KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку «Економіка у країнах з ринковою економікою.»

Презентація уроку до предмету Економіка, 7 клас
Тема «Економіка у країнах з ринковою економікою.»
Economix (8).jpg

Найцікавішою та найактуальнішою для нас буде ринкова економіка, то ж розглянемо саме її.
Сучасне ринкове господарство засноване на взаємодії приватного і державного секторів економіки. У залежності від ступеня інтенсивності впливу на економіку і від пріоритетних задач, розв'язуваних державою, розрізняють наступні моделі сучасного ринкового господарства: соціально орієнтоване господарство, змішану економіку і корпоративну економіку
Суб'єктами ринкової економіки є: підприємці; працівники, що продають свою працю; кінцеві споживачі продукції; власники позичкового капіталу; власники цінних паперів; торговці і т.д. Основних суб'єктів ринкового господарства прийнято поділяти на чотири групи: домашні господарства, підприємства, банки і держава (уряд).


Economix (15).jpg
Якщо оцінювати економічні цілі сучасної системи господарювання в масштабі всього суспільства, то їх можна звести до наступних основних положень:
1). Забезпечення економічного росту і більш високого рівня і якості життя населення.
2). Підвищення ефективності використання обмежених виробничих ресурсів у масштабі всього суспільства, тобто досягнення найкращих результатів при мінімальних витратах.
3). Досягнення повної зайнятості працездатного населення.
4). Стабільний рівень цін. 
5). Економічна воля.
6). Справедливий розподіл доходів. Вона полягає в тім, щоб на рівний капітал і рівну працю забезпечувався рівний доход і щоб жодна група населення не перебувала в убогості при надмірній розкоші інших.
7). Підтримка розумного співвідношення експорту та імпорту, тобто по можливості активного торговельного балансу в міжнародних економічних і фінансових відносинах.

Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Економіка у країнах з ринковою економікою. > Економіка у країнах з ринковою економікою. Презентація уроку