KNOWLEDGE HYPERMARKET


План-конспект уроку на тему “Лимани, озера, болота, підземні води України”

План-конспект уроку  з  курсу “Фізична географія України”   з теми  “Лимани, озера, болота, підземні води України”


Мета уроку:


Освітня:познайомити учнів із загальними рисами гідрологічного режиму та роботи озер, лиманів, боліт та підземних вод України. Актуалізувати поняття про різні типи за походженням озерних улоговин. Ввести нові поняття «лиман», «закритий лиман», «відкритий лиман».


Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Навчати учнів логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про рівень забруднення озер України та можливі шляхи його подолання. Дати інформацію про перегляд ставлення людини добо літ: від їх тотального осушення до охорони.

Розвиваюча:  Розвивати у школярів вміння застосовувати знання про загальні географічні закономірності природи Землі для характеристики особливостей їх регіонального прояву, робити висновки про закономірності в поширенні озер, боліт та артезіанських басейнів на території України.

Тип уроку: засвоєння нових знань


Обладнання:
•    фізична карта України;
•    атласи школярів;
•    контурні карти;
•    авторська презентація ppt «Озера України»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку    Методи і прийоми    Час
І. Організація класу       
ІІ. Актуалізація опорних знань


Питання для обговорення:
1.    Пригадайте поняття: «стічне й безстічне озеро», «карст», «стариця», «верхове болото», «низинне болото», «ґрунтові та міжпластові води».
2.    Яку геологічну роботу виконують озера та підземні води?    Фронтальне опитування   


ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Лимани.
2.    Найбільші озера України.
3.    Поширення боліт на території України.
4.    Підземні води.       
1. Лимани.
     Річки України при впадінні у Чорне та Азовське моря часто утворюють лимани. Лиман (з грецької – гавань, бухта) – широка затока зі звивистими невисокими берегами, що утворена при затоплені морем гирла рівнинної річки. Дно їх мілке, мулисте. Лимани відокремлені від моря піщаними косами.
     На Причорноморській низовині в межах України утворилося 22 лимани. Деякі з них відкриті, тобто сполучаються з морем вузькими протоками. Найбільшим серед них є Дніпровський лиман, площею 360 км2.  Він має довжину 55 км, ширину 7,4-16,7 км, глибину близько 5 м. Зимою замерзає.
     З Дніпровським лиманом сполучається Бузький лиман, у який несе свої води річка Південний Буг. Довжина лиману 47 км, ширина до 11 км. На його берегах знаходиться велике місто Миколаїв. Лиман судноплавний. Дністер впадає у Дністровський лиман, який вузькою протокою сполучений з Чорним морем. Середня глибина лиману 2,6 м. На березі лиману знаходиться місто Білгород-Дністровський. 
     Трапляються закриті, тобто повністю відокремлені від моря лимани. До них належать зокрема Хаджибейський, Тилігульський, Куяльницький лимани. Вода таких лиманів часто солона, а через малу глибину добре прогрівається влітку. Мулисті відклади дна, насичені цілющими солями – грязі – мають лікувальні властивості. Тому узбережжя таких лиманів є місцем оздоровлення та відпочинку.   
Пояснення, робота з фізичною картою України.   
2. Озера України.
     Озера займають незначні території України – всього 0,3% від її площі. Озера переважно невеликі за розмірами. Лише 13 з них мають площу понад 50 км2, а 30 понад 10 км2. 
      В Україні зустрічаються озера різні за походженням своїх улоговин.
      На півдні, особливо у Одеській області, багато озер лиманного походження.

•    Пригадайте, як сформувалися озера лиманного походження.


     Вони виникли після відокремлення піщаними косами затоплених морем мілководних гирл річок. Серед них найбільшим  за площею водного дзеркала серед озер України є солоне озеро Сасик (Кундук) – 210 км2. Найбільшим прісним озером країни є Ялпуг. Воно лежить до долині Дунаю й має до річки. Його площа становить 149 км2. Його вода використовується для зрошення, водопостачання людей, рибальства.
     На західному узбережжі Криму є кілька озер реліктового походження. Вони є залишками давнього морського басейну. Озера безстічні, тому вода в них дуже солона. Найбільше з них – озеро Сасик (Сиваш), площею 71 км2. Його максимальна глибина лише 1,2 метри. Недалеко від нього знаходиться невелике Сакське озеро, відоме своїми лікувальними грязями ще з часів давніх греків. Його згадував ще Геродот понад 2000 років тому. Відомо, що ще за 5 століть до нашої ери гряззю тут лікувалися скіфи. Нині це неглибоке озеро (не більше 1 метра), розділене земляною косою на дві частини: східна – скарбниця цілющої грязі, західна – джерело солей магнію. Озеро Донузлав тягнеться довгою смугою на 30 км й має стрімкі урвисті береги. Його площа 48,2 км2, а за максимальною глибиною озеро є другим в Україні – 27 м.

