KNOWLEDGE HYPERMARKET


Органічний світ та екологічні проблеми Антарктиди

План-конспект уроку з теми  “Органічний світ та екологічні проблеми Антарктиди”

Мета уроку:
Освітня:
актуалізувати поняття «природний комплекс», «природна зона», «екологічні проблеми». Ознайомити школярів із своєрідністю органічного світу материка у зв’язкову з суворими кліматичними умовами. Звернути увагу на пристосування рослин та тварин до життя в умовах антарктичного кліматичного поясу. Відзначити вплив людської діяльності на природу Антарктиди та необхідність її збереження для прийдешніх поколінь.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про процеси пристосованість живих організмів до умов навколишнього середовища. Сприяти екологічному вихованню школярів на основі матеріалу про озонові дірки над Антарктидою та полювання на морських тварин біля берегів материка.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами ат¬ласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку:
комбінований
Обладнання:
•    карта «Географічні пояси та природні зони світу»;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Антарктида. Частина 3»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення:
(Фронтальне усне опитування)
1.    Які особливості має фізико-географічне положення Антарктиди?
2.    Назвіть найбільші моря біля берегів материка та покажіть їх на карті.
3.    Схарактеризуйте рельєф Антарктиди у зв’язку з будовою земної кори.
4.    Зазначте характерні особливості клімату материка. Які кліматотвірні чинники їх зумовлюють?
5.    Як сформувався льодовиковий покрив Антарктиди. Поясніть, як він впливає на рельєф та клімат материка й усієї південної півкулі Землі?   

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Своєрідність органічного світу Антарктиди.
2.    Вплив людської діяльності на природу Антарктиди.       

1. Своєрідність органічного світу Антарктиди. 
(Евристична бесіда, робота з використанням карти «Географічні пояси та природні зони світу» та презентацією ppt «Антарктида. Частина 3». Інформація вчителя або виступи учнів про окремі види тварин материка)

•    Пригадайте, що таке природна зона?
•    З’ясуйте, в межах якої природної зони лежить Антарктида?


     Рослинність та тваринний світ Антарктиди вирізняється винятковою бідністю й своєрідністю. Більшість території Антарктиди лежить в межах природної зони антарктичних пустель. Ґрунти тут зовсім відсутні.

•    Поясніть, чому ґрунти в природній зоні арктичних пустель не формуються.
•    Де існують рослини в Антарктиді при відсутності ґрунтового покриву?


     Тут бідна рослинність зосереджена тільки в оазисах. Влітку кам'яна поверхня оазисів нагрівається сонячним промінням і нагріває навколишнє повітря. Тому трапляються мохи, лишайники, в озерах — водорості. Зрідка можна побачити гриби і навіть квіткові рослини.

•    Чума життя тварин в Антарктиді пов’язане з водою?

     Тваринний світ Антарктиди пов'язаний з морем, багатим на планктон та рибу, що є джерелом живлення ссавців та птахів. Типовими тваринами Антарктиди є пінгвіни. Це птахи, що не літають, але добре плавають. Вони живляться рибою і різними ракоподібними. Мають під шкірою товстий шар жиру, який рятує від холоду. Пінгвінів в Антарктиді налічується кілька видів. Найбільшими є імператорські пінгвіни, зростом близько 1 м. Вони надовго не залишають суходіл. Гніздо будують далеко від берега з камінчиків, у яке самиця відкладає одне яйце. Його «висиджує» самець, утримуючи на лапках й накривши теплим пухом свого тіла. До літа пташенята мають достатньо підрости, щоб бути здатними дійти до берега океану і навчитися добувати собі їжу.
     Найбільш чисельні – пінгвіни Аделі, зріст яких не перевищує 50 см. Вони зимують в океані. На узбережжі з'являються влітку. Для гніздування вибирають низькі острівці, які добре освітлюються сонцем.
     На суходолі у пінгвінів немає ворогів, зате в морі – це тюлені. На суходолі вони незграбні, важко пересуваються, неначе перетаскуючи своє валькувате тіло. Але у воді відмінно плавають. Горе пінгвіну, який не встигне вистрибнути на берег. В Антарктиді відомо п’ять видів тюленів. Найбільшим серед них є морський слон, який важить до 6 тон. Маси понад півтони сягає морський лев. У старих самців навколо шиї виростає грива. Найбільш ненажерливим є морський леопард. Він полює не лише на пінгвінів, але й на дитинчат інших тюленів.
     У прибережних водах водиться найбільша тварина світу — синій кит. Його їжа — планктон. Є й хижі кити — кашалоти і касатки.
     Багато в Антарктиді птахів. Улітку до її берегів прилітають альбатроси, буревісники, баклани, чайки-поморники. В Антарктиді відомі кліщі, більшість яких паразитує на тілі тварин, та безкрилі мухи.

