KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми Міжнародна торгівля як вид співробітництва

Презентація до уроку з предмету Економіка 6 клас
Тема: Міжнародна торгівля як вид співробітництва.


Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є переміщення товарів і послуг між країнами.
Міжнародна торгівля – сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.
Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів — експорту та імпорту і характеризується торговим сальдо и торговим обігом.
Прибуток від торгівлі – економічний ефект, який отримує кожна з країн, що приймає участь у торгівлі, якщо кожна з них спеціалізується на торгівлі тим товаром, у виробництві якого вона має відносну перевагу.
Умови торгівлі – відношення експортних та імпортних цін конкретного товару країни в цілому або групи країн.
Експорт – продаж товару, що передбачає його вивіз за кордон.
Імпорт – купівля товару, що передбачає його ввіз із-за кордону.
Еластичність імпорту – зміна попиту на імпорт, внаслідок зміни умов торгівлі.
Еластичність експорту – зміна пропозиції товарів на експорт, внаслідок зміни умов торгівлі.
Торгове сальдо – різниця вартості  обсягів експорту та імпорту.
Торговий оборот – сума вартісних обсягів експорту та імпорту.
За прийнятими у світі стандартами статистики міжнародної торгівлі основним елементом для визнання торгівлі міжнародною, продажу товару — експортом, а купівлі — імпортом є факт перетину товару митного кордону держави та фіксації цього факту у відповідній митній звітності.
У міжнародній торгівлі товар важливий не як продукт виробництва, а як об’єкт попиту і пропозиції.
Сукупний попит і сукупна пропозиція – обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародного масштабах залежно від певної узагальненої світової ціни на них.

Econk (3).jpeg
Сукупний попит – обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати при існуючих рівнях цін.
Сукупна пропозиція – обсяги виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати ринку при існуючому рівні цін.
Рівновага на світовому ринку  встановлюється наступним чином:
світовий ринок представляє собою сферу міжнародного балансу попиту і пропозиції на товари, що експортуються та імпортуються країною.
розміри експорту визначаються розмірами надмірної пропозиції товару, розміри імпорту — розмірами надмірного попиту на товари;
факт наявності надмірної пропозиції та надмірного попиту встановлюється у процесі порівняння (проходить на міжнародному ринку) внутрішніх рівноважних цін на однакові товари в різних країнах;
ціна, за якою здійснюється міжнародна торгівля, знаходиться між мінімальною та максимальною внутрішніми цінами рівноваги, що існують в країнах до початку торгівлі;
з одного боку, зміна світової ціни веде до зміни кількості товарів на світовому ринку, що експортуються та імпортуються, з іншого — зміна кількості товарів, що експортуються та імпортуються, призводить до зміни світової ціни.
Товари, що торгуються – товари, які можуть переміщуватися між різними країнами, приймають участь у міжнародній торгівлі.
Товари, що не торгуються – товари, які використовуються в країні, де вони виробляються, і не переміщуються між країнами.
Товари, що торгуються поділяються на ті, які експортують і ті, які імпортують.
Товари, що експортують, у свою чергу, складаються з товарів реального експорту та субститутів експорту — тих вітчизняних товарів, які на даний момент продаються тільки на внутрішньому ринку, але при бажанні можуть бути продані і за кордон.
Товари, що імпортуються, складаються з товарів реального імпорту і субститутів імпорту — тих національних товарів, якими при бажанні можна замінити іноземні товари.
За станом зовнішньоторговельної політики теорії торгівлі поділяються на два типи.
Перший тип - держава не повинна втручатись у структуру торгівлі.
Теорії вивчають та пояснюють, якою продукцією, в якому обсязі та з якими країнами будуть торгувати за відсутності будь-яких державних обмежень (теорії абсолютних переваг, відносних переваг, розміру країни, співвідношення факторів виробництва, життєвого циклу продукту, подібності країн, "міжнародної конкурентоспроможності націй" тощо).
Другий тип теорій передбачає державне втручання у вільний потік товарів між країнами для зміни обсягу, складу та напрямків торгівлі (теорії меркантилізму, неомеркантилізму, залежності та інші).Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

 

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" 

 

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Міжнародна торгівля як вид співробітництва. > Міжнародна торгівля як вид співробітництва. Презентація уроку