•    Нанесення на контурну карту озер лиманного походження.

     На  Волині знаходяться мальовничі Шацькі озера. Їх близько 30. Озера  проточні, зв'язані між собою протоками, тому прісні. Улоговини озер лежать на білій крейді. Улоговини озер мають карстове походження.

•   П'ригадайте, як утворюються улоговини озер карстового походження.

       Шацькі озера утворилися в наслідок розчинення водою крейди. Озера залишаються завжди повноводними в наслідок живлення підземними водами. Серед них рекордсменом України за глибиною є озеро Світязь (58,4 м). За це та чисту воду його називають українським Байкалом.
     В Українських Карпатах на схилах чарівних гір Горган на висоті 989 м виникло мальовниче озеро Синевир. Його улоговина має загатне походження. Синевир лежить в долині швидкої гірської річки Тереблі (притоки Тиси), яка невпинно рве, шарпає, точить скелясті береги. Якось з високого крутого схилу зненацька обвалилася частина гори й загатила річку. Так виник Сине вир, вода у якому завжди прохолодна та прозора.
     У Карпатах на значній висоті зустрічаються карові озера. Це сліди давнього зледеніння. У горах України нині немає льодовиків. Адже гори не досягають снігової лінії. Але у часи похолодання клімату тут були льодовики й залишили по собі невеликі заглибини, які згодом заповнилися водою. Озеро Несамовите лежить на висоті 1750 м над рівнем моря. Озеро Бребенескул – найбільш високогірне озеро України. Воно розкинулося на висоті 1801 м.

•    Нанесення на контурну карту озер карстового, загатного, карового походження.


     У долинах рівнинних річок, які мають широкі звивисті долини, багато заплавних (старичних) озер. Вони утворилися з частин старого русла річок, які відокремилися піщаними наносами від головного русла річки. Таких озер найбільше вздовж Прип’яті і Десни.
     У господарській діяльності озера використовуються як шляхи сполучення, в риболовному промислі, для водопостачання. У солоних озерах добувають сіль та іншу сировину. Лікувальні грязі деяких солоних озер півдня України мають цілющі властивості. 
    Озера, як і річки, потребують охорони. Скидання промислових вод, отрутохімікатів, нафтопродуктів, забруднення вод побутовими відходами поставили багато озер України на межу загибелі. З метою збереження природних комплексів озер окремі з них проголошені природними національними парками: зокрема Шацькі озера, Синевир.    Пояснення з елементами евристичної бесіди, робота з фізичною картою України, контурною картою, презентацією ppt «Озера України».   


3.    Поширення боліт на території України.
•    Пригадайте, чим відрізняються поняття «болото» та «заболочена місцевість».
     Близько 2% території України займають болота. Болото містить лише 5-10% сухої речовини (торфу), все решта – вода. Більше всього боліт на Поліссі, де вони охоплюють близько 9% площі.

 
•    Які існують типи боліт за їх положенням над рівнем моря та характером живлення?

     На Поліссі переважають верхові болота, які лежать високо на вододілах та живляться атмосферними опадами. У центрі та півдні країни боліт мало. Лише в долинах річок та берегах озер трапляються низинні болота, які одержують воду з підземних джерел.

    Поміркуйте, яке значення боліт у природі?
•    Визначте позитивне та негативне значення боліт у господарській діяльності людини.
•    Як змінилося ставлення людини до боліт останнім часом?


     Раніше болота вважали “хворобливими лишаями” на поверхні планети, які випадали з господарського освоєння. Однак було з’ясовано, що вони грають роль губки, що вбирає надлишок води, і віддає її, коли води бракує. Болота – поклади прісної води, що живлять річки та струмки. Це природний фільтр, що очищує воду. Крім торфу болота – ще й джерело цінних лікарських рослин і ягід. Тому зараз слід повернути від тотального осушення боліт до їх охорони, до створення болотних заказників та заповідників.    Евристична бесіда, робота з фізичною картою України.   


4.  Підземні води.
     Вода, що міститься в порож¬нинах, тріщинах, порах гірських порід у верхніх шарах зем¬ної кори, називається підземною. Вона утворюється від просочування вод атмосферних опадів.

