KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практикум: Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні

Практикум до предмету Історія України, 9 клас
Тема: «Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні»

1 варіант

Панщина у Східній Галичині була скасована у
1861
1848
1849
1860

Після скасування кріпацтва в Російській імперії селяни ставали
Власністю панів
Тимчасовозобов’язаними
Ставали вільними
Залишались прикріпленими до землі

Після скасування кріпацтва в Росії швидко розвивається _____________________

Назвіть 3 промислових райони Підросійської Україні у другій половині ХІХ ст.

Розташуйте в хронологічній послідовності
«Весна народів»
Скасування кріпацтва в Росії
Завершення промислового перевороту в Росії
Скасування панщини у Східній Галичині


Narysy06688888.jpg


Логічні пари

Франц Йосип І                  поштовх до реформ в Росії
Олександр ІІ                     скасування панщини в Галичині
монополія                         промисловий переворот
Юзівка                              капіталізм
індустріалізація                 Донецьк
Кримська війна                 1861


2 варіант

Кріпацтво в Росії було скасована у
1848
1849
1861
1860

Після скасування кріпацтва в Російській імперії селяни
Одержали землю
Не мали землі
Залишились без земля
Залишались прикріпленими до землі

Після скасування кріпацтва в Росії було проведено в інтересах  _____________________

Напишіть зміст аграрної реформи Франца Йосипа І


Розташуйте в хронологічній послідовності
«Весна народів»
Кримська війна
Індустріалізація в Підросійській Україні
Скасування панщини у Східній Галичині

Логічні пари

модернізація                  Підросійська Україна
Олександр ІІ                   реформування усіх сторін життя країни
Катеринослав                 визволитель
еміграція                        Дніпропетровськ
Донбас                           США
Європейська колонія       індустріальний район


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Дмітрієвим В.С.

Предмети > Історія України > Історія України 9 клас > Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. > Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. Селянська реформа 1861 р. Практикуми, лабораторні, кейси