KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оцінювання до Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення

Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Чому внутрішні води Африки розміщені вкрай нерівномірно?
2.    Назвіть найбільші річки та з’ясуйте, до який басейнів вони належать.
3.    Розкажіть про характер течії та режим Нілу.
4.    Поясність, чому Конго є найбільш повноводною річкою Африки.
5.    Порівняйте режим Нігеру та Замбезі.
6.    Назвіть найбільші озера Африки. Поясніть, як вони виникли.
7.    * Яке живлення мають річки Африки в різних кліматичних поясах?
8.    * Поміркуйте, для яких потреб використовує людина річки й озера в різних частинах Африки.

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення > Води суходолу. Головні річкові системи, озера, підземні води, їх значення для природи та населення. Оцінювання