KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація до теми : Хто такий споживач

Презентація уроку до предмету Економіка, 9 клас
Тема: Споживач основна фігура ринкових відносин

Спожива́ч — фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Ecomina (75).jpg
Звідки підприємства дізнаються скільки та якої продукції необхідно випустити?    Їм на це вказує споживач. Якщо зростає обсяг його покупок, це є сигналом для випуску більшої кількості продукції (попит (споживання) породжує пропозицію).    Без збільшення здатності громадян споживати і купувати товари і послуги, немає економічного розвитку і неможливий збалансований економічний ріст.Споживач – рушійна сила економіки
Тепер потрібно з’ясувати Хто такий раціональний споживач?
Людські потреби можуть бути безмежними (хто б не хотів мати мільйон цукерок?), проте ресурсів для їх задоволення не достатньо.   Тому кожен споживач повинен стати раціональним споживачем при задоволенні своїх потреб.   Раціональний споживач витрачає гроші лише на ті речі, які йому дійсно необхідні, та які приносять йому найбільшу користь.
Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги).
Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про товар (роботу, послугу) та про виробника (виконавця, продавця) спричинило: придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних споживачеві властивостей, — споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
Строк (термін) придатності — строк (термін), визначений нормативно-правовими актами, нормативними документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору.
Фальсифікована продукція — продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми,упаковки, зовнішнього оформлення, а такожІ неправомірним відтворенням товару іншої особи.
Ecomina (65).jpg
Споживачі зобов'язані:

  • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;
  • в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару — до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;
  • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
  • з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару — застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації — дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Захист прав споживачів
Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.
Держава створює умови для здобуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.
Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди.

Перш ніж оплачувати обраний товар чи послугу, перевірте

  • відповідність названої продавцем ціни тій, яка вказана у ціннику чи прейскуранті;
  •  якщо товар штучний – чи не пошкоджена упаковка і чи дійсно в ній той товар, за який ви сплачуєте гроші; комплектність товару; наявність супроводжувальної документації. При цьому попросіть у продавця продемонструвати, як працює товар і як ним користуватися;
  •  якщо товар ваговий – чи правильно працюють ваги;
  •  наявність необхідної інформації на упаковці та у супроводжувальній документації. Слід детально ознайомитися з цією інформацією, перш за все – зі строком придатності, гарантійними зобов'язаннями виробника тощо.Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"  

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Споживач основна фігура ринкових відносин > Споживач основна фігура ринкових відносин презентація уроку