•    До яких чинників природи є пристосування у вигляді відсутності крил у антарктичних комах?

     Проте своїм гомоном тварини оживляють одноманітні завивання антарктичного вітру лише влітку. На зиму птахи відлітають, тюлені упливають на північ. Лише пінгвіни залишаються зимувати на довгу полярну ніч, збираючись у великі колонії й рятуються так від холоду.   

2. Вплив людської діяльності на природу Антарктиди.
(Стисла інформація вчителя. Обговорення екологічних проблем Антарктиди з використання презентації ppt «Антарктида. Частина 3»)
     Неповторна природа Антарктида вже зазнала негативного впливу господарської діяльності людини. Над нею була виявлена озонова дірка. Крізь неї проникають на поверхню материка згубні для живих істот ультрафіолетові промені сонця. Вважать, що причиною ушкодження озонового шару в Антарктиді є господарська діяльність людини далеко за її межами. Через систему повітряних потоків у верхніх шарах атмосфери забруднене газами (фреонами) повітря, зносяться до полюсів. Там фреони й руйнують озон. Завдяки прийнятим міжнародним угодам нині застосування фреонів різко скоротилося. Але до остаточного подолання проблеми ще далеко, оскільки фреони зберігаються в атмосфері 50-100 років.
     На полярних станціях, які працюють на узбережжях Антарктиди, було відмічене деяке скорочення площі територій, вкритих льодом. Це пов’язують з глобальним потеплінням клімату планети.    

ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми

Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Органічний світ антарктичної пустелі бідний. Життя зосереджується у прибережній частині. Типовими тваринами є птахи, зокрема пінгвіни, і ссавці —тюлені.
•    Глобальні екологічні проблеми людства вже торкаються Антарктиди. Озонові дірки викликані забрудненням атмосфери у найбільш заселених частинах планети.   

Запитання та завдання для усного контролю знань:
(Усне опитування)
1.    Чим пояснюється бідність та своєрідність рослинності та тваринного світу Антарктиди?
2.    * Порівняйте природні зони тропічних пустель Африки та антарктичних пустель. Що називають оазисами у пустелях тропічного поясу, а що у антарктичних пустелях?       

Географічний диктант  “Природа Антарктиди” (Письмова контрольна робота)
Завдання: вставте пропущені слова чи закінчіть речення.

№    Завдання


1    За своєю площею Антарктида посідає  _______ місце серед материком світу.

2    Антарктиду разом з прилеглими частинами океанів та островами до 500-600 пд ш називають ___________________.

3    Першовідкривачами Антарктиди є росіяни _______________ та _________________ , які у _______р. відкрили цей материк.

4    Точки Південного полюсу вперше в історії людства досягли: норвежець _________________________ та англієць __________________________.

5    На материку зараз працює 39 наукових станцій 18 кран світу. Україна – антарктична держава. Її полярна станція     “_____________________________” працює з 1996 р.

6    В минулі геологічні ери Антарктида входила до складу давнього материка __________________, уламком якої є сучасна Антарктична платформа.

7    Найдовшою гірською системою материка є - __________________________ , яка поділяє його на західну та східну частини.

8    Льодовиковий панцир Антарктиди має потужність   _______км. Його краї сповзають, утворюючи ____________________ льодовики. Від них відколюються на починають дрейфувати ____________________.

9    Майже весь материк лежить у межах ____________________ кліматичного поясу, в якому панують __________________ повітряні маси. На російській полярній станції “Восток” була зареєстрована найнижча температура повітря на планеті: _____ 0С.

10    За полярний день Антарктида одержує стільки ж сонячного тепла, скільки приекваторіальні райони Землі, але температури повітря над нею є вкрай низькими через _____________________________________________.

11    Життя на материку є дуже бідним. На узбережжях характерними представниками тваринного світу є ____________________ , у прибережних водах живуть: _____________________________________________.

12    Унікальність природних умов Антарктиди пояснюється _____________________________________________.   

V.  Домашнє завдання.

•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди > Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди. Конспект уроку і опорний каркас