KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практичне завдання до теми Особисті цінності людини, їх значимість

Практичне завдання до уроку з предмету Етика 8 клас
Тема:
Особисті цінності людини, їх значимість 
Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Особисті цінності людини, їх значимість
( Практичне заняття.)
План

• 1.Цінності.
• 2.Функції цінностей.
• 3.Розподіл цінностей.
• 4.Поннятя цінностей.
• 5.Види цінностей.
Що таке цінності
• Цінності
– це властивість предмету, явища задовольняти певні потреби соціальних суб’єктів. Цінності є визначальним чинником культури, її ядром. Вони визначають стратегію регуляції поведінки людей. Цінності вплетені у сферу лю­дської діяльності, інтересів, потреб.
Функції цінностей
• 1. Функція конституювання сенсу життя. З'ясовуючи, що є добро, прекрасне, істина, справедливість тощо, цінності конституюють сенс людського життя, утворюють його духовну основу. Людина не завжди свідомо формує свій духовний стрижень. Як правило, він конституюється під впливом притаманних певному суспільству релігійних і традиційних цінностей. Але він обов'язково притаманний людині, і чим розвиненіша вона як особистість, тим чіткіше і болючіше постають перед нею проблеми сенсу життя — діяльності, якій присвячує себе людина, якій вона служить (служіння суспільству, улюбленій справі тощо).
• 2. Орієнтаційна функція цінностей. У житті людини і суспільства цінності визначають напрями, зразки діяльності. Будучи орієнтирами, вони постають у формі ідеалів — вільно прийнятих зразків поведінки, прообразів досконалих предметів, які орієнтують людину на піднесення над буденною реальністю. Будучи зразком, ідеал постає як мірило реальності. Неадекватне ставлення до ідеалу перетворює його на ідола. Якщо молода людина жертвує своєю вільною екзистенцією, своїм неповторним життям, копіюючи в поведінці, фізичній подобі улюблених кінозірку, співака, спортсмена, вона перетворює ідеал на ідола, кумира.
• 3. Нормативна функція цінностей. Вона тісно поєднана з орієнтаційною функцією. Як відомо, цінності не тільки формують ідеали, вони передбачають вибір людини на користь добра, прекрасного, справедливого, стають нормами діяльності людей. Норми — це правила, вимоги, закони поведінки, які виводяться із сенсу цінності. Серед них виокремлюють моральні, правові, естетичні, звичаєві, технічні, харчові та ін. Основою кожної норми є певна цінність. Наприклад, норма «не роби зла» заснована на цінності добра. При цьому вищі цінності, цінності-цілі не вимагають свого обґрунтування — «роби добро в ім'я добра». Інші, так звані матеріальні цінності, обґрунтовуються вищими цінностями. Так, вимога «не їж невідомих грибів» ґрунтується на вищій порівняно з цінністю їжі — цінності життя.
Цінності поділяються на:
• – загальнолюдські;
• – національні;
• – етнічні;
• – професійні;
• – індивідуальні;
• Поняття „цінність” — містке, це все, що може оцінювати особистість, що для неї представляє будь-яку важливість. Вищі цінності для кожної особистості обираються суто індивідуально і це залежить від певних життєвих обставин.
Види цінностей
• – ті, що визначаються інтересами і потребами особистості;
• – ті, що надають сенс існуванню самої особистості.
Література
• 1. Криворучко С.В. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні: Дис...канд. філ. н. — К., 2003.
• 2. Малахов В.О. Етика. — К., 2004.
• 3. Тимошенко Т.С. Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності: Дис...канд. філ. н. — К., 2004

Bet4.jpeg

Предмети > Етика > Етика 8 клас > Особисті цінності людини, їх значимість > Особисті цінності людини, їх значимість. Практикуми, лабораторні, кейси