KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку на тему: Ринок та його різновиди

Презентація уроку до предмету Економіка, 3 клас
Тема 2. Економіка. Ринок. Учасники ринку.

Ринок - місце взаємодії продавців та покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Ринок — сукупність продавців і покупців, які вступають між собою в економічні відносини з приводу купівлі-продажу товарів і послуг за допомогою механізму узгодження цін на основі попиту і пропозиції. Ринок - місце взаємодії продавців та покупців для визначення ціни та необхідної кількості товару. Ринок — сукупність продавців і покупців, які вступають між собою в економічні відносини з приводу купівлі-продажу товарів і послуг за допомогою механізму узгодження цін на основі попиту і пропозиції. В якості товарів виступають предмети споживання, послуги, засоби виробництва, продукти інтелектуальної праці, інформації, зв'язок. А в якості грошей виступають усі платіжні і розрахункові грошові документи.

Market (9).jpg

Ринок, як система економічних відносин, яка регулює взаємовідносини виробників і споживачів виконує такі функції: здійснює остаточне визначення вартості товару і встановлює ціну товару; забезпечує безперервний процес суспільного відтворення, і є його важливим етапом. стабілізує грошовий обіг, і сприяє його розвитку; має регулюючий вплив на економіку, тобто, сигналізує про появу диспропорцію між попитом і пропозицією і сприяє їх ліквідації. сприяє розвитку конкуренції; забезпечує споживачів необхідними товарами і товаровиробників необхідною сировиною і технікою.

Цю функцію ринок виконує тоді, коли за допомогою конкуренції "очищає" суспільне виробництво від економічно слабких, нежиттєздатних господарських одиниць і, навпаки, "дає зелене світло" ефективнішим

Ознаки сучасного ринку

1. Пріоритет покупця (ринок покупців).

Cучасний ринок є ринком покупців. Що це означає? Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до продавців

2. Конкурентний характер.

   Це означає, що в системі підприємства кожний суб'єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших суб'єктів.

3. Не монополізація, я інтеграція конкуруючих суб'єктів ринку.

     Сучасний ринок - це арена суперництва підприємців та інших суверенних суб'єктів економіки (наприклад, покупців), кожному з яких повинен бути гарантова­ний його суверенітет і збереження його конкурентної потенції. А це можливо лише при умові протидії монополізації економіки й широкої інтеграції конкуруючих суб'єктів ринкових відносин.

Залежно від умов, у яких діють суб'єкти господарського життя, вирізняють вільний, монополізований і регульований ринки.

  Вільний ринок - це ринок з великою кількістю виробників однорідної продукції, які не в змозі впливати на рішення один одного. В ньому немає обмежень в інформації про попит, пропонування, ціни, якість продукції тощо. Тут вільне ціноутворення, відсутні штучні бар'єри при входженні на ринок того чи іншого товару та виходу з нього.
   Монополізований ринок - це ринок, для якого характерна незначна кількість виробників даного товару, застосовується його диференціація, існує дефіцит необхідної інформації, утруднений доступ до ресурсів, погоджуються дії учасників ринкових відносин.
   Регульований ринок - це ринок, який контролюється і регулюється державою за допомогою спеціальних заходів економічного та адміністративного характеру.

Market (27).jpg

За ознакою простору дії вирізняють місцевий (у межах міста чи села), регіональний (певна територія якоїсь країни), національний і світовий ринки, а з точки зору відповідності чинному законодавству -- легальний (офіційний) і тіньовий ринки. Залежно від об'єктів купівлі-продажу розрізняють такі види ринків: товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, праці, цінних паперів, науково-технічних знань та ін. Залежно від того, хто є покупцем товару, що продається і з якою метою він купується, розрізняють також споживчий ринок, ринки виробників, проміжних продавців, державних установ і міжнародний ринок.

  Споживчий ринок - окремі особи і господарства, які купують товари для особистого споживання.
  Ринок виробників - організації, що купують товари для використання їх у процесі виробництва.
  Ринок проміжних продавців - організації, що купують товари для наступного перепродажу їх з прибутком для себе.
Ринок державних установ - державні організації, що купують товари або для наступного їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, кому вони потрібні.
  Міжнародний ринок - покупці за межами країни, включаючи закордонних споживачів, виробників, проміжних продавців, держави і установи.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Тема 2. Економіка. Ринок. Учасники ринку. > Тема 2. Економіка. Ринок. Учасники ринку. Презентація уроку