KNOWLEDGE HYPERMARKET


Право на освіту в Україні

Гіпермаркет Знань>>Правознавство>>Правознавство 9 клас>> Правознавство: Право на освіту в Україні. Повні уроки


   Залогом доброго экономічного розвитку кожної держави- є освідчені громадяни і хороші спеціалісти у різних галузях. Тобто, піклування про освітній рівень своїх громадян державі доцільно покласти на себе. Що ж про це говориться в законах?
Конституція України

Image020.jpg
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
  Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
  Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно- технічної, вищої та післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
  Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. (...)
  Для того, щоб реалізувати це, в Україні створено ряд гарантій, які передбачають можливість отримання освіти.
  Вступ до ВНЗ проводиться за результатами тестувань, або творчих конкурсів. Держава забезпечує школи підручниками, учнів безкоштовним проїздом і іншими пільгами.
  За допомогою «Мозкового штурму» вирішіть, якими правами вам доводиться користуватися? Чи всі права реалізуються?
  Освітній процес  регулюеться Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту»
Освіта визнана пріоритетною сферою у розвитку держави.
   Як же парують навчальні заклади?
  Для того, щоб почати роботу навчальний заклад повинен отримати в органах управління і періодично після проходити атестацію.
  Саме наявність ліцензії та акредитації  дають право на проведення навчальної діяльності.
25232105.jpg

Які ж права мають учні  середньої загальноосвітньої школи?
- на освіту, що здійснюється високопрофесійними вчителями;
- на належний рівень матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;
- розвивати у школі свої здібності та таланти;
- вибирати профіль навчання;
- брати участь в конкурсах, олімпіадах, конференціях тощо;
- за потребою отримати професійну допомогу робітників школи;
- оскаржити та перездати тематичну, семестрову та річну оцінки;
- впливати на рішення вчителів та адміністрації, що безпосередньо стосується учнів;
- вносити пропозиції з питань організації та умов навчального процесу, відпочинку та побуту учнів;
- зберігати індивідуальність, бути особою, яку поважають як особистість, що має свій власний стиль у поведінці та одязі;
- бути захищеним від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи та зловживання;
- мати вільний час для розваг та особистої творчості;
- вільно висловлювати свої думки та переконання, шукати, отримувати та передавати інформацію різними засобами;
- обирати та бути обраним у органи шкільного самоврядування.
  При реалізації своїх прав учень повинен виконувати встановлені правила поведінки учнів, внутрішнього розкладу, статут школи, систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, уміннями, дотримуватися моральних та етичних норм, дбайливо ставитися до шкільного майна.
3c8405211760497000eff59a719e.jpeg


 Які ж загальноосвітні середні школи існують?
  Найпоширеніший тип навчального закладу загальноосвітня школа, яка має три ступені. Школа І ступеня (І- 4 класи) початкова школа,
II (5-9 класи) — основна школа,
III (10-12 класи) старша школа
  І нині в старшій школі запроваджується переважно профільне навчання, тобто спеціалізація в одному з навчальних напрямів.
  Спеціальні та санаторні школи забезпечують навчання дітей,  і погребують тривалого лікування або мають вади розвитку. Слуху, зору, тощо
  Загальноосвітні школи-інтернати – для дітей, які потребують соціального захисту.
  Які Права мають батьки, що до набуття освіти їх дітьми?
  Виховання в сім*ї- це першооснова розвитку дитини. На кожного з батьків покладена однакова відповідальність, щодо виховання і навчання дитини
  Відповідно до норм Закону України «Про освіту» батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни;
- сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальних закладах або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо
її змісту, рівня та обсягу;
- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
- вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчальних закладів;
- звертатися до державних органів управління освітою з питань навчання, виховання дітей;
- захищати у відповідних державних органах і суді законні інтереси своїх дітей.
 Обговоріть  доцільність обов*язкової середньої освіти.

Ольга Яковенко
Правознавство. 9 клас.

О.Д.Наровлянський
Конституція України
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.

Предмети > Правознавство > Правознавство 9 клас