KNOWLEDGE HYPERMARKET


Освіта. Наука. Усна народна творчість.

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 7 клас>>Історія України: Освіта. Наука. Усна народна творчість.

Від середини XI ст. в Русі активно розвивається освіта. При церквах і монастирях відкриваються школи. У 1086 р. княгиня Аниа Всеволодівна заснувала в Києві при Андріївському монастирі школу для дівчаток, котрих навчали грамоти, ремесел, співу й «інших корисних знань». Зароджувалося й приватне навчання. Наприклад, Феодосій Печерський здобув освіту в невеликому місті Курську, де навчався в «єдиного вчителя». Із шкіл при Софійському соборі й Печерському монастирі вийшли такі відомі діячі культури, як митрополит Іларіон, митрополит Клим Смолятич єпископ Кирило Туровський, літописці Никон Великий, Нестор Сильвестр, математик Кирик та ів. У середині XIII ст. у Русі налічу валося близько 400 осіб, котрі володіли грецькою мовою.


Писемність поширювалася не лише серед привілейованих прошар ків, а й серед ремісників і торгівців. Про це промовляють численні написи (епіграфічні пам'ятки) на посуді, пряслах, металевих виробах ливарних формочках: «Давидова чара», «Гаврило», «Ярополче вино» «Максим» та ін. Під час археологічних розкопок у Новгороді віднай дено понад 1000 берестяних грамот різного змісту. На теренах України вони виявлені в Звенигороді. Вчені відкрили чимало написів городян на стінах церков; найбільше їх у Софійському соборі Києва.


Зароджувалися й поширювалися наукові знання. Перекладна література (переважно з Візантії) відкривала шлях до вивчення основ богослов'я, філософії, граматики. Перекладалися й книги, що містили знання зі світової історії, географії, астрономії, права тощо. Це «Хроніка» Георгія Амартола, «Історія іудейської війни» Йосифа Флавія, «Джерело знання» Іоанна Дамаскіна. Помітне місце посідав збірник афоризмів (2,5 тис. висловів) «Бджола». Науково-природничі знання черпалися із творів Козьми Індікоплова, «Фізіолога» невідомого автора, «Шсстоднева» Іоанна й ін. Металургія, ковальська та ювелірна справи потребували знань з металознавства.

Амфора з написом «Петро» 
Амфора з написом «Петро». ХІ-ХІІ ст.1 Філософія наука, що вивчає загальніші закони розвитку суспільства і мислення.


Для зведення споруд необхідні були знання з математики, для торгівлі - з арифметики. Як цифри використовувалися грецькі літери з різними позначками. Для виготовлення скла, мозаїки, емалей слід було знати хімічні властивості матеріалів.

Зароджувалися й медичні знання. Джерела промовляють про діяльність лікарів, зокрема ченця Києво-Печерського монастиря Агапіта. Онука Володимира Мономаха Євпраксія склала перший медичний трактат «Мазі». Розвиток освіти сприяв зародженню й поширенню наукових знань.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Як і в попередній період, розвивався дружинний епос, причому не лише на землях Київщини, Переяславщини й Чернігівщини, а й у Галичині та на Волині. Так, Галицько-Волинський літопис починається дружинною піснею про подвиги Романа Мстиславича. Поширювалися епічні пісні — билини, в яких оспівувалися не лише воїни-богатирі Ілля Муромець, Добриня Микитич та Альоша Попович, а й селяни-орачі, зокрема Микула Селянинович.


Важливе місце в духовному житті народу посідали пісні, особливо обрядові, виконання яких пов'язане з обрядами як календарними, так і сімейними. Календарні обрядові пісні тісно поєднані з працею людей, сільськогосподарськими сезонами, календарними циклами у природі, святами, пов'язаними із вшануванням сил природи. Тому чільне місце в них посідали хліборобські мотиви. Особливо яскраво вони проявлялися у колядках, щедрівках, веснянках тощо. Сімейно-обрядові пісні -поетичний супровід урочистостей і обрядів сімейного плану: народження дитини, хрещення, одруження, весілля й смерті. Активно розвивалася весільна пісенність. Збагачувалися родинно-побутові пісні: про кохання, сімейне життя тощо. Складалися колискові й жартівливі пісні. Створювалися казки, легенди, прислів'я, загадки.


Усна народна творчість, розвиваючись, слугувала потужною підвалиною духовного життя наших пращурів.


Культура Русі другої половини XI — першої половини XIII ст. переживала розквіт і в багатьох сферах вийшла на європейський рівень.


ЗАСВОЇМО ПОНЯТТЯ
ЛІТОПИСИ - історичні твори, в яких розповіді про події та факти подаються за роками.


ЗАПАМ'ЯТАЄМО ДАТИ
996 р. - укладення Анастасом Корсунянином першого літописного зводу. 1113 р. завершення написання Нестором Літописцем «Повісті времснних літ».
Кінець XII ст. - створення невідомим автором «Слова о полку Ігоревім».


ПЕРЕВІРИМО ЗНАННЯ   
1. Вставте в речення пропущені слова: «... р. княгиня Анна Всеволодівна ... в Києві при ... монастирі... для дівчаток».
2. Наміть відомих діячів культури, котрі навчалися у школах при Софійському соборі й Києво-Печерському монастирі.
3. Хто є автором медичного трактату «Мазі*: а) Агипіт; б) Клим Смо лятич; в ) Євпраксія?
4. Продовж те речення: «У Візантії за одну книгу можна було купити...».
5. Груповий портрет реальних людей було вміщено в: а) Ізборнику Святослава: б) Реймському євангелії; в) Остромировому євангелії.
6. Автором «Повісті про осліплення Василька» є: а) Василь; б) Кирило Туровський; в) Даниїл.
7. Коли було укладено перший літописний звід: а) у 80-х роках IX ст.;
б) 996р.: в) 1037 р.?
8. Хто такий Алімпій: а) лікар; б) художник; в) зодчий?
9. Хрест княгині Єфросинії Полоцької виготовив: а ) Сильвестр; б) Никон:
в) Лазар Богша.
10. Про що промовляють епіграфічні пам'ятки?
11. Які види знань зароджувалися в Русі?
12. Чому книги були дуже дорогими?
13. Охарактеризуйте основні книжні пам'ятки.
14. Що ви знаєте про розвиток церковної літератури?
15. Розкажіть про розвиток мистецтва.
16. Які сфери життя народу відбивалися в усній народній творчості?
17. Доведіть, що в Русі відбувся процес зародження й розвитку знань.
18. Складіть розгорнутий план висвітлення питання «Розквіт руської літератури».
19. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що «Слово о полку Ігоревім» є важливим історичним джерелом? Як ви розумієте такі слова автора «Слова»: «Стали вони діла дрібні вважати за великі»?
20. Чи можна вважати Нестора «батьком» вітчизняної історичної науки? Якщо так. то чому? Власну думку обгрунтуйте.
21. Визначте основні періоди в розвитку архітектури та їхні прикметні риси.

Історія України 7 клас В.А.Смолій, В.А. Степанков
Вислано читачами інтернет-сайту

Завдання та відповіді з історії України по классам,домашнє завдання по історії України, методичні рекомендації

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.