KNOWLEDGE HYPERMARKET


Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>>Предмет економічної і соціальної географії України, актуальність курсу

Опрацьовуючи вступ, ви:

 • ознайомитеся з предметом вивчення економічної та соціальної географії України;
 • навчитеся характеризувати зв'язок економічної та соціальної географії з іншими науками;
 • з'ясуєте актуальність вивчення курсу; дізнаєтесь про зарубіжних та вітчизняних економ-географів.

Пригадаймо
1. Що вивчає географія?
2. На які частини поділяють географічну науку?
3. Про що ви дізналися з курсу фізичної географії України?
4. Чи вивчалося населення і його господарська діяльність у курсі географії 8 класу?


Предмет економічної та соціальної географії України
. У попередніх класах ви вивчали природу Землі, а саме: просторові особливості й закономірності окремих природних земних оболонок (літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери), географічної оболонки в цілому і в межах усіх материків і океанів, України, вашої місцевості.
Географічна оболонка Землі заселена не лише рослинами і тваринами, а й людьми, які утворюють людське суспільство — сукупність усіх людей, тісно пов'язаних між собою в розв'язанні своїх соціальних потреб.
Природні оболонки розглядатимуться з позицій їхньої придатності до використання в господарській діяльності людей, а тому їх ще називають природо-ресурсною сферою. Люди перетворюють її на технічні об'єкти — будинки, заводи, мости — і техногенні об'єкти (частково змінені природні об'єкти, пристосовані для задоволення потреб людини) — засіяні поля, насаджені лісосмуги, парки, кар'єри. Сукупність технічних і техногенних об'єктів називають техносферою. Суспільство і техносфера, або населення з господарством, є разом з природо-ресурсною сферою також об'єктами вивчення географічної науки.


Частину географії, що вивчає населення, природу і господарство та взаємозв'язки між ними, називають економічною і соціальною, або соціально-економічною, географією.


Предметом дослідження всіх географічних наук є вивчення закономірностей і особливостей розміщення об'єктів та явищ на земній кулі. Соціально-економічна географія вивчає закономірності та особливості розміщення населення, природних ресурсів та господарства, або територіальну організацію суспільства, природо-ресурсної сфери та техносфери, соціально-географічні комплекси, що утворюються в результаті їх взаємодії. Економічна і соціальна географія України вивчає ці питання в межах території нашої держави.


Вивчаючи соціально-економічну географію України у 9 класі, ви дізнаєтесь про територіальні особливості розселення людей, забезпеченість територій природними ресурсами, територіальну організацію господарства; засвоїте нові терміни, поняття, закономірності, які використовують для пояснення особливостей просторової організації суспільства і техносфери.


а початку курсу ви глибше ознайомитесь із географічним положенням та адміністративно-територіальним устроєм нашої держави, а згодом — з територіальною організацією населення та господарства України. Господарство вивчатимете як загалом, так і за окремими видами діяльності (промисловість, сільське господарство, транспорт). Наприкінці курсу ви ознайомитеся з особливостями соціально-економічного розвитку окремих економічних районів, що сформувалися на території країни.
 
Знання про природу України, здобуті вами у 8 класі, стануть у пригоді під час вивчення територіальної організації населення і господарства. Адже природні умови (рельєф, особливості клімату, заболоченість території тощо) та наявність значних запасів природних (мінеральних, водних, лісових та ін.) ресурсів суттєво впливають на розміщення та особливості поселень, їх скупчень, господарську діяльність тощо. Неабиякий вплив на соціально-економічний розвиток регіону мають історичні передумови, географічне положення та інші чинники. Зрозумівши механізми їх впливу, ви навчитесь пояснювати територіальні відмінності щодо організації життя суспільства в межах усієї держави та окремих її регіонів.


Площа України


ВиробництвоГалузі спеціалізаціїПаливні ресурсиРудні корисні копалиниНерудні корисні копалини


КопалиниЙосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з географії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з географії для 9 класу 

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.