KNOWLEDGE HYPERMARKET


Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит. Оцінювання

Географія 6 клас


Тема "Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин"


Оцінювання до теми "Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит, сейсмічних поясів, вулканів, гір, рівнин" Завдання і запитання для тематичного оцінювання школярів
Перший рівень. Знайдіть правильні відповіді

1. Літосфера – це ... оболонка Землі:
а) тверда; б) повітряна; в) водна
2. До складу літосфери входять:
а) земна кора; б) земна кора і верхній шар мантії до астеносфери;
в) земна кора, верхній шар мантії та астеносфера
3. Процес перетворення гірських порід на великих глибинах під дією високого тиску та температури називається:
а) магматизм; б) рухи літосфери; в) метаморфізм
4. Процес руйнування та зміни гірських порід називається:
а) карст; б) вивітрювання; в) ерозія
5. Який з названих процесів не належить до внутрішніх?
а) робота підземних вод; б) рухи літосфери; в) магматизм
6. Який зовнішній процес сприяє утворенню ярів?
а) робота моря; б) робота поверхневих текучих вод;
в) робота підземних вод
7. Який зовнішній процес утворює дюни?
а) робота вітру; б) робота льодовиків; в) вивітрювання
8. До якої групи за своїм походженням належать гірські породи, що виникли в наслідок перетворення інших гірських порід під дією високої температури та тиску?
а) осадові уламкові; б) магматичні глибинні; в) метаморфічні
9. До якої групи за своїм походженням належать гірські породи, що виникли в наслідок руйнування інших гірських порід?
а) осадові органічні; б) осадові уламкові; в) осадові хімічні
10. Низовиною вважать рівнину:
а) що знаходить нижче рівня моря; б) має абсолютну висоту до 200 м;
в) має абсолютну висоту від 200 м до 500 м
11. Плоскогір’я – це ... :
а) рівнина з абсолютною висотою понад 500 м;
б) низькі гори з плоскими вершинами; в) підводні хребти в Океані
12. Первинними вважають рівнини, що виникли в результаті:
а) підняття морського дна; б) руйнування давніх гір;
в) геологічної роботи річок
13. Найбільшою за площею рівниною світу є:
а) Східноєвропейська;б) Західносибірська; в) Амазонська
14. Високими вважають гори з абсолютною висотою:
а) понад 1000 м; б) понад 2000 м; в) понад 5000 м.
15. Складчасті гори утворюються в насідок:
а) зіткнення літосферних плит; б) виверження вулканів; в) роботи вітру
16. Які гори є найвищими у світі?
а) Карпати; б) Гімалаї; в) Альпи
17. Говерла є найвищою точкою:
а) Кримських гір; б) Українських Карпат; в) Уральських гір
18. Глибину шельфу світового океану зазвичай становлять
а) до 200 м, б) від 200 м до 2000 м; в) понад 2000 м.
19. Які з названих форм рельєфу відсутні на материках?
а) гори; б) рівнини; в) глибоководні жолоби
20. Де знаходиться найглибша точка нашої планети?
а) у Серединно-Атлантичному хребті; б) у Маріанському жолобі;
в) на Амазонській низовині

Другий рівень. Дайте визначення понять
“Літосфера”, “земна кора”, “астеносфера”, “гірська порода”, “літосферна плита”, “магматизм”, “вулканізм”, “метаморфізм”, “гейзер”, “вивітрювання”, “карст”, “рівнина”, “низовина”, “височина”, “плоскогір’я”, “плато”, “гора”, “шельф”.

Третій рівень. Розподіліть названі географічні об’єкти за категоріями на планеті.
Альпи, Атлас, Амазонська, Серединно-Атлантичний, Карпати, Декан, Кракатау, Уральські, Великий Вододільний, Маріанський, Кордильєри, Східноєвропейська, Везувій, Гімалаї, Кримські, Аравійське, Анди, Західносибірська, Середньосибірське, Ключевська Сопка, Ломоносова, Скандинавські.
1 geo)1.jpg
Четвертий рівень. За картами атласу порівняйте Уральські гори та Анди. Результати запишіть у таблицю та зробіть висновок.
Порівняння Уральських гір та Анд
1 geo)2.jpg 
Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 6 клас > Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит > Позначення і підписування на контурній карті найбільших літосферних плит. Оцінювання