких автоматично виникають ритмічні імпульси, що поширюються по серцевому м'язу і задають ритм його скороченню. Це явище називають автоматією серця. Ще 1902 р. російський учений О. О. Кулябко довів можливість підтримання життєдіяльності ізольованого серця людини.

Завдяки автоматизму серце може скорочуватися незалежно від нервових і гуморальних впливів. Це дає змогу підтримувати життєдіяльність організму навіть при порушенні діяльності нервової системи. Але в нормі робота серця узгоджується з потребами організму під впливом нервово-гуморальної регуляції.

При поширенні збудження по серцю в ньому виникають електричні струми, які можна зареєструвати за допомогою спеціального приладу - електрокардіографа. Запис електричних струмів серця називають електрокардіограмою. На електрокардіограмі здорової людини чітко видно п'ять зубців (мал.3). Зубець Р відображає електричні явища в передсердях, а зубці QRST - у шлуночках.


Електрокардіограма


Мал.3. Електрокардіограма

Як серце постачається кров’ю? Серце, яке забезпечує постачання кров'ю організм, також потребує постійного і значного надходження кисню і поживних речовин. Для цього воно має дві коронарні, або вінцеві (від лат. корона - вінець), артерії, що починаються від початкової ділянки аорти, розгалужуються і ніби обплітають серце навколо. Через коронарні артерії за добу протікає 500 л крові. Зменшення просвіту цих артерій призводить до змертвіння ділянки серцевого м'яза - інфаркту міокарда.

Узагальнимо знання

Рух крові по судинах є необхідною умовою для підтримання життєдіяльності організму. Серце і кровоносні судини утворюють систему кровообігу. Серце - це порожнистий м'язовий орган, основна функція якого - перекачування крові по судинах. Серцевий м'яз здатний збуджуватися, проводити збудження і скорочуватися. Серце скорочується під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Цю його властивість називають автоматією.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Укажіть м'язову оболонку серця:
а) ендокард;
б) міокард;
в) епікард;
г) перикард.

2. Позначте складові серця:
а) одне передсердя і один шлуночок;
б) два передсердя, два шлуночки;
в) два передсердя і один шлуночок.

3. Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками:

а) півмісяцеві;
б) двостулковий;
в) тристулковий.

4. Вкажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речовинами:
а) аорта;
б) легеневі артерії;
в) коронарні артерії;
г) верхня порожниста вена.

5. Поясніть, чому необхідно підтримувати постійний рух крові. Складіть схему кровоносної системи.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування уроків з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завадання та робота з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.