KNOWLEDGE HYPERMARKET


Передісторія інформатики. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 11 клас. Повні уроки>> Інформатика: Передісторія інформатики.

Содержание

Тема

 • Передісторія інформатики.

Мета

 • Розповісти об історії розвитку такої дисципліни як інформатика.

Тип уроку

 • теоретичний

Хід уроку

Поняття «інформатика»

Інформатика – дисципліна, яка вивчає питання і проблеми пошуку і збору, зберігання, перетворення і використання інформації в різноманітних сферах життєдіяльності людини.


Інформатика


Фактом є те, що інформатика взаємозв'язана з обчислювальною технікою, комп'ютерними засобами, тому що саме за допомогою комп'ютера можна створювати, зберігати і переробляти інформацію у величезних кількостях.Тлумачення самого терміну «інформатика» ще не є точним і визначеним. Для тлумачення цього поняття треба трохи поглибитися до часу «народження» електронних обчислювальних машин.

У післявоєнний час почала швидко розвиватися нова наука - кібернетика - як наука про загальні закономірності в управлінні і зв'язку у біологічних, штучних, соціальних системах і т.д.Народження кібернетики зобов'язане американського математикові Норберту Вінеру і його публікації - знаменитої книги "Кібернетика або управління і зв'язок в тварині і машині". В ній пояснені основні шляхи створення загальної теорії управління, а також закладені основи рішення проблем управління і зв'язку для різноманітних систем.


Інформатика


Не так довго пройшло часу і вслід за появою терміну «кібернетика» у світовій науці стало використовуватися словосполучення «Computer Science», а трохи пізніше, на рубежі 60-х і 70-х рр., французькі учені ввели термін «Informatique», що отримав на сьогодні широкого поширення. У школах радянського союзу урок «Інформатика» з'явилася після 1985 року в одночас з виходом підручника «Основи інформатики і обчислювальної техніки», Єршова А. П.
Раннє вживання терміну "інформатика" пов'язане з вузькою науковою областю, структуру, яка вивчає основні властивості наукової інформації, що передається за допомогою наукової літератури. Ця інформаційна діяльність абсолютно потрібна і в сучасні дні для бібліотечної справи і книговидання - але цей процес вже давно не відбиває сучасного тлумачення поняття інформатики - у такому разі вона пов'язана з філософськими і загальнонауковими категоріями.

Математичні методи в інформатиці

Інформатика користується математичними методами при вивченні процесів прийому, обробки, передачі і використання даних


Інформатика


Іншими словами, математика є фундаментом, на якому побудована інформатика. А такий розділ математики, як математична логіка є особливим значенням для інформатики.

Математична логіка створює методи, які дозволяють використовувати досягнення стандартної логіки для аналізу практично будь-яких процесів за допомогою комп'ютерів (у тому числі і інформаційних). Теорії алгоритмів, паралельних обчислень і мереж беруть свій початок в математичній логіці і часто використовуються в інформатиці.
Об'єкт та предмет інформатики

Дослідницькими темами в області інформатики є такі проблеми:

 • можливість або неможливість реалізації в програмах і базах даних якого-небудь завдання
 • якими методами треба вирішувати інформаційні завдання з максимальною віддачею і ефективністю
 • у якому вигляді слід зберігати і відновлювати інформацію специфічного різновиду (йдеться про бази даних)
 • правила взаємодії програмних засобів і людини (інтерфейси користувача, мови програмування і т.д.)
 • інші питання


Інформатика


Інформатика, як наука, вивчає закономірності, які характеризують інформаційні процеси:

 • розвиток інформаційних технологій
 • розробка нових носіїв і накопичувачів інформації, каналів зв'язків, способів кодування
 • візуалізація інформації


Інформатика


Наприклад, для програміста СУБД (системи управління базами даних) важливі загальні принципи структури і ефективність пошуку даних, а не самі дані, які потім будуть викладені в базу користувачами. Такі загальні закономірності і є предметом інформатики як науки. Об'єктом інформатики є різні науки і області практичної діяльності людини, для яких вона стала джерелом сучасних технологій, які називаються інформаційними технологіями.


Самоконтроль

1. Що таке інформатика?

2. Хто вперше ввів термін «інформатика»?

3. Проблеми і питання, якими займається інформатика.

4. Що є предметом і об'єктом інформатики?

Список використаної літератури

1. Урок на тему: «Історія інформатики», Бількевич А. А., м. Кривий Ріг.

2. Великий довідник школяра (5-11 клас), 2010

3. Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика. 10 клас. - "Школяр", 2010.
Скомпоновано та надіслано викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Соловйовим М. С.
Над уроком працювали

Бількевич А. А.

Соловйов М. С.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас