KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 3 до теми: Ринок і його різновиди

Презентація уроку до предмету Економіка, 7 клас
Тема «Ринок і його різновиди.»
Economica1 (26).jpg
«Поняття “ринок” застосовують у різних значеннях. У кожному місті є ринок – місце регулярних зустрічей продавців і споживачів. Як явище господарського життя, ринок виник багато сотень років тому в результаті природно-історичного розвитку виробництва й обміну, що зумовило товарне ведення господарства. »
Ринок – складне утворення, яке, з одного боку, є сферою обміну, сукупністю процесів купівлі-продажу, які здійснюють збалансування за рахунок цін, а з іншого – забезпечує зв’язок між виробництвом і споживанням, безперервність процесу відтворення, його цілісність.
Сучасний ринок характеризують такі ознаки:

  • гарантований збут значної кількості товарів;
  • соціальний захист непрацездатного і малозабезпеченого населення;
  • регулювання фінансової, грошової, кредитної та цінової політики з боку держави;
  • висока організованість та виконавча дисципліна.


Умовами виникнення ринку є:

  • рівноправний і незалежний статус учасників (виробників і споживачів).
  • застосування принципу економічної вигоди як основного аргумента доцільності вступу в ринкові зв’язки.
  • повна економічна відповідальність учасників за свої дії.
  • реальна інформація про ринок і його суб’єктів;
  • забезпечення державою правових гарантій і правового захисту.


Це означає, що жоден з економічних суб’єктів не має позаекономічних важелів впливу до примушення вступу до відношень обміну. Вступ до неї є добровільним.Можна виділити три правила, якими керуються учасники обміну: 1) обмін має давати вигоду; 2) кожен прагне здійснити угоду з максимальною вигодою для себе; 3) краще здійснити угоду з меншою вигодою, ніж взагалі її не здійснити;
Структура ринку – це сукупність окремих ринків. Виділяють: ринок природних ресурсів, ринок товарів, ринок робочої сили, ринок праці, ринок інформації, фінансовий ринок, ринок цінних паперів.

На ринку природних ресурсів здійснюють купівлю-продаж ресурсів  для організації виробництва: корисні копалини, земля, водні ресурси і т. д. Найціннішим з них є земля. Ціна на землю формується під впливом попиту і пропозиції. Попит на землю залежить від ціни продукції, яку виробляють на ній, і від її продуктивності. Пропозиція на землю не залежить від ціни, вона є практично незмінною.

Це пояснюється тим, що площа землі, яку використовують у народному господарстві, є практично незмінна, відповідно і пропозиція її є незмінною.

Рента – це ціна, яку власник природних ресурсів, отримує від здачі їх в оренду. За основу визначення величини ренти беруть той дохід, який отримує власник найгірших земель. Розмір цієї плати називають абсолютною рентою.
На кращих землях, де прибуток вищий, розмір ренти також вищий. Різниця між рентою і абсолютною рентою називається диференційованою рентою
На цьому ринку здійснюється рух предметів споживання та засобів виробництва. Тому ринок товарів поділяють на споживчий ринок і ринок засобів виробництва.

 Ринок засобів виробництва охоплює ринок паливних ресурсів, верстатів, інструментів, запчастин, виробничої деревини, металів тощо.

Роздрібна торгівля – це діяльність з продажу речей або послуг безпосередньо кінцевим споживачем для їхнього особистого використання. До роздрібної торгівлі відносять універмаги, спеціалізовані магазини, невеликі крамниці. Роздрібні торговці вивчають потреби споживача, використовують нецінову конкуренцію для організації своєї діяльності

Гуртова торгівля – це діяльність з продажу товарів і послуг тим, хто купує їх для виробничого використання або подальшого перепродажу
Ключовим  поняттям, що виражає сутність ринкових відносин є поняття конкуренції (competition) .
 
Конкуренція - це центр ваги всієї системи ринкового господарства, тип взаємовідносин між виробниками з приводу встановлення цін і обсягів пропозиції товарів на ринку.

Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємовідносини з приводу формування цін і обсягу попиту на ринку. Стимулом, що спонукає людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших .
У суперництві на ринках мова йде про укладання угод і про частки участі в ринковій сфері.
Economica1 (43).jpg
Конкурентна боротьба - це динамічний процес, що прискорює розвиток. Він служить кращому забезпеченню ринку товарами.

У якості засобів у конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують наприклад , якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови постачань і платежів, інформацію через рекламу.
Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Ринок і його різновиди. > Ринок і його різновиди. Презентація уроку