•    Пригадайте, як утворюються підземні води та які існують їх види залежно віл глибини залягання.


На території України виділяють три великих артезіанських басейни, у яких водоносні шари залягають на глибині 175-800 м. Найбільшим є Дніпровсько-Донецький басейн, в надрах якого прихована половина усіх запасів підземних вод України. Вода тут залягає кількома горизонтами у гірських породах мезозойської та початку кайнозойської ери. Під західною частиною України знаходиться Волино-Подільський артезіанський басейн з водоносними пластами, що лежать у породах різних геологічних ер: від палеозойської до кайнозойської. Південні області України забезпечує якісною питною водою Причорноморський артезіанський басейн, води якого лежать у породах мезозойської та кайнозойської ер.
     Оскільки підземні води є найбільш чистими, їх господарське значення весь час зростає. Велику оздоровчу роль відіграють підземні мінеральні води.

•    Які вам відомі курорти в Україні, що славляться своїми мінеральними джерелами? Чи є мінеральні води в нашій місцевості?    Евристична бесіда, робота з тематичними картами атласу та презентацією ppt «Річки України».   


ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки:
•   На узбережжі морів в Україні утворилося багато лиманів – мілководних заток, утворених при затоплені морем гирла рівнинних річок. Найбільшим серед них є Дніпровський лиман.
•    В Україні є багато озер, різних за походженням улоговин: Лиманні (Сасик (Кундук), Ял пуг), реліктові (Сасик(Сиваш), Сакське, Донузлав), карстові (Швацькі), загатні (Синевир), карові (Несамовите, Бребенескул), заплавні (старичні).
•    В Україні з півночі на південь змінюються типи боліт: від верхових до низинних.
•    Велике значення у постачанні питної воли мають артезіанські басейни: Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський та Причорноморський.
•    Поверхневі та підземні води в  Україні мають велике значення у житті та господарській діяльності населення. Вони потребують охорони і раціонального використання.   


Підбиття підсумків уроку вчителем.   
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Що таке лимани? Як вони утворюються та де поширені в Україні?
2.    Назвіть приклади різних за походженням улоговин озер України. Покажіть їх на карті.
3.    Що таке болото? Які є основні типи боліт?
4.    Назвіть найбільші артезіанські басейни України. Яке вони мають практичне значення для людини?
5.    *Поясніть, чому немає артезіанських басейнів в межах Українського щита.
6.    *Поміркуйте, чому в Україні відсутні гірські льодовики.
7.    *Як залежить поширення різних типів боліт в Україні від форм рельєфу та кліматичних умов?    Усне опитування.   
Програмований контроль "Типи озерних улоговин за походженням"
      
Учні вибирають правильні відповіді та записати їх цифрами–кодами.

І варіант                                                       ІІ варіант
1                     Реліктові (залишкові)               6
2                     Карстові                                       7
3                     Загатні                                          8
4                     Лиманні                                       9
5                     Старичні                                      0

Перелік контрольних запитань:
1. Озера, що лежать в заплавах річок.
2. Озерні улоговини, що розташовані в кратерах згаслих вулканів.
3. Озера – залишки давніх морських басейнів.
4. Озерні улоговини, що утворилися у порожнинах та просіданнях ґрунту при таненні багаторічної мерзлоти.
5. До яких озер за походженням улоговин належить озеро Сасик (Сиваш) у Криму?
6. Озера, що лежать на узбережжях Чорного та Азовського морів (відокремлені піщаними косами затоплені гирла річок).
7. Озера, улоговини яких лежать у прогинах чи розломах земної кори.
8. Озерні улоговини, розміщені у лійках чи провалах, що утворилися після розчинення водою гірських порід.
9. До яких озер за походженням улоговини відносять озеро Ялпуг?
10. Озера, що з'явилися внаслідок завалу гірськими породами річкової долини.
11. Якими є за походженням улоговин Шацькі озера?
12. До якої групи озер за походженням улоговин належить озеро Синевир у Карпатах?

Відповіді:
1 варіант: 7 ,4, 3, 6, 3, 8 – 1, 5, 8, 7, 5, 7.
2 варіант: 2, 6, 7, 1, 7 ,3 – 9, 0, 3, 2, 0, 2.    Письмовий програмований контроль.   


V.  Домашнє завдання.
Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).      

 

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"  Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 8 клас > Внутрішні води України. Озера > Внутрішні води України. Озера. Конспект уроку і опорний каркас