KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Туристичні послуги.

Презентація уроку до предмету Економіка, 9 клас
Тема: «Туристичні послуги.»

Екологічне маркірування товарів

Екологічне маркування – це комплекс відомостей екологічного характеру щодо продукції, процесу чи послуги у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їх комбінацій.

Він наноситься в залежності від конкретних умов безпосередньо на виріб, упаковку (тару), ярлик, етикетку чи в супровідну документацію.


248-ekolog-marek.jpg
Цілі створення екомаркування

 1. Повідомлення споживачу інформації, яка дозволяє обирати ту продукцію, яка робить найменший негативний вплив на навколишнє середовище
 2. Запобігання ввезення в країну недоброякісних з екологічної точки зору іноземних товарів
 3. Оцінка відходів виробництва з точки зору екологічної безпеки та утилізації
 4. Стимулює виробників екологічно безпечної продукції, забезпечення безпеки продукції на всіх стадіях її життєвого циклу
 5. Призупинення або припинення реализації продукції, яка не відповідає встановленним екологічним вимогам
 6. Сприяння збуту продукції з кращими екологічними характеристиками


Отримання екомаркування

Для того щоб отримати екомаркування підприємство повинно не тільки сплатити проведення експертизи для оцінки екологічної безпеки продукції, життєвого циклу її виробництва, але й впроваджувати та розвивати нові технології, які підтримують та підвищують рівень екологічної безпеки продукції.

Типи маркування

В залежності від інформації, яку несе екологічне маркування, існує 3 основні типи.

 • інформація про екологічність продукції загалом, яка враховує увесь життєвий цикл її виробництва
 • інформація для ідентифікації натуральних продуктів харчування (органічне виробництво)
 • інформація про екологічність окремих властивостей продукції


249-markyvannia.jpg

Група екознаків

 1. Екознак першої підгрупи інформують про безпеку продукту або окремих його властивостей для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища
 2. Екознак другої підгрупи призначені для інформації про способи, що запобігають забрудненню навколишнього середовища
 3. Екознак третьої підгрупи характеризують небезпеку продукції для навколишнього середовища. До них відносяться деякі попереджувальні символи

    250-bil-leb.jpg     251-blakit-an.jpg     252-znak3.jpg     253-produkt.jpg

Знак                                        Знак                           Знак
"Білий лебідь"                         "Блакитний ангел"       "Зелена крапка"

Екологічне маркування в Україні

8 жовтня 2004 року Україна була прийнята в Глобальну Мережу Екологічного Маркування (GEN), яка утворена
в 1994 році ассоціацією незалежних організацій, що здійснюють заходи щодо екологічного маркування, а національний знак екологічного маркування “Екологічно чисто та безпечно” внесений у міжнародний реєстр GEN. Сьогодні GEN поєднує екологічне маркування країн Європи, а також понад 35 країн, що не входять до ЄС.


254-ek-mark-Ukr.jpg
В Україні одним з перших з проведення екологічного маркування стало підприємство “Криворіжсталь” - перше металургійне підприємство, яке отримало право використовувати національний знак екологічного маркування “Екологічно чисто та безпечно” у своїй документації.

255-straniES.jpg
Комерційних організацій
, що видають екологічне маркування, в світі не існує, так як однією з вимог стандарту ISO 14024 є некомерційний характер екомаркування. Це означає, що вартість сертифікації на присвоєння екологічного маркування включає в себе лише витрати на саму процедуру сертифікації і не повинна включати додатковий прибуток.

Що означає цей знак?

256-ekol-sertif.jpg


Цей Знак зображує стилізованого під зелений паросток журавлика на фоні Землі, і символізує життя на нашій планеті. За 10 років свого існування, в народі він отримав назву «Зелений журавлик». Знак зареєстрований Міністерством юстиції України, свідоцтво про реєстрацію від 18.02.2002 року № 444, права охороняються Законом. Під знаком розташовується код екологічного стандартуна відповідність якому пройшла сертифікацію маркована ним продукція.

Знак «Зелений журавлик» можна побачити на упаковці, етикетці різноманітних продуктів, товарів, виробів, матеріалів та інформаційних носіях організацій, які надають послуги.

Що означає цей знак?

257-bezgmo.jpg

Цей знак є декларацією виробника, його застосування не вимагає обов'язкового проведення випробувань та оцінки продукції на вміст ГМО органом з оцінки відповідності.Ставити маркування про наявність чи відсутність ГМО зобов'язує виробника Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів».


Що означає цей знак?

258-znak-vtor-perer.jpg

Цей знак має декілька значень:

1) Він може означати що маркована ним продукція містить певну частину повторно переробленого матеріалу.

2) Цим знаком може позначатися повторно перероблений матеріал, що отримали завдяки повторній обробці рекуперованого [відновленого] матеріалу при виробничому процесі, з нього виготовили кінцеву продукцію або компонент, який входить до складу кінцевого продукту.

3) Також, ним може маркуватися і рекуперований [відновлений] матеріал, який за інших обставин
міг би бути видалений як відхід, але був зібраний та застосований у якості сировини замість нового первинного матеріалу для процесу повторного перероблення або виготовлення продукції.

Але всі значення цього знаку вказують на те, що даний продукт чи його упаковка беруть участь в програмі зменшення обсягів утворення відходів шляхом їх реціклінгу.


Що означають ці знаки?

259-vidpovidnist.jpg

Знак відповідності
органічним
стандартам США

260-wo-ozn-znaki.jpg


Запам'ятайте

Таким чином, необхідно відмітити, що екомаркування сьогодні – це запорука успіху діяльності будь-якого підприємства в майбутньому; в той же час - це зниження негативного впливу на навколишнє  природне середовище, а, отже, й зменшення  негативної дії на здоров’я населення.

Дякую за увагу!


Cкачати повну презентацію уроку можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши MS PowerPoint


Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 9 клас > Туристичні послуги > Туристичні послуги. Презентація уроку