KNOWLEDGE HYPERMARKET


Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Конспект уроку

Історія України 10 клас

Тема "Події революції 1905—1907 рр. в Україні"

Конспект уроку до теми "Події революції 1905—1907 рр. в Україні" 


Тема. Українські землі в 1915—1917 рр.
Мета: розглянути перебіг воєнних подій на західноукраїнських землях у 1915—1917 рр.; простежити бойовий шлях легіону УСС, показати мужність і героїзм «усусів»; продовжувати формування навичок роботи з кар¬тами атласу, використовуючи їх як джерело знань.
Основні поняття: «польський мішок», Четверний союз, Брусиловський прорив, русофільство, Лютнева революція у Росії.
Основні дати: квітень—серпень 1915 р.— наступ німецько-австрій¬ських військ у Західній Україні; квітень 1915 р.— бої «усусів» за гору Маківка; 4 червня — 13 серпня 1916 р.— наступ російських військ на Південно-Західному фрон¬ті (Брусиловський прорив); серпень—вересень 1916 р.— бої «усусів» на горі Лисоня; лютий 1917 р.— Лютнева революція в Росії, повалення самодержавства; червень 1917 р.— невдалий наступ російських військ; 7 листо¬пада 1917 р.— більшовицький переворот у Росії.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
III. Вивчення нового матеріалу
1. Воєнні дії на західноукраїнських землях у 1915—1917 рр.
2. Бойовий шлях Легіону УСС.

