KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 на тему: Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір

Презентація до уроку з предмету Економіка 3 клас

Тема:Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір

Ekilpu (18).jpg

Основні стратегічні напрями ресурсозбереження можуть бути зведені до таких: комплексне використання мінерально-сировинних і паливних ресурсів; впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології; широке використання в галузях переробної промисловості вторинної сировини; стабілізація земельного фонду, відновлення родючості землі, рекультивація відпрацьованих кар'єрів тощо; ефективне регулювання лісокористуван­ня, підтримання продуктивності лісів, активне лісовідновлення; збереження рекреаційних ресурсів при розміщенні нових промислових об'єктів.

Ekilpu (14).jpg

Основними природоохоронними заходами мають бути: реконструкція промислових підприємств, перехід на безвідходні та маловідходні технології, утилізація відходів виробництва; будівництво очисних споруд, газо- і пиловловлювачів; рекультивація порушених земель; організація моніторингу та єдиної державної охорони природного середовища та інші заходи.

Виділяють такі складові природних ресурсів: мінеральні, земельні, водні, лісові, біологічні, рекреаційні, кліматичні та космічні ресурси. За ознакою вичерпності природних ресурсів, яку нерідко називають екологічною класифікацією, вони поділяються на групи: невичерпні, вичерпні відновлювані, вичерпні невідновлювані. Раціональне використання та охорона ПРП — найважливіша проблема сучасності в багатьох регіонах світу. Під охороною ПРП розуміють систему заходів, що спрямовані на підтримання якісних і кількісних параметрів його продуктивності в інтересах розвитку суспільства. Відтворення ПРП можна розглядати як процес відновлення попереднього стану й збільшення продуктивності природних ресурсів території. Охорона і відновлення ПРП охоплює широкий комплекс заходів щодо функціонування природокористування.


Природні ресурси - це все те, що людина бере з природи і за допомогою своєї праці перетворює на продукт задоволення власних потреб.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано Биковим Д.Я.,вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір. Презентація уроку > Групи природних ресурсів. Обмеженість ресурсів. Вибір. Презентація уроку