KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота до теми «Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії»

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>> Інформатика: Форматування символів


Практична робота з курсу «Інформатика 6 клас» з теми «Форматування символів»Практична робота №2: Редагування тексту. Форматування тексту. Перевірка орфографії
МЕТА:
•    навчити учнів прийомам редагування  та  форматування символів,абзаців,сторінок та використання шрифтів;
•    розвивати практичні навички та вміння щодо оформлення текстової інформації за допомогою засобів пункту горизонтального меню  ”Формат“
•    Виховувати культуру користувача ПК.                                                        

Тип уроку:комбінований.

Хід уроку


I.Актуалізація опорних знань
Учні працюють,виконуючи індивідуальні завдання.


II.Вивчення нового матеріалу (проводиться за допомогою презентації)
III.Закреплення матеріалу


Виконання учнями практичних завдань на комп ютері.

Теоретичні завдання
Установіть відповідністью.

Форматування символів             Вирівнювання міжрядковий інтервал відступ, установлення границь та заливки
Форматування абзаців   Нумерація, колонтитули, установлення границь, використання списків
Форматування сторінок Шрифт, начертання, розмір, гарнітура


Завдання для практичного виконання
1.Зміна параметрів форматування символів у текстовому документі.
   Завдання. Змінити згідно зі зразком такі параметри форматування тексту,що міститься в документі Візитка.doc:шрифти,розмір,інтервал,колір.

1.Відкрийте документ Візитка.doc,що зберігається на СД-диску
2.Виділіть перші два рядки документа,в яких записано прізвище,ім я та по батькові,та зі списку Шрифт,що розкривається,виберіть шріфт Verdana.
3.Виделіть останні два рядка документа та в списку Шрифт,що розкривається,виберіть  шрифт Arial,Встановіть для цього фрагмента тексту розмір шрифту 10пт Після цього виконайте вказівку Формат/Шрифт,перейдіть на вкладнику  Інтервал,у  списку Інтервал виберіть параметр Розріджений та за допомогою відповідного лічильника встановіть значення на 1 пт.
         

Зверніть увагу,в MS WORD можна задавати додаткові параметри форматування символів,які розміщені на вкладниках Інтервал та Анімація.


4.Виділіть перший рядок документа.Встановіть розмір шрифту 16 пт івстановіть колір символів згідно зі зразком.
5.Виділіть другий рядок тексту та встановіть колір символів згідно зі зразком.Збережіть результати роботи у файлі з тим самим іменем у папці Тексти.Не закривайте документ

2.Зміна параметрів форматування абзаців і сторінок.

Завдання.
Змінити відповідно до зразка параметри форматування тексту Візитка.doc:інтервал після абзацу,міжрядковий інтервал,параметри сторінки.Додати до візитки малюнок із Галереї картинок.
1)    Відкрийте вікно документа Візитка.doc.
2)    Виділіть перші два рядки документа.Встановіть параметр Вирівнювання по центру.
3)    Виділіть другий рядок документа.Виберить вказівку Формат/Абзац та для параметра Інтервал після абзацу встановіть значення 12 пт.
4)    Відшукайте в довідці,як використовувати значення Мінімум,Точно,Множник для параметра Міжрядковий інтервал.
5)    Виконайте вказівку Файл/Параметри сторінки.Перейдіть на вкладнику Розмір паперу та задайте такі значення:Ширина-8см,Висота-4 см.Поверніться на вкладнику Поля та встановіть значення 0,5 см для всіх полів документа.
6)    Додайте в документ малюнок із Галереї картинок і розмістіть його за зразком.
7)    Виконайте збереження документа в тому самому файлі.


IV.Підсумок уроку
1)    Як видалити фрагменти тексту?
2)    Як виділити слово


Надіслано учителем інформатики Вітязь Р.І.

Повний перелік тем по класам, календарний план згідно шкільної програми з інформатики онлайн, відеоматеріал з інформатики для 6 класу скачати

Предмети > Інформатика > Інформатика 6 клас > Форматування символів > Форматування символів. Практикуми, лабораторні, кейси