IV. Підсумки уроку
V. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ
Перевірка домашнього завдання.
Учитель здійснює перевірку заповнення таблиці «Хід воєнних дій...» за 1914 р.
Бесіда.
1. Розкажіть, використовуючи карту атласу [1, с. 1], про Галиць¬ку битву.
2. Розкрийте суть політики російської адміністрації на західноукраїнських землях по відношенню до: а) української інтелігенції;
б) греко-католицької церкви.
3. Дайте визначення термінів «оборонці», «пораженці».
4. Які політичні сили, і зокрема політики, й чому виступали за перемогу Росії у війні?
5. Доведіть або спростуйте тезу, що український національний рух під час війни зазнав розколу.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Воєнні дії на західноукраїнських землях у 1915—1917рр.
Випереджальне завдання.
Під час подальшого розгляду матеріалу продовжити заповнення таблиці «Хід воєнних дій...» за 1915—1917 рр., використовуючи карту атласу [1, с. 3].
Розповідь учителя.
У лютому—березні 1915 р. російські війська вели важкі бої в Кар¬патах. 9 березня капітулював австро-угорський гарнізон Перемиш¬ля. Російські війська захопили 120 тис. полонених, серед здобутих трофеїв виявилося 900 гармат.
Тим часом німецьке командування зосереджувало на Східному фронті за рахунок перекидання частин із Західного великі війсь¬кові сили, готуючись розгромити російські війська і, отже, виве¬сти Росію з війни. Головний удар передбачалося завдати в Гали¬чині. Для цього було створено нову, 11-ту німецьку армію під командуванням генерала Макензена. Разом з нею діяла 4-та авст¬рійська армія. У районі прориву, на 35-кілометровій ділянці фронту між містами Горліце і Громнік, Макензен створив значну перева¬гу: в живій силі — вдвічі, в артилерії — у 6 разів, зокрема у важкій — у 40 разів.
Увечері 18 квітня 1915 р. німецька артилерія почала масований обстріл позицій російських військ, який тривав майже добу. Після цього 11-та німецька армія перейшла в наступ. 3-тя російська армія змушена була відступити за р. Сян, почали відступ й інші армії Пів-денно-Західного фронту: 8-ма 21 травня залишила Перемишль, 11-та і 9-та перейшли за Дністер. 9 червня російські війська залишили Львів, а на кінець червня — переважну частину Галичини. Росій¬ське командування, щоб уникнути оточення і розгрому своїх військ у «польському мішку» — між Віслою і Бугом, почало їх відводити. До осені 1915 р. російські війська залишили Польщу, Литву, части¬ну Латвії і Білорусії. Під німецько-австрійську окупацію потрапили й українські землі — Східна Галичина, Північна Буковина і п'ять повітів Волині.
Робота з картою.
Розглядаючи воєнні події 1916—1917 рр., учні працюють з кар¬тою «Україна в Першій світовій війні (1916—1917 рр.)» [1, с. 3].
1. Визначте за картою, де наприкінці 1915 р. пролягала лінія фронту. (Тернопіль — Рівне — Пінськ — Новогрудок.)
Принагідно нагадується, що у вересні 1915 р. утворено було Чет¬верний союз.
2. Які країни увійшли до Четверного союзу?
Розповідь учителя.
У 1916 р. найбільш активні й широкі воєнні дії мали місце на Південно-Західному фронті, де розгорнувся успішний контрнаступ. Під керівництвом командуючого фронтом генерала О. Брусилова було проведено ретельну й добре замасковану підготовку прориву по всьому фронту (він отримав назву Брусиловського). Після тривалої артиле¬рійської підготовки чотири російські армії перейшли в наступ і не¬забаром прорвали фронт австрійських військ. 8-ма російська армія зайняла м. Луцьк, а 4 червня — м. Чернівці. За три дні наступу було взято в полон 100 тис. чоловік.
На середину серпня російські війська підійшли до карпатських перевалів, визволили від австрійських військ усю Буковину й пів¬денну Галичину. Але через нестачу боєприпасів, не маючи підтрим¬ки інших фронтів і союзників, війська Південно-Західного фронту просунутися далі не змогли. Унаслідок Брусиловського прориву ні¬мецьке командування вимушене було припинити наступ у Франції на м. Верден і перекинути із заходу на російський фронт 11 дивізій. Цим була врятована від розгрому Італія. У серпні 1916 р. у війну проти Німеччини вступила Румунія.
Звичайно, під час війни населення Галичини й Буковини опи¬нилось у скрутному становищі. Сучасний історик Т. Гунчак зазна¬чає: «З одного боку його мордували росіяни, намагаючись вибити з нього почуття національної свідомості й самопошани, з іншо¬го — над ним знущалися австрійці та мадяри, звинувачуючи у ру¬софільстві».
Наприкінці 1916 р. на фронтах, у тому числі на Південно-Захід¬ному, знову велася позиційна війна.
Робота з картою.
1. Де проходила лінія фронту наприкінці 1916 р.? (Десятин —
Галич — Золочів — Пінськ.)
2. Порівняйте її з лінією фронту на кінець 1915 р. і зробіть висновки.
Розповідь учителя.
Багатим на військово-політичні події виявився 1917 р. У Росії перемогла Лютнева буржуазно-демократична революція, внаслідок якої було повалено самодержавство і до влади прийшов Тимчасовий уряд (ТУ). З'явилась перспектива покінчити з війною. Але ТУ стояв на позиціях продовження війни до «переможного кінця».
Робота з картою.
Визначте, коли розпочався наступ російських військ у 1917 р.
Чим він закінчився?
3. Чому ви зробили такий висновок? (Лінія фронту на 28 липня
пролягала набагато східніше: Сучава — Хотин — Тернопіль — Бро-
ди, ніж це було до червневого наступу.)
Розповідь учителя.
Організований ТУ наступ призвів до розгрому російських військ у Галичині і на Буковині. Вже вкотре західноукраїнські землі стали ареною кривавих битв.
Після бурхливих подій у Росії, які згодом докладно розглядати¬муться, 25 жовтня (7 листопада за новим стилем) 1917 р. до влади у Петрограді внаслідок перевороту приходять більшовики. ТУ було повалено, у грудні уряд В. Леніна починає мирні переговори.
Робота з картою атласу.
Посилаючись на карту атласу, дайте відповідь, з ким і де велися переговори.
Слово учителя.
Перша світова війна, однак, завершилась тільки в листопаді 1918 р.
2. Бойовий шлях Легіону УСС.
Бесіда.
За яких обставин і коли був створений Легіон УСС?
З якою метою було його створено?
Як ставилась австрійська влада до створення Легіону УСС?
Назвіть імена видатних ватажків «усусів».
Згадайте, коли і де «усуси» пройшли бойове хрещення.
Розповідь учителя.
Австрійське командування не поспішало вводити «усусів» у бій, оскільки не було впевнене в їхній лояльності.
Відтепер, після успішного випробування, австрійське команду¬вання направляло «усусів» на найнебезпечніші ділянки фронту. В 1915—1916 рр. вони брали участь у боях із частинами російської армії під Галичем, Бережанами, біля містечка Козова. Та найбільшу мужність і героїзм «усуси» засвідчили в боях за гори Маківка та Лисоня.
Учням пропонується уважно роздивитися карту «Бій за гору Ма¬ківка (28 квітня — 2 травня 1915 р.)» [1, с. 3].
Під час кривавих боїв за гору Маківка в Карпатах, що тривали протягом квітня 1915 р., «усусам» випало стати головною ударною силою. Саме в боях за Маківку стався перелом у військових операціях на користь німецько-австрійських союзників. «Усуси» перейшли в наступ і в червні першими увійшли до Галича.
У липні 1915 р. з двох підрозділів — Легіону УСС та створеного «куреня» — був сформований 1-й полк УСС на 2200 бійців, яким командував отаман Г. Коссак. Зазнавши в боях великих втрат, полк був відведений у тил на переформування і лише на початку травня 1916 р. повернувся на фронт.
Протягом серпня—вересня полк витримував артилерійський во¬гонь і безперервні атаки російських військ під час Брусиловського прориву. Ще одна гора — Лисоня, на якій закріпилися «усуси», стала місцем їхньої героїчної слави. Опинившись в оточенні, полк УСС перестав існувати. Залишки «усусів» удруге було відправлено на переформування й поповнення, взимку 1917 р. вони знову були в окопах. На початку 1918 р. у Києві було завершено створення ку¬реня УСС — найбоєздатнішої частини тодішніх українських військ на чолі з Є. Коновальцем. Це була перша спроба організувати україн¬ську національну армію.
IV. ПІДСУМКИ УРОКУ
Заключне слово вчителя.
У 1915—1917 рр. на українських землях тривали воєнні дії. У цей період відзначився своєю мужністю і героїзмом Легіон УСС.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1. Опрацювати конспект і текст підручника.
2. Завершити заповнення таблиці «Хід воєнних дій...» за 1915—1917 рр.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Дмитрієв В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 10 клас > Події революції 1905—1907 рр. в Україні > Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Конспект уроку