KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 5 клас>>Правильні та неправильні дроби. Мішані числа.


Розглянемо три дроби: 2/3, 3/3, 4/3

Чисельник дробу 2/3— менший від знаменника (2 < 3). Дріб, чисельник якого менший від знаменника, називають правильним дробом.

Чисельник дробу 3/3- дорівнює знаменнику, а чисельник дробу 4/3  більший від знаменника. Дріб, чисельник якого більший від знаменника або дорівнює йому, називають неправильним дробом.


Візьмемо сім половинок яблука, або 7/2 яблука (рис. 117). Скільки цілих яблук можна скласти із цих половинок? Як можна записати одержаний результат?


Оскільки дробом 7/2 можна записати як частку від ділення числа 7 на число 2, то цілу і дробову частини числа — можна знайти так. Виконуємо ділення:
7:2 = 3 (ост. 1).


Отримуємо неповну частку 3 — цілу частину, остачу 1 — чисельник дробової частини. Отже, щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, потрібно чисельник поділити на знаменник. Одержана неповна частка буде цілою частиною, остача — чисельником дробової частини, а знаменник неправильного дробу — знаменником дробової частини. Надалі дробовими числами називатимемо правильні та неправильні дроби і мішані числа.


Прочитай
1. Записати всі неправильні дроби із чисельником 5.

2. Виділити цілу і дробову частини неправильних дробів: 10/6, 15/2, 20/9

20 : 4 = 5. Число 20 ділиться на число 4 без остачі. У такому випадку  кажуть, що число — не має дробової частини (або що дробова частина дорівнює нулю).


Усно
721.      Наведи приклади правильних дробів із чисельником 5; неправильних дробів зі знаменником 7.
722.      Використавши числа 9 і 7, утвори правильний дріб; неправильний дріб.

Рівень А
724.     Прочитай і випиши окремо правильні дроби, неправильні дроби, мішані числа

725.    Запиши всі правильні дроби зі знаменником 9.
726.      Запиши всі неправильні дроби із чисельником 8.
727.      Використавши числа 3, 5, 7, запиши всі можливі правильні дроби; неправильні дроби.
728.      За яких значень х дріб x/2 є правильним?

Рівень Б
735.      Перестав у знаменнику цифри різними способами так, щоб отримати:
а) із дробу неправильний дріб; б) із дробу правильний дріб.
736.      Скільки є правильних дробів, знаменники яких не перевищують 10?
737.    Скільки є неправильних дробів, чисельники яких не перевищують 6?


Здогадайся
738.      Розріж на 4 рівні частини фігуру, зображену на рисунку 118.

Вправи для повторення
Порівняй значення виразів:
а) 2379 -(1678 -390) і 1509 - (347 + 153);
6)108- 106-19 і 211 -54 + 29;
в)(70 000-9171):59 і (45 002 - 860) : 42;
г) (109 -112- 2484 : 12) • 9 і (350 • 342 + 301) - 9.


Швидкість течії річки дорівнює 3 км/год, а швидкість катера у стоячій воді — 20 км/год. Чи правильно, що цей катер пройде за 3 год за течією річки більшу відстань, ніж за 4 год проти течії?


У 8 великих і 5 малих каністрах міститься 445 л бензину, а в 4 великих і 10 малих — 410л бензину. Яка місткість великої каністри?


Г. Янченко, В. Кравчук "Математика 5 клас"

Надіслано читачами з інтернет-сайту

Матеріали з математики 5 класу, завдання та відповіді з математики по класам, плани конспектів уроків 5 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.