KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: «Що таке підприємство? Які бувають підприємства?»


Презентація уроку до предмету Економіка, 6 клас
Тема «Що таке підприємство? Які бувають підприємства?»
Підприємство - це самостійний господарський суб'єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою одержання прибутку
Економіка фотографія111111 (64).jpg
За територіальною цілісністю і ступенем підпорядкування підприємства бувають:

  • Головні (материнські), особливістю є те, що вони контролюють інші фірми;
  • дочірні – юридично самостійне організаційне утворення, що здійснює комерційні операції і складає звітний баланс; проте материнська фірма суворо контролює діяльність усіх своїх дочірніх компаній, оскільки володіє контрольним пакетом їхніх акцій;
  • асоційовані – є формально самостійними, але з різних причин вони залежать від головної фірми і мусять підпорядковуватися її стратегічним цілям;
  • філії – на відміну від дочірніх та асоційованих підприємств не користуються юридичною й господарською самостійністю, не мають власного статуту та балансу, діють від імені і за дорученням головного підприємства, мають однакову з ним назву.


 Розвиток малого бізнесу сприяв би вирішенню таких завдань у національній економіці:

  • підтримав би конкуренцію, ставши ринковою альтернативою монопольним структурам
  • це наповнило би ринок товарами і послугами;
  • створило б нові робочі місця, пом’якшуючи проблему зростаючого безробіття
  • сприяло б формуванню підприємницького прошарку, тим самим надаючи людям можливість виявити і реалізувати свої підприємницькі здібності


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителями Міжнародного ліцею «Гранд»

Предмети > Економіка > Економіка 6 клас > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? > Що таке підприємство? Які бувають підприємства? Презентація уроку