KNOWLEDGE HYPERMARKET


ПІДСУМКОВИЙ УРОК

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас-Інформатика 6 клас>>Інформатика:Підсумковий урок


Підсумковий урок

Питання для підсумкової співбесіди:

 

1.    Наведіть приклади об'єктів. Назвіть  кілька  властивостей кожного.

2.    Наведіть приклади трьох об'єктів. Для кожного з них укажіть властивості та їх значення.

3.    Так об'єкти Трикутники за значенням властивості Міра найбільшого кута можна розподілити на такі групи тупокутні, прямокутні та гострокутні.

4.    Як проводиться розподіл об'єктів на групи?

5.    Пригадайте призначення об'єктів програмного   вікна.

6.    Вікна яких типів використовуються в операційній системі Windows?

7.    Розкажіть про призначення вікон різних тинів.

8.     Для чого призначена програма Провідник? Як запустити її па виконання?

9.      Що відображається у лівій та правій частинах вікна Провідник при натиснутій кнопці Папки на Панелі інструментів?

10.   Як виділити ірупу об'єктів, розташованих підряд?

11.   Як виділити групу об'єктів, розташованих не підряд? У вашого однокласника не відкривається  папка при подвійному клацанні. Що ви можете порадити йому?

12.   Що таке Схема виглядів вказівника миші?

13.  У вашого однокласника не відкривається папка  [1][2] при подвійному клацанні. Що ви можете порадити йому?

14. Назвіть відомі вам способи запуску текстового редактора Word.''

15. Назвіть основні елементи вікна текстового редактора Word. Поясніть їх призначення.

16. Як можна змінити положення курсору в тексті?

17. Поясніть призначення клавіш та їхніх сполучень для переміщення курсору в тексті?

18. Як «становити значення властивості накреслення за допомогою кнопок на панелі інструментів?

19. Як зробити колір символів зеленим?

20. Що визначають властивості відступ зліва і відступ справа? Як можна встановити значення цих властивостей?

21.Що визначає властивість відступ першого рядка? Які значення вона може набувати? Як можна встановити ці значення?

22. В яких випадках па першій сторінці документа не ставлять номер? Як це зробити?'

23. Як надрукувати виділений фрагмент документа?

24. Що таке алгоритм?

25. Які алгоритми називаються лінійними, з розгалуженням, з циклом?

26. Що таке цикл?

27. Наведіть приклади циклічних процесів  у навколишньому світі.

28. В яких випадках використовують процедури при складанні алгоритмів?

29. Наведіть приклади процедур з оточуючого життя.

30. Що таке процедура з аргументами? Для чого вони використовуються в алгоритмі?

31.Як записуються процедури з аргументами в алгоритмі?

32. Назвіть об'єкти вікна графічного редактора СоrelDraw і поясніть їхнє призначення.

33. Які типи заливок використовуються при градієнтній заливці?

34. Які операції можна виконати за допомогою команд підменю Выровнять и распределить меню Упорядочить?

35. Як скопіювати (перемістити) об'єкт?

 

Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

 
Вся інформатика онлайн, конспекти інформатики, календарно-тематичний план згідно шкільної програми, вивчай інформатику безкоштовно


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.