KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація на тему: Обіг грошей. Інфляція

Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас

Тема:Обіг грошей. Інфляція

Groshzi (70).jpg

Грошовий обіг - це неперервний рух грошей у сфері обігу та їх функціонування як засобу платежу й обігу. Опосередковуючи рух реальних товарів і послуг у процесі суспільного відтворення, грошовий обіг вимагає лише строго визначеної маси грошей. Коли загальна сума грошей буде дорівнювати загальній вартості товарів, то така модель ринку буде ідеальною. Вилучення грошей зі сфери обігу можливе лише в разі зменшення у ній маси товарів або значного збільшення швидкості обігу грошової одиниці. При недотриманні умов вилучення грошей зі сфери обігу,при накопиченні грошей у скарбницях, вони перестають допомагати торгівлі. Монетний двір вимушений випускати додаткові гроші. Якщо грошей випускається більше або товарів менше, ніж потрібно наступає ІНФЛЯЦІЯ. Iнфляцiя властива бiльшостi економiчно розвинутих краiн свiту i є основною проблемою в тих краiнах, що розвиваються. Пiд iнфляцiсю, як правило, розумiють будь-яке знецiнення грошовоi одиницi, тобто систематичне зростання цiн незалежно вiд того, якими причинами цей процес викликасться. Бiльш вузьке поняття iнфляцii-систематичне зростання цiн, що викликасться тiльки грошовим фактором (надлишком грошей в обігу), є недостатнiм, оскiльки в реальному життi грошовi i негрошовi фактори зростання цiн дуже тiсно пов’язанi i впливають один на одного. Інфляція, як специфічна особливість грошей, виникла багато столітть тому. Вважається, що її поява пов‘язана з першим періодом виникнення грошей. Саме поняття “інфляція” (від лат. inflatio - вздуття) вперше стало використовуватися у Великобританії та Франції. В економічній літературі воно виникло на початку XX століття.


Детальніше - в поданій презентації

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Обіг грошей. Інфляція. Презентація уроку > Обіг грошей. Інфляція