KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правознавство уроки

Гіпермаркет Знань>>Правознавство

Search Computer.jpg
Визначення терміну
Курс "Правознавство"  —  це комплексна юридична дисциплiна, яка базується на системi наукових знань iз рiзних галузей юридичної науки.
Юридична наука є одними з найстаріших суспільних наук. Власне, виникнення юридичної науки пов’язують з виникненням та розвитком права й першими відомостями про державу та право. Першими в цьому напрямі були праці  визначних мислителів Стародавньої Греції — Платона та Арістотеля, а також  Стародавнього Риму , саме в той час було визначено основні правові поняття і конструкції. Протягом тисячоліть юридична наука має велике значення в житті суспільства, що проявляється в її основних напрямках впливу на суспільне життя.
Правознавство уроки
Правознавство (юриспруденція)(лат. Jurisprudencia - праворозсудливість, лат. juris-prudentia — правознавство, від лат. Jus — право і лат. Prudentia — передбачення, розумність, мудрість) — це  комплексна наука, котра  досліджує сутнісні властивості держави і права; сукупність правових знань, практична діяльність юристів і система їхньої підготовки. Це система знань про об'єктивні закономірності (необхідності) і випадковості виникнення, розвитку і функціонування права і держави в їхній структурній розмаїтості, їхнє місце і роль у суспільному житті.


Правознавство повна збірка конспектів уроків, згідно шкільного календарно тематичного планування, основи правознавства, правознавство скачать, правознавство підручник, програма з правознавства, курс правознавства, книги правознавство, реферат по правознавству, лекції з правознавства, право україни, теорія держави і права


Уроки з правознавства, програми з правознавства, правознавство реферати,тести та готові домашні завдання, курс правознавства, підручники з правознавства, правознавство в школі, розробки уроків з правознавства, планування з предмету правознавство.

Найбільша бібліотекарефератів з правознавства, домашні завдання, ГДЗ ,правознавство, відповіді на тести, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення  правознавство, ЗНО та ГДЗ.

Онлайн бібліотеказ підручниками та книгами з німецької мови на скачку безкоштовно, правознавство онлайн, правознавство тексти, календарно-тематичне планування з правознавства, шкільний календарний план.

Збірка конспектів уроків з правознавства, 
тестиз різних предметів для підготовки до ЗНО. Школа онлайн, правознавство онлайн,  вивчення курсу правознавство, книги та підручникиз правознавства, підготовка до уроків.


Бібліотека літературиз правознавства, уроки правознавства, конспекти уроків з правознавства, підручник з правознавства, готові домашні завдання, курс правознавства онлайн, тестуванняз предметів.